ARHIVA VESTI


Idealan stabilizator stočne hrane

Izuzetno vredna svojstva INTERPHOS je poprimio zahvaljujući svom jonsko izmenjivačkom kapacitetu, stečenom tokom nastanka ovog proizvoda.

Sadrži magnezijum karbonat, kalcijum fosfat, natrijum fosfat, natrijum hlorid, jabučna vlakna, vermikulit, organske kiseline  (sirćetna kiselina, jabučna kiselina, tartarska kiselina).

Poštovani čitaoci, cenjeni proizvođači!

Narednih para nedelja vesti ćemo, zbog godišnjeg odmora, objavljivati smanjenim intenzitetom.

Od 7. oktobra punom parom nastavljamo sa redovnim informisanjem o aktuelnim i značajnim pojavama iz sveta poljoprivrede, kao i o aktivnostima naše firme ISV Feed&Consulting.

Proizvod za bolji energetski metabolizam krava i povećanu proizvodnju mleka

Improferm je proizvod koji povećava efikasnost imunološkog sistema i sistema za varenje, te na taj način doprinosi boljem učinku životinja. Poboljšava fermentaciju i varenje u buragu i stvara povoljniju sredinu za mikroorganizme.

Pod dejstvom Improferma u buragu se menja odnos populacija mikroorganizama. Te promene rezultuju efikasniji energetski metabolizam i utiču na povećanu proizvodnju mleka.

Jedan od najefikasnijih proizvoda za prevenciju dizenterije svinja

Dizenterija svinja predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem u odgoju svinja.

Klinički se manifestuje sluzavo-krvavim prolivom, smanjenjem telesne težine, dehidracijom i uginućem, ako se na vreme ne preduzmu potrebne terapeutske mere.

Zapaljenje sluzokože usta: simptomi i lečenje

Zapaljenje sluzokože usta uključuje promene koje mogu nastati na jeziku, zubnom mesu (desnima), nepcu ili usnama. Ove promene mogu nastati primarno usled dejstva različitih agenasa ili sekundarno kao posledica već nekog prisutnog oboljenja.

Uzroci stomatitisa su mnogobrojni i mogu biti:

Značaj proteina u ishrani stoke

Na kvalitet proteina u ishrani životinja utiču količina i međusobni odnos aminokiselina u hranivima, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

 

Pravila prelaska teladi na kabastu hranu

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ove operacije biće izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje treba imati pouzdane kriterijume.

Prvoklasne hranilice za svinje

Svaki moderan farmer zna da su preduslovi uspešne proizvodnje kvalitetna stočna hrana i savremena oprema. Pored vrhunskih premiksa iz bogatog asortimana firme ISV Feed&Consulting, u ponudi se nalazi i prvoklasna oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača.

Nekoliko primera:

Soja novog roda na berzi

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 1.900 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 46.549.250 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju obim prometa bio je manji za 34,48%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za 34,94%.

Smanjena upotreba antibiotika u stočarstvu

U Evropskoj uniji švedski stočari najmanje koriste antibiotike u proizvodnji stočne hrane, a kiparski najviše, proističe iz istraživanja Evropske agencije za lekove (EMA).

Procene zasnovane na prodaji antibiotika u 25 evropskih zemalja po jedinici težine žive vage i zaklanih životinja, pokazuju da se antibiotici najmanje koriste u stočarstvu u Švedskoj, Norveškoj i Islandu, kao i da se više koriste na jugu EU, a manje na severu.

Ozbiljne prednosti Web Pig programa za vođenje farmi svinja

Kompanija ISV pokrenula je program za vođenje farmi svinja sa ciljem da omogući kontrolu produktivnosti.

Jedna od velikih vrlina programa Web Pig je da ne iziskuje nikakvu posebnu instalaciju. Potrebni su samo računar, internet i pretraživač.

Na šta ukazuju deformacije na koži svinje?

Parakeratoza je nezarazna i hronična bolest svinja koja se ispoljava u vidi deformacija na koži. Pojavljuje se najčešće kod prasadi starosti od 2-5 meseci, koja se nalaze u tovu. Oboljenje nanosi velike ekonomske štete, pošto je iskorišćenost hrane nedovoljna, pa je samim tim i prirast slab.

Pravilan odgoj prasadi u par reči (+ preporučeni premiksi)

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti. Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%.

Pad cena većine ratarskih kultura na berzi

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je iznosio 2.900 tona robe, a finansijska vrednost iznosila 71.544.000 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju obim prometa bio je veći za 231,43%, dok je vrednost prometovane robe bila viša za 145,50%.

Šuštavac: neugodna bolest koju treba sprečiti

Šuštavac je akutna zarazna bolest goveda, ovaca i koza starosti 3 meseca do 2 godine. Svinje mogu retko da obole, dok konji i čovek ne obolevaju. Bolest se karakteriše opštom intoksikacijom organizma, promenama u mišićima ekstremiteta, pojavom edema i nakupljanjem gasa u vezivnom, međumišićnom i potkožnom tkivu koja na pritisak šušte, zbog čega je oboljenje i dobilo ovaj naziv.

Snaga i otpornost bez premca

U nizu vrhunskih proizvoda iz pounude firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, izdvajaju se i Booster Junior i Booster Senior. Radi se o proizvodima koji imaju svoje sigurno mesto na svakoj iole ozbiljnijoj farmi svinja.

U prilog ovoj tvrdnji govore njihova svojstva i efekti.   

Booster Junior je dopunska smeša za pripremu startera za prasad uzrasta od 10 do 30 kilograma.

Balans u ishrani životinja

Kako bi se održalo dobro zdravlje kod domaćih životinja, mora da se uspostavi pravilan balans između alkalnih i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima.

Neki minerali, kao što su fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, poput kalcijuma, natrijuma, kalijuma i magnezijuma, alkalni. Odnos baznih i kiselih delova u krvi često varira. Zbog toga je srećna činjenica da je organizam sposoban da održava neutralnost krvi, uprkos znatnim razlikama kod uzimanja alkalija i kiselina u hrani.

Sprečavanje i lečenje metaboličkog poremećaja krava

Ketoza ili acetonemija je metabolička bolest izazvana nepravilnom ishranom, a javlja se prvih 10-40 dana po telenju. Najkritičnije vreme je između petnaestog i dvadesetog dana posle telenja.

Ovaj metabolički poremećaj se javlja u kliničkoj i subkliničkoj formi. Simptomi kliničke forme ketoze su: gubitak apetita, mršavljenje, inertnost, smanjenje proizvodnje mleka i kao siguran dokaz oboljenja miris daha krave na aceton.

Manjak mineralnih materija kod domaćih životinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja. Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu od bilo kojih drugih domaćih životinja.

Počela trgovina suncokretom na berzi

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 875 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 29.141.750,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju obim prometa bio je manji za 55,7%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za 53%.

Pravilan odgoj priplodnih nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije. Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja.

Sve ovo poskupljuje proizvodnju, ograničava mogućnost selekcije i smanjuje reproduktivnu efikasnost zapata.

Aflatoksin ponovi preti, ali mi imamo rešenje!

Zbog veoma visokih temperatura i male količine padavina, usledila je suša, a ona je jedan od glavnih izazivača aflatoksina i njegove pojave u kukuruzu i namirnicama, pre svega u mleku.

Pojava ove bakterije najviše preti stočarstvu, jer postoji bojazan za loš kvalitet mleka.

Međutim, postoji način da se uz relativno mala ulaganja obezbedi vrhunska i sasvim bezbedna hrana za krave, a samim tim i mleko, koje će udovoljiti i najrigoroznijim kriterijumima. Pri tome, mogu se ostvariti značajne uštede.

Preduslovi visoke mlečnosti krava

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka. Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

U obroku treba da bude uspostavljen odgovarajući odnos sena, sočnih i koncentrovanih hraniva. Količina koncentrovanih hraniva u obrocima krava muzara određuje se na osnovu njihove mlečnosti.

Cena soje ponovo oborila rekord

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 1.975 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 61.971.250,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je manji za 21,81%, dok je vrednost prometovane robe bila veća za 11,93%.

Ekstremni vremenski uslovi desetkovaće prinose kukuruza i soje

Stručnjaci upozoravaju da će ovogodišnji prinosi soje i kukuruza biti manji čak i do 60 odsto u odnosu na lane. Prve računice kažu da je šteta na nivou Srbije veća od 500 miliona evra.

Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika kaže da je situacija na terenu mnogo gora nego što se predstavlja jer, kako proizvođači odavno upozoravaju, nekih kultura skoro uopšte neće biti.

Ishrana junadi leti

Praktična iskustva govore da se tele u veoma ranom dobu može priviknuti na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može uslediti kada životinja napuni 6 meseci života. Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može iznositi i do 30 kilograma na dan.

U 5-6. mesecu života količina popašene trave je mala. Zbog toga se u ovom dobu života junice zadržava obrok kao i na matičnoj farmi, uz napomenu da se teletu omogućava da umesto silaže popase izvesnu količinu zelene mase.

Oboljenje papaka kod preživara

Hromost kod krupnih preživara je oboljenje papaka, koje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji, predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.

Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Naime, ova bolest povlači za sobom smanjenja telesne težine grla i proizvodnje mleka, a tu su i troškovi lečenja hromosti.

Veliki skok cene soje

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 2.526.020,00 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 55.366.790,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je veći za čak 92,53%, dok je vrednost prometovane robe bila veća za 118,38%.

Koju količinu vode je neophodno davati svinjama?

Voda učestvuje u svim fiziološkim procesima, pa je neophodna za opstanak živih bića. Gubitak 10 odsto vode iz organizma izaziva ozbiljne poremećaje, čak i uginuće.

Osim toga što je sastavni deo svih tkiva, voda služi i kao rastvarač i transportno sredstvo hranljivih materija. Reguliše telesnu temperaturu, evakuaciju produkta razgradnje hranljivih materija i slično.

Sprečiti unos afričke svinjske kuge koja se širi Evropom!

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštila je da je trenutno u Evropi afrička kuga svinja zabeležena u Litvaniji, Letoniji, Polјskoj, Rusiji, Ukrajini, Republici Češkoj i Rumuniji.

U Srbiji se sprovode mere radi sprečavanja unosa zarazne bolesti na osnovu pravilnika koji je usaglašen sa EU.

Nadutost i metabolički poremećaji goveda

Nadun buraga je stanje u kojem dolazi do prekomernog nakupljanja gasova u buragu u obliku penušavog sadržaja ili u obliku slobodnog gasa pri čemu dolazi do istezanja zida buraga.

Uzroci koji dovode do naduna buraga mogu biti primarni i sekundarni. Primarni uzroci su:

Zaustavljanje opasne koli bakterije

Bolesti digestivnog trakta uzrokovane bakterijiom E. coli najčešće se javljaju i održavaju u većim aglomeracijama i u farmskim uslovima gde mogu da poprime velike razmere i nanesu velike ekonomske štete. Danas se smatra da je većina proliva kod prasadi uslovljeno različitim serotipovima E.coli. Koli infekcije se sporadično javljaju i u individualnim gazdinstvima.

Praćenje zdravstvenog stanja mlečnih krava

Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Ako se zna da lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora posvetiti svakodnevna pažnja. Procena zdravstvenog stanja krava posebno je važna na farmama sa većim brojem grla, jer je tu uvek veća verovatnoća da poneko grlo ima neki problem.

Blagi pad cena osnovnih žitarica

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 1.312 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 25.353.680,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je manji za 52,12%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za čak 53,83%.

Poremećaji reprodukcije kod goveda

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ukoliko nedostaje sposobnost razmnožavanja, radi se o neplodnosti, jalovosti ili sterilitetu grla. Neplodnost može biti primarna i sekundarna.

Terapija i prevencija svinjske dizenterije (preporučeno rešenje)

Jedan od veoma traženih proizvoda iz bogatog asortimana ISV-a i dalje je Diarr-Stop S Plus.

Za one koji možda ne znaju: radi se o efikasnom sredstvu za prevenciju i lečenje dizenterije svinja.

To je, dakle, proizvod koji je, pomešan sa hranom za svinje, više nego pogodan za prevenciju i terapiju dijareje prouzrokovane bakterijom Brachyspira (svinjska dizenterija).

Bespovratna podrška za opremanje farmi

U toku je konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koji je raspisan za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u Vojvodini u 2017. godini.

Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos do 35.000.000,00 dinara.

Cilj konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na vojvođanskim farmama.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih svinjarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu i opreme za hlađenje i skladištenje mleka.

Cena soje se ne zaustavlja

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 2.740 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 47.204.250,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je veći za 3,5 puta, dok je vrednost prometovane robe bila veća za čak 122,05%.

Upala sluzokože želuca kod svinja

Nespecifični gastroenteritis kod svinja najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani. Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

Pored direktnog oštećenja sluzokože, ovakva hrana može dovesti i do prekomernog razmnožavanja patogenih bakterija koje takođe izazivaju zapaljenje sluzokože.

Neizostavni rekviziti za moderne odgajivače svinja

Oprema za svinjarstvo, koja se nalazi u ponudi firme ISV Feed&Consulting, iz dana u dan nailazi na sve veće interesovanje. Rekvizite, koji dokazano utiču na profitabilnost proizvodnje, ISV redovno prezentuje potencijalnim kupcima - modernim farmerima.

U ponudi se, između ostalog, nalaze i plastični (fiberglas) silosi za skladištenje stočne hrane, koji su podjednako pogodni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Završena velika nagradna igra ISV-a

Privedena je kraju velika nagradna igra firme ISV Feed&Consulting.

Zahvaljujemo se velikom broju učesnika i još jednom čestitamo svim srećnim dobitnicima.

Tokom nagradne igre dodeljeno je osam nerastova vrhunske klase.

Dobra mlečnost krmača (+ preporučeni premiks)

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

Ovosezonski maksimum cene soje i stočnog ječma

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 770 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 24.728.260,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je manji za 61,73%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za 34,10%.

Vitamini u ishrani krava

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

Kasnije je utvrđeno da su organizmu za normalno funkcionisanje itekako potrebne i neke druge organske materije, konkretno vitamini.

Odgovarajući uslovi za držanje krava

Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije.

Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 metra.

Kako svinje podnose letnje temperature?

Svinje oslobađaju suvišnu toplotu gotovo isključivo putem disanja; one nemaju znojne žlezde. Druge načine oslobađanja toplote otežava debelo masno tkivo.

Moramo obratiti pažnju na temperaturu, vlagu, strujanje vazduha, toplotna zračenja, svetlost (intenzitet, trajanje i ritam), elektricitet (grmljavina), sastav vazduha, buku i tzv. socijalne faktore.

Prednosti tečne ishrane svinja

Tečna ishrana je jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu, koji je u proteklom periodu doveden do savršenstva i našao svoju primenu u razvijenim evropskim i svetskim zemljama.

Prednosti ovog načina ishrane se pre svega ogledaju u velikom dnevnom prirastu, uz manju konverziju, što garantuje postizanje odličnih rezultata, a istovremeno i značajne uštede.

Porasla cena pšenice i kukuruza na produktnoj berzi

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 2.012 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 37.522.017,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je veći za 2,67%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za 14,96%.

Ublažava posledice toplotnog stresa suprasnih i dojnih krmača: TermoCont

Preporučujemo Vam primenu novog proizvoda iz bogate ponude firme ISV Feed&Consulting.

Radi se o efikasnom proizvodu za ublažavanje posledica toplotnog stresa suprasnih i dojnih krmača: TermoCont.     

 

Nenadmašni boksovi za vaše svinje

Moderno i efikasno svinjarstvo nezamislivo je bez boksova za prašenje i za prasad. Boksove treba koristiti i kod najmanjih farmi, znači već i kod onih, koje imaju samo nekoliko krmača, a kamoli u slučaju većih i razvijenijih gazdinstava. 

Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima života od krmača, odnosno od ugnječenja i gaženja i omogući brz i nesmetan razvoj prasadi.

Izvučeno ime pobednika osmog kola nagradne igre ISV-a: dobitnik nerasta je Stanimir Aćanski iz Njegoševa!

Na kraju osmog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting sreća se osmehnula Stanimiru Aćanskom iz Njegoševa.

Njemu je pripao nerast vrhunskih karakteristika.

Uskoro će biti obavešten o preuzimanju.

Uzroci i prevencija sunčanice kod svinja

Uzrok ove bolesti je prekomerno zagrevanje krvi usled veoma sparnog vremena ili pod uticajem jakih sunčevih zraka.

Najčešće se javlja kod debelih svinja, koje se transportuju na velikoj vrućini: ako su usko zbijene u tesnom prostoru (u vagonima, kamionima itd.), ako se za vreme letnje žege "teraju pešice" ili ako su dugo izložene suncu npr. prilikom otpremanja u otvorenim kolima.

Pravo rešenje za kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave

Kao što je poznato, period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. Pravilna nega i ishrana krava i u tom razdoblju od velikog su uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

Svi sastojci koji ulaze u obrok zasušenih krava, moraju biti odličnog kvaliteta. Tokom pripremanja obroka, posebnu pažnju treba posvetiti optimalnoj zastupljenosti makro i mikroelemenata i vitamina.

Imajuću u vidu navedeno, ISV proizvođačima preporučuje korišćenje sledećih premiksa:

Rast cene soje na produktnoj berzi

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 1.960 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 44.121.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je manji za 21,47%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za 21,18%.

Počinje interventni otkup pšenice

Vlada Republike Srbije je, na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, utvrdila cenu od 18,00 dinara po kilogramu za interventni otkup merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda.

Republička direkcija za robne rezerve otkupljivaće merkantilnu pšenicu domaćeg porekla, u rasutom stanju, koja mora u svemu da odgovara propisanom kvalitetu u skladu sa pravilnicima.

Značaj zdrave vode u stočarstvu

Voda, vazduh i hrana su tri osnovna i činioca za održavanje života, produktivnosti i dobrog zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika. Potrebe u vodi zavise od niza činilaca, a pre svega od vlažnosti vazduha, temperature vode, vrste hrane, produkcije mleka itd.

Objekti za svinje: kategorije

Po osnovnoj podeli postoje dve grupe objekata:

- zatvoreni, sa toplotnom izolacijom (manjeg ili većeg stepena) i sa kontrolisanom klimom,

- otvoreni, poluotvoreni ili čak zatvoreni, ali bez toplotne izolacije i sa prirodnom (nekontrolisanom) klimom.

Otkupna cena pšenice 18 dinara?

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da cenu pšenice formira tržište, ali da će država svakako pomoći. Naveo je da je Ministarstvo poljoprivrede već predložilo robnim rezervama da krene sa interventnim otkupom, po ceni od 18 dinara.

Još malo vremena do kraja osmog kola nagradne igre ISV-a! Registrujte se i Vi i pobedite!

U toku je osmo kolo nagradne igre firme ISV Feed&Consulting, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude ove firme ili koristila njene usluge.

Ako to još nije niste učinili, narednih dana možete da se uključite u osmo kolo.

Sprečavanje upale vimena

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

Razvoj svinjarstva u svetu

Na svetskom nivou produktivnost svinja dostigla je nivo za koji se do skoro smatralo da je biološki limitiran. Po jednoj krmači godišnje se dobija i do 26 prasadi 1.800 do 2.000 kg žive mere, 1.450 do 1.620 kg polutki i 900 do 1.010 kg mesa.

Počela kupoprodaja ječma na berzi

Tokom protekle nedelje opao je intenzitet kupoprodaje na novosadskoj produktnoj berzi.

Ukupan promet obuhvatao je 1.125 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 21.663.250 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je manji za 72,34%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za 74,21%.

Ključ uravnotežene ishrane

Koliko će krava davati mleka umnogome zavisi od ishrane, koja bi trebalo da bude uravnotežena, dobro izbalansirana. Potrebno je uspostaviti optimalan odnos kabaste i koncentrovane hrane, gde kabasti deo ima posebno značajnu ulogu.

Priprema kvalitetne silaže presudna je za profitabilnost farmi mlečnih goveda ili tovnih junadi.

Ishrana odbijene prasadi

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati) i osušiti.

Odmah nakon prašenja ili nekoliko dana po prašenju prasadi treba iseći zube oštrim makazama da ne bi povređivali krmaču pri sisanju.

Toplotni stres goveda

Ekstremno visoke temperature su pravi alarm za sve farmere koji se bave proizvodnjom mleka i koji na svojim gazdinstvima imaju visokoproduktivna mlečna grla.

Prvi mogući vidljivi simptomi toplotnog stresa su slabija konzumacija hrane, veće potrebe za pijaćom vodom, te opadanje proizvodnje mleka i slabiji prirast.

Šta je nekrotični enteritis i kako se leči?

Uzročnik enterotoksemije (nekrotičnog enteritisa) prasadi je Cl.perfigens i njegov βtoksin. U krvi prasadi nalazi se smanjena količina tripsina jer kolostrum sadrži tripsin inhibitor, pa se povećava količina kiseline u želucu, što može dovesti do aktivacije uzročnika.

Veliki promet, niske cene ratarskih kultura na berzi

Tokom protekle nedelje u velikoj meri je intenzivirana kupoprodaja na novosadskoj produktnoj berzi.

Ukupan promet obuhvatao je 4.067 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 83.997.920,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je veći za 301,08%, dok je vrednost prometovane robe bila veća za 159,65%.

Novi proizvod u ponudi ISV-a: odličan stabilizator stočne hrane

Stabilizator stočne hrane, pojačivač ukusa, aditiv za stočnu hranu sa katalizatorskim dejstvom koji vezuje amonijak i obezbeđuje uštedu proteina i mineralnih materija

Izuzetno vredna svojstva INTERPHOS je poprimio zahvaljujući svom jonsko izmenjivačkom kapacitetu, stečenom tokom nastanka ovog proizvoda.

Kukuruzni plamenac zagorčava život ratarima

Ovih dana zapaženo je intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Plamenac najveće štete pričinjava kukuruzu, ali i drugim ratarskim kulturama. Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može da bude smanjen za 25% i više. Kod kukuruznog plamenca broj generacija varira od 1-5, u našim uslovima to je 1-2 generacije godišnje.

Toplo vreme pogoduje širenju šuge kod domaćih životinja

Šuga je široko rasprostranjena u našoj zemlji i nanosi velike štete stočarstvu.

Najveće štete javljaju se kod ovaca, ali je ova bolest, nažalost, zastupljena i kod svinja i goveda.

Pad cena svih ratarskih kultura

Tokom protekle nedelje došlo je do pada cena žitarica na novosadskoj produktnoj berzi.

Ukupan promet obuhvatao je 1.000 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 19.086.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je manji za 1,38%, dok je vrednost prometovane robe bila manja za 41,00%.

Novi proizvod u ponudi ISV-a: za veću proizvodnju mleka i bolje zdravlje životinja

EPF Melasz 60 Dry je efikasna smeša sa 60% melase.

Prednosti primene ovog proizvoda:

Lako se meša i u mešalicama za stočnu hranu.

Umešan u koncentraciji od 1-2%  može da se koristi i za vezivanje stočnog peleta.

Izvučeno ime pobednika sedmog kola nagradne igre ISV-a: dobitnik nerasta je Zoltan Sabo iz Bajše! Počelo je osmo kolo!

Na kraju sedmog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting sreća se osmehnula Zoltanu Sabou iz Bajše. Njemu je pripao super elitni nerast. Uskoro će biti obavešten o preuzimanju. Čestitamo!

Ujedno je počelo osmo kolo nagradne igre. Pravila su nepromenjena. Da se podsetimo:

Pravilna ishrana junica u letnjem periodu

Praktična iskustava govore da se tele u veoma ranom dobu može priviknuti na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može uslediti kada životinja napuni 6 meseci života. Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može iznositi i do 30 kilograma na dan.

Isplata subvencija za regresirano đubrivo

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine isplaćuje subvencije za regresirano đubrivo.

Prva isplata za 28.680 poljoprivrednika, koji su ostvarili pravo na subvencije na osnovu Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, izvršena je 22. maja, u iznosu od 549.338.883 dinara.

Još samo dva dana do kraja sedmog kola nagradne igre ISV-a! Registrujte se i Vi i pobedite!

U toku je sedmo kolo nagradne igre firme ISV Feed&Consulting, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude ove firme ili koristila njene usluge.

Ako to još nije niste učinili, u naredna dva dana možete da se uključite u sedmo kolo.

Novi proizvod u ponudi ISV-a: za bolji apetit dojnih krmača

Energetski sadržaj stočne hrane uglavnom određuje kretanje proizvodnih rezultata, ali njegovo povećanje isto tako može da izazove razne probleme. Veliki deo kvalitetnih osnovnih materija sa visokim energetskim sadržajem je u tečnom stanju, pa je zbog toga njihova upotreba otežana. Usled povećanih koncentracija ovakvih materija dolazi do smanjenja apetita životinja.

Promene na želucu kod svinja

Gastrični čir se najčešće javlja kod nazimadi telesne mase 35-60 kg, zatim kod tovljenika, dok se kod prasadi i krmača javlja sporadično. Kod svinja u predtovu može da se javi i masovno. Promene na želucu u vidu ulkusa (čira) češće se zapažaju kod muških životinja i kod plemenitih rasa svinja.

Adekvatno napajanje krava

Kao što je poznato, krave su domaće životinje koje piju najviše vode. Poželjno je da daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode.

Na količinu dnevne potrošnje vode utiče nekoliko faktora, od kojih su najvažniji: dnevna količina mleka, vrsta i količina hrane i spoljna temperatura.

Uključite se što pre u našu nagradnu igru, osvojite nerasta; još nedelju dana do izvlačenja!

Ostalo je još nedelju dana do kraja sedmog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting. Pravila su nepromenjena. Da se podsetimo:

Za učešće je potrebna samo registracija. Jednim klikom na sliku u gornjem delu početne strane na sajtu www.isv.rs otvara se obrazac za registraciju, u koji učesnik unosi svoje osnovne podatke.

Kamate će biti otpisane, ali dug mora da se plati

Poljoprivrednici u Srbiji moraju da budu oslobođeni kamata, koje su se godinama nagomilavale zbog neplaćanja poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali dug mora da se plati, istakao je ministar polljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović.

Spuštena zavesa na novosadski sajam: nastup ISV-a za pamćenje

Završen je 84. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Ova veličanstvena smotra opravdala je očekivanja domaćih učesnika, gostiju iz brojnih svetskih zemalja i mnogobrojnih posetilaca: poljoprivrednika, agrarnih stručnjaka i zainteresovanih građana.

ISV i farma Beuković prezentovali moćne priplodne životinje na Sajmu

Jednu od glavnih atrakcija Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu uvek predstavlja Dan stočara. Tako je bilo i ove godine.

Među zapažene eksponate na ovoj tradicionalnoj manifestaciji nesumnjivo spadaju i priplodne životinje (suprasne nazimice i nerastovi) koje zajednički promovišu i realizuju ISV Feed&Consulting i farma Beuković.

Rukovodstvo matične firme ISV svojim prisustvom uveličalo naš nastup na sajmu

Petog dana 84. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu zabeležena je velika masovnost, koja je bila itekako uočljiva i kod štanda firme ISV Feed&Consulting.

Atmosfera je, što se uostalom vidi iz priloženih fotografija, bila izvanredna.

Velike gužve ispred štanda ISV-a; posetioci oduševljeni opremom

Atraktivna ponuda, obilje najraznovrsnijih eskponata i veoma povoljni vremenski uslovi prete da obore rekord posećenosti u dugoj istoriji novosadskog Međunaradnog sajma poljoprivrede.

Blistava kocka u ovom ogromnom agrarnom mozaiku nesumnjivo je i štand firme ISV Feed&Consulting.

Na štandu ISV-a: oprema za svinjarstvo u žiži interesovanja

Na 84. novosadskom Međunarodnom sajmu poljoprivrede, između ostalog, u toku je realizacija velikih poslova vezanih za opremu za svinjarstvo, koja se nalazi u ponudi firme ISV Feed&Consulting. Moderni proizvođači itekako su svesni uloge i značaja naučnih dostignuća u stočarstvu.

Porodični dan na novosadskom sajmu: štand ISV-a popularan i posećen

Na 84. novosadskom Međunarodnom poljoprivrednom sajmu danas je organizovan tradicionalni porodični dan. Cele porodice, sa decom do 16 godina, bez obzira na njihov broj, mogle su da uđu na prostor sajma kupovinom jedne ulaznice.

Otvoren Sajam poljoprivrede; ISV već prvog dana skrenuo pažnju na sebe

Danas je otvoren 84. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu - najveća izložba agrobiznisa u jugoistočnoj Evropi.

Na sajmištu se nalazi preko 1.500 izlagača iz 60 zemalja. Atraktivna izložba stoke i reprezentativno izlaganje poljomehanizacije predstavljaju glavne segmente ovogodišnje smotre.

Prelazak odbijene teladi na kabastu hranu

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Oprema za moderne farme svinja, koju će ISV predstaviti i na novosadskom sajmu

Kao što je poznato, oprema za svinjarstvo zauzima istaknuto mesto u ponudi firme ISV Feed&Consulting. Farmerima nudimo sve što im je potrebno za efikasnu i ekonomičnu proizvodnju, koja zadovoljava najstrožije evropske kriterijume i garantuje visoku konkurentnost u odnosu na odgajivače iz razvijenih zemalja. 

Prevencija jednog od ozbiljnijih problema u svinjarstvu

Dizenterija svinja predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem u odgoju svinja.

Klinički se manifestuje sluzavo-krvavim prolivom, smanjenjem telesne težine, dehidracijom i uginućem, ako se na vreme ne preduzmu potrebne terapeutske mere.

Još četiri dana do početka najveće agrarne smotre u regionu; ISV spreman za novi vrhunski nastup

Za 84. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu vlada veliko interesovanje kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Kao i prethodnih godina, očekuje se velika masovnost i raznovrsnost.

Podsticaji za mlade poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za podršku mladim poljoprivrednim proizvođačima, a rok za podnošenje prijava je od danas do 8. juna 2017. godine.

Novi proizvod u ponudi ISV-a za efikasniji energetski metabolizam krava

Improferm je proizvod koji povećava efikasnost imunološkog sistema i sistema za varenje, te na taj način doprinosi boljem učinku životinja. Poboljšava fermentaciju i varenje u buragu i stvara povoljniju sredinu za mikroorganizme.

Zbog čega je preporučljivo koristiti usluge Centra za veštačko osemenjavanje?

Kao što je poznato, firma ISV Feed&Consulting putem svog Centra za veštačko osemenjavanje u Bačkoj Topoli doprinosi jačanju genetskih kapaciteta farmi svinja. U ovom Centru pod brižnim okom stručnjaka nalaze se nerastovi rasa veliki jorkšir, landras, durok, pietren i hempšir. Svi nerastovi su vrhunskog kvaliteta.

Umeren rast cena uljarica i žitarica

Tokom protekle nedelje došlo je do umerenog rasta cena uljarica i žitarica na novosadskoj produktnoj berzi.

Ukupan promet obuhvatao je 2.445,00 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 75.976.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju obim prometa bio je manji za 11,09%, dok je vrednost prometovane robe bila veća za 9,61%.

Izvučeno ime pobednika šestog kola nagradne igre ISV-a: dobitnik nerasta je Sanja Šarčević iz Starog Žednika!

Na kraju šestog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting sreća se osmehnula Sanji Šarčević iz Starog Žednika. Njoj je pripao super elitni nerast. Uskoro će biti obaveštena o preuzimanju. Čestitamo!

Radno vreme V.O. centra tokom prvomajskih praznika

Poštovani proizvođači!

Ovim putem Vas obaveštavamo da će za vreme prvomajskih praznika (1. i 2. maja) Centar za veštačko osemenjavanje ISV Feed&Consulting-a dežurati od 8 do 11 časova.

Estrusni ciklus nazimica

Postizanjem puberteta nazimica uspostavlja estrusni ciklus, koji se karakteriše specifičnim morfološkim i funkcionalnim promenama na polnim organima. Ove promene se događaju precizno određenim redosledom, a kontrolisane su delovanjem ženskih polnih hormona.

Upala sluzokože usta

Zapaljenje sluzokože usta uključuje promene koje mogu nastati na jeziku, zubnom mesu (desnima), nepcu ili usnama. Ove promene mogu nastati primarno usled dejstva različitih agenasa ili sekundarno kao posledica već nekog prisutnog oboljenja.

Podsticaji za nabavku opreme i priplodnih grla

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Velika nagradna igra ISV-a: još sedam dana do novog izvlačenja! (+ pravila)

Ostalo je još sedam dana do kraja šestog kola nagradne igre firme ISV Feed&Consulting. Učestvujte i Vi, registrujte se što pre!

Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:

Poremećaji metabolizma kod preživara

Intenzivan razvoj poljoprivrede i napredak u selekciji životinja sa sobom je doneo i niz novih poremećaja zdravlja životinja.

Visoka proizvodnja, posebno proizvodnja mleka, pred organizam životinje stavlja velike zahteve i dovodi do opterećenja bioloških i fizioloških mehanizama, što često ima za posledicu zdravstvene poremećaje.

Alkaloza buraga kod goveda

Bazna indigestija je oboljenje kod koga dolazi do alkaloze sadržaja buraga (pH iznad 7,2) usled povećane koncentracije amonijaka, praćene slabljenjem i usporavanjem motorike buraga i znacima intoksikacije.

Povišene koncentracije amonijaka i alkaloza buraga nastaju zbog:

- ishrane bogate proteinima, naročito ako je obrok istovremeno siromašan ugljenim hidratima;
- naglog davanja proteinskih koncentrata (soja);

Razlozi smanjene plodnosti i jalovosti krmača

Do opterećenja reproduktivnog sistema krmača često dolazi zbog velikih zahteva proizvodnje, usled čega one postaju sve neotpornije na stres faktore, što veoma negativno deluje na reprodukciju.

Tako nastaje smanjena plodnost ili jalovost.

Gnječenje i bezbedno skladištenje žitarica

Uz pomoć tehnologije gnječenja na ekonomičan način može da se proizvede kvalitetna hrana za stoku i živinu. Zahvaljujući smanjenim ulaganjima (sušenje, skladištenje), kao i redukovanju troškova energije (gorivo, struja) povećava se rentabilnost proizvodnje. Troškovi gnječenih žitarica znatno su niži od troškova sušenih žitarica.

Praznično dežurstvo Centra za veštačko osemenjavanje

Poštovani proizvođači!

Ovim putem Vas obaveštavamo da će za vreme uskršnjih praznika Centar za veštačko osemenjavanje ISV Feed&Consulting-a dežurati na sledeći način: 14. aprila (petak), 15. aprila (subota) i 17. aprila (ponedeljak) od 8 do 12 časova, a 16. aprila (nedelja) od 8 do 10 časova.

Uticaj stočne hrane na prevenciju edemske bolesti prasadi

Edemska bolest je oboljenje koje najčešće pogađa prasad nakon zalučenja, a uzrokovano je hemolitičkim sojevima bakterije E. coli. Oboljenje se javlja na farmama, a još više na seoskim gazdinstvima, nanoseći velike ekonomske štete. Retko se javlja kod prasadi na sisi i kod svinja u tovu.

Uravnotežena ishrana životinja

Kako bi se održalo dobro zdravlje kod domaćih životinja, mora se uspostaviti pravilan bilans između alkalnih i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima.

Neki minerali, kao što su fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, poput kalcijuma, natrijuma, kalijuma i magnezijuma, alkalni.

Veliki značaj govedarstva u svetu

Poljoprivredna proizvodnja ima ogroman uticaj na svetsku privredu, a u uslovima ukupne poljoprivredne proizvodnje stočarstvo je vodeća grana. U razvijenijim zemljama Evrope, kao što su Danska i Holandija, govedarstvo učestvuje sa 50-60% u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Izvučeno ime pobednika petog kola nagradne igre ISV-a: dobitnik nerasta je Milan Narančić iz Bačke Topole! Počelo je šesto kolo!

Na kraju petog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting sreća se osmehnula Milanu Narančiću iz Bačke Topole (naselje Mićunovo). Njemu je pripao super elitni nerast. Uskoro će biti obavešten o preuzimanju. Čestitamo!

Pojilice za prasad optimalnog kvaliteta

Kao što je poznato, u ponudi firme ISV Feed&Consulting nalazi se oprema za svinjarstvo svetski poznatih proizvođača kao što su Weda iz Nemačke, Fm iz Španije i mnogi drugi.

Ovog puta Vam skrećemo pažnju na pojilice vrhunskog kvaliteta proizvođača Weda.

Niža cena svih ratarskih kultura

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa 2.373,75 tona robe, što je za 37,61% više u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 48.483.000,00 dinara, odnosno za 42,40% više.

Opterećenje želuca svinje

Prenatrpanost želuca je relativno retka pojava kod svinja i javlja se kada životinje uzmu preveliku količinu hrane koja je podložna vrenju (džibra ili komina, žitarice).

Usled "prežderavanja" životinja postaje nemirna, abdomen joj je uvećan, ima otežano i ubrzano disanje i rad srca, često zauzima sedeći stav zbog otežanog disanja ili leži sa ispruženim i raširenim prednjim ekstremitetima.

Još samo tri dana do kraja petog kola nagradne igre ISV-a! Registrujte se i Vi na sajtu www.isv.rs i pobedite!

U toku je peto kolo nagradne igre firme ISV Feed&Consulting, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude ove firme ili koristila njene usluge.

Specijalni proizvodi za očuvanje zdravlja krava

ISV Feed&Consulting nudi impresivan asortiman specijaliteta, koji doprinose odličnim rezultatima u govedarstvu, odnosno proizvodnji mleka. Između ostalog, to su:

- Kovin 50 koncentrat sintetičkih proteina za predsmeše za krave u laktaciji. Sadrži:  mineralna hraniva, proizvode industrije alkohola i vrenja, biljne ekstrakte, antioksidanse i konzervanse. Namenjen je za obogaćivanje hrane preživara proteinima.

Značaj vitamina u ishrani krava

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

Ključne mere u odgoju prasadi

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti. Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%.

Pad cena žitarica

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa 1.725 tona robe, što je za 64,48% više u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 34.047.000,00 dinara, odnosno za 4,14% manje.

Upala vimena krava muzara

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene higijenske mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Bespovratna sredstva za opremanje vojvođanskih stočarskih farmi u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja farmi goveda, svinja, ovaca, koza i živine, te nabavke opreme za mužu i za hlađenje i skladištenje mleka.

Velika nagradna igra ISV-a: manje od dve nedelje do novog izvlačenja! (+ pravila)

Ostalo je još manje od dve nedelje do kraja petog kola nagradne igre firme ISV Feed&Consulting. Učestvujte i Vi, registrujte se što pre!

Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:

Efikasan odgoj nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije. Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja.

Optimalna ishrana krava muzara

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka. Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

Nesmetano varenje svinja

Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine hrane potrebne za pravilan rast, odnosno tovljenje.

Naročitu pažnju treba posvetiti ishrani mladih grla koja rastu. Ako ona usled slabe ishrane zakržljaju u mladosti, neće moći da to kasnije nadoknade ni pored poboljšanje ishrane.

Pravi ambijent za krave

Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije. Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 metra.

Cena kukuruza dostigla ovogodišnji maksimum

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa 1.100 tona robe, što je za 50,49% manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 21.565.500,00 dinara, odnosno za 51,93% manje.

Krediti za nabavku teladi za tov

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2017. godini. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Predstavljamo pobednika 4. kola naše nagradne igre: pravi primer poletnog i perspektivnog proizvođača

Dobitniku četvrtog kola velike nagradne igre ISV Feed&Consulting-a, kao i njegovim prethodnicima, pripao je nerast vrhunskih osobina.

Kako smo Vas već obavestili, sreća se ovog puta osmehnula Janošu Černaku mlađem iz Utrina, koji uprkos svojoj mladosti, ostvaruje zapažene rezultate u oblasti svinjarstva gde je stekao reputaciju ambiciznog i modernog proizvođača sa mnogo znanja, elana i energije.

Otpornost organizma prasadi i visok dnevni prirast

Premiks Grover, koji se nalazi u ponudi ISV-a, karakterišu brojne prednosti i visoka efikasnost.

Grover P212-313 je pravi izbor za svakog ozbiljnog proizvođača.

Ovaj premiks krasi savršen odnos aminokiselina, koji sprečava višak proteina u hrani.

Ukida se obavezna vakcinacija protiv svinjske kuge

Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović izjavio je da je u planu da obavezna vakcinacija protiv svinjske kuge bude ukinuta od juna ove godine.

Značajan rast cene kukuruza

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa čak 2.221,75 tona robe, što je za 255,48% više u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 44.860.770,00 dinara, odnosno za 149,00% više.

Izvučeno ime pobednika četvrtog kola nagradne igre ISV-a: dobitnik nerasta je Janoš Černak mlađi iz Utrina! Počelo je peto kolo!

Na kraju četvrtog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting sreća se osmehnula Janošu Černaku mlađem iz Utrina. Njemu je pripao super elitni nerast. Uskoro će biti obavešten o preuzimanju. Čestitamo!

Ishrana novorođene i odbijene prasadi

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%. Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C.

Efikasan i ekonomičan metod u pripremanju kvalitetne stočne hrane

Gnječenje žitarica predstavlja ozbiljan pomak u pripremanju visokokvalitetne stočne hrane.

Primena ove tehnologije daje zapažene rezultate. Zahvaljujući smanjenim ulaganjima (sušenje, skladištenje), kao i redukovanju troškova energije (gorivo, struja) povećava se rentabilnost proizvodnje.

Davanje u zakup državnog zemljišta u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pravo na zakup imaju sva pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Stručno predavanje renomiranih kompanija na farmi Mužlai u Bačkom Gradištu

Na porodičnoj farmi Katalin Mužlai u Bačkom Gradištu, koja spada među najpoznatije proizvođače mleka u Vojvodini, održano je zajedničko predavanje renomiranih firmi, koje sarađuju sa ovim gazdinstvom.

Farma Mužlai prostire se na površini od 450 jutara i godišnje proizvede oko milion litara  mleka. Dobitnik je više medalja, nagrada i priznanja za rekorde postignute u proizvodnji i isporuci sirovog mleka.

Izvlačenje dobitnika naše nagradne igre 28. februara: registrujte se i pobedite!

U toku je četvrto kolo nagradne igre firme ISV Feed&Consulting, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba, koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude naše firme ili koristila njene usluge. Ovo kolo se završava 28. februara kada će biti obavljeno izvlačenje srećnog dobitnika.

Nagli rast cene soje

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa samo 625 tona robe, što je za 47,92% manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 18.016.500,00 dinara, odnosno za 39,14% manje.

Novi horizonti u svinjarstvu: oprema iz ponude ISV-a!

Oprema za svinjarstvo, koja se nalazi u ponudi firme ISV Feed&Consulting, iz dana u dan nailazi na sve veće interesovanje. Rekvizite, koji dokazano utiču na profitabilnost proizvodnje, ISV redovno prezentuje potencijalnim kupcima - modernim farmerima.

U ponudi se, između ostalog, nalaze i plastični (fiberglas) silosi za skladištenje stočne hrane, koji su podjednako pogodni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Značaj zakiseljavanja stočne hrane

U nizu proizvoda iz pounude firme ISV Feed&Consulting značajno mesto zauzima i Novicid HP. Njegova adekvatna upotreba daje markantan odgovor na pitanje zašto je potrebno zakiseljavanje stočne hrane.

O dejstvu ovog proizvoda govore i sledeće dokazane činjenice:

Obaveštenje Centra za veštačko osemenjavanje ISV-a

Poštovani proizvođači!

Ovim putem Vas obaveštavamo da su, povodom Dana državnosti, 15. i 16. februar neradni dani. Uprkos tome, Centar za veštačko osemenjavanje ISV Feed&Consulting-a i pomenutim danima dežura, i to od 8 do 16 časova, ali...

Cena pšenice počela da opada, tržište kukuruza stabilno

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa 1.200 tona robe, što je za 7,69% manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 29.601.000,00 dinara, odnosno za 13,56% više.

Koliko homeopatija može da pomogne u odgoju i lečenju životinja?

U na­u­ci se stal­no tra­že no­va re­še­nja či­ji je cilj una­pre­đe­nje sto­čar­ske pro­izvod­nje.

Ka­da je u pi­ta­nju zdra­vlje ži­vo­ti­nja, tra­ži se al­ter­na­ti­va upo­tre­bi an­ti­bi­o­ti­ka ko­ji mo­gu da budu ve­o­ma štet­ni, pa se se nji­ho­vo korišćenje sve vi­še ograni­ča­va.

Nije potrebna ponovna registracija gazdinstva, ukoliko nisu nastupile promene

Ove i naredne godine poljoprivredni proizvođači koji su registrovani, a nemaju nikakvih promena neće biti u obavezi da obnavljaju registraciju svojih gazdinstava, istakao je direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat.

Doneta Uredba o isplati podsticaja u poljoprivredi

Uredbom Vlade Srbije predviđeno je da se za direktnu isplatu subvencija u poljoprivredi u 2017. godini izdvoji 18,67 milijardi dinara. Po tom aktu, premija za mleko u ovoj godini ostaje sedam dinara po litru, podsticaji za biljnu proizvodnju 2.000 dinara po hektaru (plus još 2.000 dinara za regresirano gorivo), što je takođe isto kao i do sada.

Kako obezbediti odgovarajuću količinu masti u mleku krava?

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane u tome se može uspeti.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja.

Dalji rast cene pšenice

Trgovina žitaricama još uvek nije dostigla pun intenzitet, ali se narednih nedelja očekuje dinamičnija kupoprodaja.

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa 1.300 tona robe, što je za 31,31% više u odnosu na prethodnu sedmicu.

Alkalno-kiseli balans u ishrani životinja

Kako bi se održalo dobro zdravlje kod domaćih životinja, mora se uspostaviti pravilan bilans između alkalnih i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima.

Neki minerali, kao što su fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, poput kalcijuma, natrijuma, kalijuma i magnezijuma, alkalni.

Smanjeno korišćenje antibiotika u stočarstvu

U Evropskoj uniji švedski stočari najmanje koriste antibiotike u proizvodnji stočne hrane, a kiparski najviše, proističe iz istraživanja Evropske agencije za lekove (EMA).

Procene zasnovane na prodaji antibiotika u 25 evropskih zemalja po jedinici težine žive vage i zaklanih životinja, pokazuju da se antibiotici najmanje koriste u stočarstvu u Švedskoj, Norveškoj i Islandu, kao i da se više koriste na jugu EU, a manje na severu.

Blage promene u kretanju cena ratarskih kultura

Kraj januara doneo je smanjenu aktivnost trgovanja na novosadskoj produktnoj berzi.

Kupoprodaja je prošle nedelje obuhvatala 990 tona robe, što je za 11,6% manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 27.420.500,00 dinara, odnosno za 20,73% manje.

Izvučeno ime pobednika trećeg kola nagradne igre ISV-a: srećni dobitnik nerasta je Žolt Balog iz Čantavira! Počelo je četvrto kolo!

Na kraju trećeg kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting sreća se osmehnula Žoltu Balogu iz Čantavira. Njemu je pripao super elitni nerast. Uskoro će biti obavešten o preuzimanju. Čestitamo!

Mlekari iz unije poprskali zgradu Evropske komisije mlekom u prahu

Proizvođači mleka iz raznih evropskih zemalja poprskali su zgradu Evropske komisije u Briselu mlekom u prahu, u znak protesta zbog krize u njihovom sektoru. Mnogi proizvođači dovedeni su skoro do bankrotstva zbog sve nižih cena otkupa mleka i povećanja troškova proizvodnje.

Još samo tri dana do kraja trećeg kola nagradne igre ISV-a! Registrujte se i Vi na sajtu www.isv.rs i pobedite!

U toku je treće kolo nagradne igre firme ISV Feed&Consulting, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude ove firme ili koristila njene usluge.

Ako to još nije niste učinili, u naredna tri dana možete da se uključite u treće kolo.

Odlučivanje teladi i prelazak na kabastu hranu

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Uspešan embriotransfer na farmi goveda Vojčena

Juče je bio veliki dan na farmi goveda Vojčena. Uspešno je obavljen embriotransfer goveda.

Hormonalnim putem izazvana je superovulacija kod jedne vrhunske krave, koja daje preko 70 litara mleka i kod koje je postignuto sazrevanje većeg broja jajnih ćelija odjednom.

Krava je oplođena pre deset dana da bi juče iz nje bili izvađeni embrioni i obavljen njihov transfer u priplodne junice, koje su prethodno bile pripremljene za prijem embriona.

Poskupljenje soje

Nakon prazničnog perioda, domaće tržište agrarnih proizvoda vraća se u normalu.

Kupoprodaja na novosadskoj produktnoj berzi prošle nedelje obuhvatala je 1.120 tona robe, što je za 3,8% više u odnosu na prethodnu sedmicu.

Velika nagradna igra ISV-a: još deset dana do novog izvlačenja! (+ pravila)

Ostalo je još deset dana do kraja trećeg kola nagradne igre firme ISV Feed&Consulting. Učestvujte i Vi, registrujte se što pre!

Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:

- oni koji su učestvovali u prvom i/ili drugom kolu nagradne igre, treba PONOVO da se registruju kako bi stekli pravo učešća u trećem kolu;

Rihard Vajdovič, proizvođač iz Oroma preuzeo nagradu ISV-a: priplodnog nerasta!

Kao što je poznato, u toku je velika nagradna igra firme ISV Feed&Consulting. Uskoro se završava i treće kolo. Sutra ćemo Vas podsetiti na propozicije koje se, inače, nalaze na našem sajtu (www.isv.rs).  

U drugom kolu najviše sreće je imao Rihard Vajdovič, mladi proizvođač iz Oroma kome je predstavnik našeg preduzeća dostavio nagradu: priplodnog nerasta odličnih karakteristika.

Jabukovo sirće i kvasac kao prirodni probiotici za domaće životinje

Često se postavlja se pitanje: šta proizvođači mogu da učine kako bi poboljšali ekonomsku i zootehničku efikasnost proizvodnje, a da pri tome ne zavise od preskupih probiotika inostranog porekla. Za pomenutu namenu, između ostalog, mogu poslužiti pekarski kvasac, jabukovo sirće, pa i kiselo testo.

Kada se podnose zahtevi za regresiranje đubriva i za podsticaje namenjene tovu stoke?

Termin za podnošenje zahteva za regresiranje đubriva je od 3. maja do 30. septembra tekuće godine.

Kako se prvobitna verzija pravilnika za regresiranje đubriva objavljena u Službenom glasniku broj 40/14 nije promenila u delu u kojem se definiše iznos regresa po kilogramu đubriva, potrebna količina đubriva po hektaru je 200 kg, ukoliko se planira ostvarivanje maksimalnog podsticaja od 2.000 din/ha.

 

Tri puta više ratarskih kultura na berzi

Kupoprodaja na novosadskoj produktnoj berzi protekle nedelje obuhvatala je 1.079 tona robe, što je tri puta više u odnosu na poslednju radnu nedelju u prošloj godini. Finansijska vrednost prometa iznosila je 19.443.400,00 dinara.

Protekla godina pod lupom agrarnog stručnjaka: Čega je bilo dovoljno, a šta je nedostajalo?

Dobri prinosi u oblasti ratarstva obeležili su proteklu godinu. I u drugim granama poljoprivrede, u skladu sa mogućnostima, postignuti su solidni rezultati. Agrar je, iako bez značajnijih subvencija, uspeo da se izbori sa svim nedaćama i da ostvari određene prihode.

Što se vremenskih prilika tiče, one su, s jedne strane, išle na ruku poljoprivrednicima, ali nisu izostale ni štetne posledice delovanja klimatskih promena.

Prilagoditi hranu i ostale faktore u odgoju životinja zimskim uslovima

Kao i ljudi i biljke, i životinje su osetljive na niske temperature. Veoma je bitno da životinje na niskim temperaturama ne budu na otvorenom, izložene promaji ili da su bez prostirke, odnosno da ne budu na mokrom i vlažnom. To se posebno odnosi na mladunčad kojoj treba pružiti punu toplotnu zaštitu.

Uzroci i posledice stresa kod svinja

Jedinke pojedinih rasa svinja mogu ispoljiti različiti stepen osetljivosti na dejstvo raznih stresora iz okoline, što može predstavljati značajan zdravstveni i ekonomski problem. Usled stresa kod svinja može nastati naglo uginuće ili pojava bledog, mekanog i vodnjikavog mesa, što nanosi velike štete.

Kako zaštititi životinje u zimskom periodu?

Životinjama koje tokom zime držimo u zatvorenim prostorima, potrebno je obezbediti dobre uslove za prezimljavanje.

U zimskim mesecima temperatura vazduha u stajama neznatno je viša od spoljašnje temperature. Funkcija staje je da zaštiti životinje i njihova mesta za odmor, odnosno, ležišta i tzv. krmni sto od hladnog vetra, promaje, kiše i snega.

Podsticaji za odgajivače goveda

Izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju biće obezbeđeni veći podsticaji za odgoj goveda.

Podsticaji za odgoj teladi za tov iznosiće najmanje 5.000 dinara po grlu, za tov junadi minimalno 10.000 dinara po grlu, dok su podsticaji za krave dojilje od 20.000 dinara po grlu.

Ukinute uvozne takse na mleko i meso

Vlada Srbije ukinula je prelevmane na mleko i mlečne proizvode, svinjetinu i svinjsku masnoću iz Evropske unije, objavljeno je u Službenom glasniku.

Tome je prethodila izmena Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine.

Poštovani proizvođači, posetioci našeg sajta i Facebook stranice!

Protekle godine smo, kao i pre toga, nastojali da pružimo detaljan uvid u široku lepezu proizvoda i usluga firme ISV Feed&Consulting vezanih za moderno svinjarstvo i govedarstvo. Redovno smo pratili i nove trendove u stočarstvu i u kontinuitetu vas informisali o društvenim pojavama koje utiču na rad i rezultate poljoprivrednih proizvođača.

Izvučeno ime pobednika drugog kola nagradne igre ISV-a: dobitnik nerasta je Ričard Vajdovič iz Oroma! Počelo je treće kolo!

Na kraju drugog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting sreća se osmehnula Ričardu Vajdoviču iz Oroma. Njemu je pripao visokokvalitetni nerast. Uskoro će biti obavešten o preuzimanju. Čestitamo!

Ujedno je počelo treće kolo nagradne igre. Pravila su nepromenjena. Da se podsetimo:

Bitno obaveštenje za korisnike usluga V.O. centra ISV-a

Poštovani proizvođači!

Ovim putem Vas obaveštavamo da su 2. i 3. januar neradni dani. Uprkos tome, naš Centar za veštačko osemenjavanje i pomenutim danima prima narudžbe za seme nerastova. Tokom novogodišnjih praznika, međutim, naručeni reprodukcioni materijal nećemo voziti na teren. Molimo proizvođače da tim danima sami dođu po naručeno seme.

Brojevi telefona V.O. centra: 069/594-49-08 i 063/106-30-09.

Hvala na razumevanju!

Praznična trpeza

Pečeno prase na ražnju je kultni statusni simbol svakog pravog domaćina na Balkanu. Nema slave i proslave, pa tako ni pravog dočeka nove godine bez pečenog praseta. Ukus pečene prasetine, ne može da se poredi ni sa jednim drugim ukusom. Važno je samo da pečeno prase ne bude masno i kada se dobro prohladi, uz kupus i hladno pivo uživanje je zagarantovano.

Enterotoksemija kod goveda

Uzročnik enterotoksemije kod teladi je klostridija, tačnije Cl.perfigens tip C (β toksin), koji dovodi do tzv. enterotoksičnog hemoragičnog enteritisa teladi u prvim danima života (2 do 10 dana starosti). Bolest može da se javi i kod starijih goveda.

Počinje iznenada i završava se uginućem. Ponekad nastaju grčevi, a ređe proliv sa primesama krvi. Krvarenje se može pojaviti na epikardu, timusu, dijafragmi, bubrezima i limfnim čvorovima.

Utihnula berzanska aktivnost: trgovalo se samo kukuruzom

Kupoprodaja se na novosadskoj produktnoj berzi, po nepisanom pravilu za ovo doba godine, u značajnoj meri primirila.

Trgovina je obuhvatala 650 tona robe, što je za 53,57% manje nego prethodne sedmice, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 11.159.500,00 dinara. To je pad od 54,47%.

Uključite se u nagradnu igru ISV-a: još šest dana do kraja drugog kola! (+ važne informacije)

Ostalo je još šest dana do kraja drugog kola nagradne igre firme ISV Feed&Consulting. Učestvujte i Vi, registrujte se što pre!

Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:

- oni koji su učestvovali u prvom kolu nagradne igre, treba PONOVO da se registruju kako bi stekli pravo učešća u drugom kolu;

Uzročnici i simptomi tuberkuloze goveda

Tuberkulozu goveda izaziva bakterija mycobacterium bovis, a ređe mycobacterium tuberculosis. Oboljenje je uglavnom hroničnog karaktera. Najčešće se lokalizuje u limfnom tkivu, plućima i mlečnoj žlezdi krava, a ređe u jetri, bubrezima i drugim organima. Inficirane životinje u početku ne pokazuju kliničke simptome.

Posledice manjka kalcijuma u organizmu svinje

Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama. Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma.

Nedostatak cinka u ishrani svinja

Parakeratoza je nezarazna i hronična bolest svinja koja se ispoljava u vidi deformacija na koži. Pojavljuje se najčešće kod prasadi starosti od 2-5 meseci, koja se nalaze u tovu. Oboljenje nanosi velike ekonomske štete, pošto je iskorišćenost hrane nedovoljna, pa je samim tim i prirast slab.

Naredne godine napokon konkursi za IPARD sredstva

Izmene Zakona o poljoprivredi trebalo bi da omoguće da u aprilu naredne godine Evropska komisija akredituje Upravu za agrarna plaćanja, što je jedan od preduslova za korišćenje 175 miliona evra iz pretpristupnih fondova EU za ruralni razvoj (IPARD).

Berza: pad cene kukuruza, pšenica ignorisana

Proteklu nedelju na novosadskoj produktnoj berzi obeležio je promet kukuruza.

Kupoprodaja je obuhvatala 1.400 tona robe, što je za 26,97% više nego prethodne sedmice, dok je finansijska vrednost prometa veća za 16,97% i iznosila je 24.508.000,00 dinara.

Svečani ispraćaj poslovne godine ISV-a: Ostvareni rezultati - temelj svetle budućnosti

Kompanija ISV Feed&Consulting je u prisustvu mnogobrojnih gostiju, u ugostiteljskom objektu "Vila Majur" na Kelebiji organizovala tradicionalnu svečanost povodom završetka poslovne godine.

Goran Šećerov, direktor prodaje subotičke ćerke firme ISV-a u svom govoru poseban akcenat stavio je na segmente poslovanja, koji su u proteklom periodu značajno doprineli uspesima poslovnih partnera i koji će u narednom razdoblju uticati na dalje unapređivanje proizvodnje na brojnim farmama.

Nagradna igra ISV-a: vrhunski nerast za uspešnog farmera

Kao što smo ranije objavili, pobednik prvog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting je Milan Krunić (na slici) iz Mošorina. Srećnom dobitniku pripao je nerast vrhunskih karakteristika.

Milan Krunić je uzoran farmer, koji ostvaruje zapažene rezultate u tovu svinja i uživa zavidan renome među ostalim odgajivačima u sredini u kojoj živi.

Alkaloza buraga kod krava

Bazna indigesija je oboljenje kod koga dolazi do alkaloze sadržaja buraga (pH iznad 7,2) usled povećane koncentracije amonijaka, praćene slabljenjem i usporavanjem motorike buraga i znacima intoksikacije.

Povišene koncetracije amonijaka i alkaloza buraga nastaju zbog:

Hromost kod preživara

Hromost kod krupnih preživara je oboljenje papaka, koje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji, predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.

Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Naime, ova bolest povlači za sobom smanjenja telesne težine grla i proizvodnje mleka, a tu su i troškovi lečenja hromosti.

Masna jetra kod krava

Intenzivan razvoj poljoprivrede i napredak u selekciji životinja sa sobom je doneo i niz novih poremećaja zdravlja proizvodnih životinja.

Visoka proizvodnja, posebno proizvodnja mleka, pred organizam životinje stavlja velike zahteve i dovodi do opterećenja bioloških i fizioloških mehanizama, što često ima za posledicu zdravstvene poremećaje.

Zaustavljen rast cene pšenice

Nakon gotovo konstantnog rasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, ove nedelje došlo je do stabilizacije, odnosno blagog pada cena pojedinih ratarskih kultura na novosadskoj produktnoj berzi.

Posledica ovakvog trenda je i manji berzanski promet, koji je ove nedelje obuhvatao 1.110 tona robe, što je za 61,39% manje nego prošle sedmice.

Poremećaji u reprodukciji krmača (+ rešenje)

Do opterećenja reproduktivnog sistema krmača često dolazi zbog velikih zahteva proizvodnje, usled čega one postaju sve neotpornije na stres faktore, što veoma negativno deluje na reprodukciju.

Tako nastaje smanjena plodnost ili jalovost.

Najkvalitetnija ishrana krava u zimskom periodu

U zimskom periodu u ishrani goveda osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino seno često služi kao dopuna kabastoj hrani. Njegova količina u velikoj meri zavisi od vremenskih prilika, koje mogu biti presudne za obezbeđivanje većih količina sena. 

Odgovarajuća proizvodnja mleka u zimskom periodu ostvaruje se ukoliko je u kabastoj hrani odnos silaže i sena 50-50 odsto. U tom slučaju obezbeđena je hranljiva vrednost i dobar ukus hrane.

Opaka bakterija koja dovodi do ozbiljnih posledica

Bolesti digestivnog trakta uzrokovane bakterijiom E. coli najčešće se javljaju i održavaju u većim aglomeracijama i u farmskim uslovima gde mogu da poprime velike razmere i nanesu velike ekonomske štete. Danas se smatra da je većina proliva kod prasadi uslovljeno različitim serotipovima E.coli. Infekcije se sporadično javljaju i u individualnim gazdinstvima.

Pažnja! Važna poruka za učesnike nagradne igre ISV-a!

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo kako je nagradna igra firme ISV Feed&Consulting naišla na veliko interesovanje.

Ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju učesnika na neka pravila:

Bolesti digestivnog trakta kod svinja

Upala digestivnog trakta kod svinja ili nespecifični gastroenteritis najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani. Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

Dalji rast cene pšenice, kukuruza i soje

Na novosadskoj produktnoj berzi i ove nedelje je nastavljen trend rasta vitalnih poljoprivrednih kultura.

Realizovana je kupoprodaja ukupno 2.875 tona robe, što je za 7,28% više u odnosu na prethodnu nedelju.

Srećni dobitnik prvog kola nagradne igre ISV-a: Milan Krunić iz Mošorina! Počelo je drugo kolo: registrujte se i pobedite!

Pobednik prvog kola velike nagradne igre firme ISV Feed&Consulting i srećni vlasnik vrhunskog nerasta je Milan Milan Krunić iz Mošorina. Čestitamo! Ovih dana biće obavešten o načinu preuzimanja nagrade.

Kao što je poznato, firma ISV Feed&Consulting pokrenula je nagradnu igru, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude ove firme ili koristila njene usluge.

Tradicionalni svinjokolj

Jedan od najvažnijih poslova nakon klanja je priprema i tranžiranje svinje. Pošto se svinja zakolje, potrebno je da se spolja šurenjem dobro očisti. Nekada se to radilo slamom, danas se koristi plin ili šurenje toplom vodom, a zatim se hladnom vodom dobro opere.

Kada je koža čista i zlatno žuta (slama, plin) može se pristupiti daljem poslu.

U susret modernim tehnologijama: edukacija kooperanata ISV-a u Mađarskoj

Firma ISV Feed&Consulting je za svoje kooperante organizovala posetu najmodernijoj farmi svinja u Mađarskoj (u naselju Baranjhidveg) u cilju edukacije, odnosno upoznavanja sa sistemima ishrane i skladištenja hraniva pomoću najsavremenijih tehnologija koje još nisu dostupne u Srbiji.

Naši kooperanti imali su priliku da se upoznaju sa čuvenim američkim Harvestore silosima, u kojima se mogu čuvati vlažna zrna žitarica sa preko 30% vlage.

"Do 2070. godine prinosi žitarica u Vojvodini biće viši nego u ostalim delovima zemlje"

- U celoj Srbiju do 2070. godine vladaće užarena klima, a već u narednih 30 godina žitarice će biti gajene i u planinskim krajevima koji se nalaze na hiljadu, pa i 1.200 metara nadmorske visine - tvrdi Dragutin Mihailović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Prema njegovim rečima, ovo predviđenje je rezultat projekcije globalnih promena u regionu, koja je rađena u saradnji sa novosadskim Prirodno-matematičkim fakultetom.

Još tri dana do kraja prvog kola nagradne igre ISV-a! Registrujte se i Vi na sajtu www.isv.rs i pobedite!

Kao što je poznato, firma ISV Feed&Consulting pokrenula je nagradnu igru, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude ove firme ili koristila njene usluge.

Današnja berza: konstantan rast cene pšenice

Povećanje cena primarnih poljoprivrednih proizvoda na novosadskoj produktnoj berzi nastavljeno je i ove nedelje.

Realizovana je kupoprodaja ukupno 2.680 tona robe, što je za 174,87% više u odnosu na prethodnu nedelju.

Finansijska vrednost prometa iznosila 50.182.000,00 dinara ili za 196,85% više nego prošle sedmice.

Jačanje genetskih kapaciteta farmi svinja

Firma ISV Feed&Consulting putem svog Centra za veštačko osemenjavanje u Bačkoj Topoli doprinosi jačanju genetskih kapaciteta farmi svinja. U ovom Centru nalaze se besprekorni nerastovi rasa veliki jorkšir, landras, durok, pietren i hempšir.

Ovog puta ćemo se osvrnuti na samu tehniku veštačkog osemenjavanja.

Upala vimena muznih krava

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene higijenske mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime (mlečnu žlezdu) i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže.

Home Arhiva Vesti

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!