ARHIVA VESTI


Za svaku savremenu farmu: jedinstvene podne rešetke kompanije Aco Funki

Podni program kompanije ACO FUNKI, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, omogućava brojne kombinacije i rešenja.

Ovim programom obuhvaćene su podne rešetke za prasilišta, zalučenu prasad i tovljenike.

 

Proizvodi za optimalnu ishranu novorođene i odbijene prasadi

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati) i osušiti.

Odmah nakon prašenja ili nekoliko dana po prašenju prasadi treba iseći zube oštrim makazama da ne bi povređivali krmaču pri sisanju.

 

Mineralne materije u ishrani svinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja. Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni mineralnim materijama, a najčešće kalcijumom.

 

Ekonomska efikasnost: kako ostvariti što veću količinu masti u mleku krava?

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja.

 

Jedan od najbitnijih vitamina za rast i razvoj svinja

Bolesti nastale usled nestašice vitamina najviše dolaze do izražaja u savremenom gajenju životinja koje se zbog tehnoloških zahteva odvajaju od prirodnih uslova i stavljaju u veštačke uslove života.

Svi vitamini imaju svoju ulogu i značaj. Jedan od najbitnijih, ključni vitamini svakako je vitamin A.

 

Preduslovi postizanja visoke mlečnosti krava

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka.

Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

 

Snažan imunitet krava u fazi zasušenja

Period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. Pravilna ishrana i nega krava u tom razdoblju od velikog je uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

 

Osetljivost životinja na niske temperature

Kao i ljudi i biljke, i životinje su osetljive na niske ili visoke temperature i zbog toga nije svejedno kako se čuvaju i hrane, podsećaju u Poljoprivrednoj stručnoj službi "Subotica".

 

Mineralne materije neophodne za razvoj svinja

Svinje imaju potrebu za najmanje 13 različitih mineralnih elemenata, a to su: kalcijum, fosfor, hlor, bakar, jod, gvožđe, magnezijum, mangan, kalijum, selen, natrijum, sumpor, cink.

Potreban je i kobalt za sintezu vitamina B12.

 

Reproduktivni poremećaj kod krava

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo.

Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci.

 

Kvalitetna i raznovrsna ishrana svinja

Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine hrane potrebne za pravilan rast, odnosno tovljenje.

Naročitu pažnju treba posvetiti ishrani mladih grla koja rastu.

 

Racionalno dizajnirani, visokokvalitetni boksovi za prašenje kompanije Aco Funki

Među prvoklasne proizvode Kompanije ACO FUNKI, koje distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, spada i boks za prašenje WELSAFE.

Radi se o vešto dizajniranom boksu koji je štedi prostor i obezbeđuje najbolje uslove i za krmače i za prasad.

Snaga i otpornost organizma prasadi i visok dnevni prirast

Premiks Grover, koji se nalazi u ponudi ISV-a, karakterišu brojne prednosti i visoka efikasnost.

Grover P212-313 je pravi izbor za svakog ozbiljnog proizvođača.

 

Bogata tradicija i draži svinjokolja

Jedan od najvažnijih poslova nakon klanja je priprema i tranžiranje svinje. Pošto se svinja zakolje, potrebno je da se spolja šurenjem dobro očisti.

Nekada se to radilo slamom, danas se koristi plin ili šurenje toplom vodom, a zatim se hladnom vodom dobro opere.

 

Hranilice ACO FUNKI za ekonomičan odgoj svinja

Nema dileme da su osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Oba preduslova obezbeđuje firma ISV Feed&Consulting, koja distribuira sve najbitnije komponente za ekonomično i profitabilno funkcionisanje vaše farme.

 

Bakterija koja ozbiljno ugrožava digestivni trakt prasadi

Bolesti digestivnog trakta uzrokovane bakterijom E. coli najčešće se javljaju i održavaju u većim aglomeracijama i u farmskim uslovima gde mogu da poprime velike razmere i nanesu velike ekonomske štete.

Danas se smatra da je većina proliva kod prasadi uslovljeno različitim serotipovima E.coli.

 

Automatsko podešavanje količine hrane za prasad

Jedan od velikih aduta Kompanije ACO FUNKI, čije proizvode distribuiše naša firma ISV Feed&Consulting, jeste senzorno hranjenje pomoću FEED MANAGER-a.

FEED MANAGER je sistem koji automatski podešava preciznu količinu hrane, u zavisnosti od vremena koje prasad provede hraneći se.

 

Blagotvorno dejstvo vrhunskog fitobiotika

OregoMed Strong je fitobiotik koji smanjuje i sprečava razmnožavanje bakterija uzročnika dijareje, i na taj način stabilizuje crevnu floru i utiče na prirast svinja i manji utrošak stočne hrane.

 

Posledice hroničnog respiratornog oboljenja svinja

Enzootska pneumonija svinja je hronično respiratorno oboljenje svinja koje karakteriše smanjeni prirast, kašalj, bronhitis, ali pri tome i relativno nizak mortalitet.

Uzročnik bolesti je mikroorganizam Mycoplasma hyopneumoniae, koji je veoma prisutan u zapatima svinja.

 

Omiljena poslastica prasadi

Nuklospray Jogurt i dalje spada među najpopularnije proizvode iz bogate ponude ISV-a.

Zbog svog specifičnog i bogatog sastava, razlikuje se od drugih artikala koji nadoknađuju mleko: ima veći sadržaj suve materije od ostalih zamena za mleko.

 

Kako ostvariti visoku plodnost krmača?

Na plodnost krmača u presudnoj meri utiče ishrana. 

U ponudi firme ISV Feed&Consulting nalazi se premiks koji garantovano može doprineti povećanoj plodnosti.

 

Simptomi gastričnog čira na želucu kod svinja

Gastrični čir se najčešće javlja kod nazimica telesne mase 35-60 kg, zatim kod tovljenika, dok se kod prasadi i krmača javlja sporadično.

Kod svinja u predtovu može da se javi i masovno.

 

Rezervoar FUNKI LIQMIX za efikasno i ekonomično svinjarstvo

ACO FUNKI je kompanija koja se bavi snabdevanjem kompletnim projektima štalskih objekata.

Zapošljava radnike u predstavništvima u Danskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, Poljskoj, Rusiji, Ukrajini i Kini.

 

Hrom u ishrani teladi i krava

Razni nepovoljni uticaji koji su često prisutni na farmama, kao što su uslovi držanja stoke i ishrane, socijalni i metabolički stresovi (rano odbiće, intenzivni uslovi odgoja, transport, visoka proizvodnja, graviditet i sl.) ugrožavaju prirodne odbrambene mehanizme životinja i pospešuju razvoj metaboličkih i infektivnih poremećaja.

 

Tradicionalna rasa goveda sa impresivnim karakteristikama

Simentalska rasa goveda nastala je u Švajcarskoj u pokrajinama Simental i Sinenland.

Karakteriše je dvojna sposobnost: meso-mleko.

Ova rasa postala je poznata i priznata u 19. veku, a najviše su je uvozile Francuska, Italija, Nemačka, Austrija i zemlje Balkana. Sve ove zemlje su htele da unaprede svoje govedarstvo.

 

Značaj preventive bolesti disajnih organa goveda

Bolesti respiratornog trakta spadaju među ekonomski najkritičnije bolesti u govedarskoj proizvodnji.

Parainfluenca, tzv. transportna groznica, enzootska bronhopneumonija goveda/teladi jesu najčešće bolesti disajnih organa goveda kod nas, a i u celom svetu.

 

Prednosti uravnotežene, kvalitetne ishrane životinja

Kako bi se održalo dobro zdravlje kod domaćih životinja, mora da se uspostavi pravilan balans između alkalnih i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima.

 

Uticaj i dejstvo proteina i aminokiselina na kvalitetnu ishranu životinja

Na kvalitet proteina u ishrani životinja utiču količina i međusobni odnos aminokiselina u hranivima, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

 

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije.

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja.

 

Sprečiti prenatrpanost želuca svinja

Prenatrpanost želuca je relativno retka pojava kod svinja i javlja se kada životinje uzmu preveliku količinu hrane koja je podložna vrenju (džibra ili komina, žitarice).

 

Direktan i presudan uticaj ishrane na razvoj prasadi (+ preporuka ISV-a)

Prasad male telesne mase posle zalučenja dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća.

Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja, sve do kraja tova.

 

Neizostavni zadaci nakon prašenja

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju upravo u tom periodu.

 

Agresivno ponašanje krmača nakon porođaja

Kod nekih prvopraskinja, ređe višepraskinja nekoliko dana nakon porođaja može se ispoljiti agresivno ponašanje i zloćudnost, naročito prvih 24 časa nakon prašenja.

Agresija može biti ispoljena kako prema prasadima, tako i prema ljudima koji se nalaze u objektu gde su krmače.

 

Presudan faktor koji utiče na plodnost krmača

Ishrana je jedan od presudnih faktora koji utiču na plodnost krmača.

U ponudi ISV-a nalazi se premiks koji garantovano može doprineti povećanoj plodnosti.

Glavne karakteristike Premiksa za suprasne krmače P216-03 su: 

Racionalna, kvalitetna ishrana svinja zimi

U zimskom periodu za priplodne svinje, između ostalog, može da se koristi silaža zelenih leguminoza, s tim da se takvom silažom zamenjuje deo koncentrata, i to u toku prve dve trećine suprasnosti.

Tada bremenite krmače nemaju visoke zahteve u količini potrebnih hranljivih materija.

 

Ishrana goveda zimi

U zimskom periodu u ishrani goveda osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke.

Lucerkino seno često služi kao dopuna kabastoj hrani. Njegova količina u velikoj meri zavisi od vremenskih prilika, koje mogu biti presudne za obezbeđivanje većih količina sena.

Prvoklasna pojilica Kompanije Aco Funki

Jedan od ozbiljnih aduta svetski poznate Kompanije Aco Funki, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, svakako je i pojilica DRIK-O-MAT.

Njene glavne karakteristike:

 

Razlog smanjene koncentracije kalcijuma u krvi krava

Puerperalna pareza je oboljenje krava koje se javlja najčešće 72 časa nakon porođaja, a retko pre i za vreme porođaja.

Bolest se manifestuje smanjenjem koncentracije kalcijuma u krvi, opštom parezom odnosno mišićnom slabošću, gubitkom svesti, komom i cirkulatornim kolapsom. Ukoliko se ne preduzme lečenje kod težih slučajeva, životinja ugine za nekoliko sati.

 

Sprečavanje i lečenje hronične bolesti kože prasadi

Parakeratoza je nezarazna i hronična bolest svinja koja se ispoljava u vidu deformacija na koži.

Pojavljuje se najčešće kod prasadi starosti od 2-5 meseci, koja se nalaze u tovu. Oboljenje nanosi velike ekonomske štete, pošto je iskorišćenost hrane nedovoljna, pa je samim tim i prirast slab.

 

Nesmetan razvoj organizma prasadi

Posle zalučenja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća.

Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova.

 

Ključna faza u odgoju prasadi (+ preporučeni premiksi)

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%.

 

Uslovi i kriterijumi uspešnog odgoja prasadi

Odgoj prasadi je jedna od najkritičnijih, a ekonomski gledano i najvažnija faza svinjarske proizvodnje. Propusti načinjeni u pomenutoj fazi ne mogu da se nadoknade u kasnijem periodu.

Da bismo dobili što veći broj kvalitetnih prasadi po leglu, moramo obratiti pažnju na ishranu i negu krmače, naročito u drugoj polovini suprasnosti pa do četvrte nedelje posle prašenja.

 

Ključni efekti zakiseljivača stočne hrane

Tokom odgoja prasadi brojni stresogeni faktori utiču na varenje životinja. To su, na primer: odbiće, vakcinacija, puferski kapacitet hrane, zamena staje, porcije sa velikim sadržajem proteina, loša higijena itd.

Zbog svega navedenog, kod prasadi može doći do nezadovoljavajućeg varenja i visoke pH vrednosti u želucu. Usled toga, slabi prirodna odbrambena sposobnost organizma i kreće invazija patogenih mikroorganizama (E. coli, salmonella sp.).

 

Preduslovi efikasnog odgoja nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije.

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja.

Bitna uloga natrijuma u ishrani svinja

Prosečne potrebe Na i Cl (natrijuma i hlora) u obroku svinja iznose 0,10 i 0,13%, što se u potpunosti obezbeđuje sa 0,40% soli (NaCl) u obroku.

Obična hraniva za svinje ne sadrže značajne količine Na i Cl, tako da se praktično svim obrocima mora dodavati so.

Nedostatak soli u obroku svinja izaziva anoreksiju, mišićnu slabost i "izopačen" apetit.

 

Suština i značaj dobre mlečnosti kod krmača

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju.

Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

 

Savremeno rešenje: Boks za prašenje FT-30

Još jedan u nizu vrhunskih proizvoda Kompanije Aco Funki, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, jeste boks za prašenje FT-30.

Ovaj odličan boks dizajniran je na osnovu prioriteta norveških proizvođača u oblasti odgoja slobodnih krmača.

 

Jedan od najznačajnijih faktora ekonomske efikasnosti odgoja goveda

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja.

Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja.

 

Problemi sa metabolizmom kod visokomlečnih krava

Intenzivan razvoj poljoprivrede i napredak u selekciji životinja sa sobom je doneo i niz novih poremećaja zdravlja životinja.

Visoka proizvodnja, posebno proizvodnja mleka, pred organizam životinje stavlja velike zahteve i dovodi do opterećenja bioloških i fizioloških mehanizama, što često ima za posledicu zdravstvene poremećaje.

Mikroelementi u ishrani svinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja.

Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni mineralnim materijama, a najčešće kalcijumom.

 

Premiks za povećanu efikasnost hranljivih materija

Zahvaljujući kiselinama i bazama od kojih se ovaj proizvod sastoji, ispoljava blagotvorno biološko dejstvo.

Komponente u premiksu Magnum+ zajednički sprečavaju delovanje enzima koji razaraju aminokiseline.

Oksidacija u velikoj meri može da smanji kvalitet, trajnost i efikasnost proizvedene stočne hrane.

 

Kvalitetna, adekvatna ishrana teladi nakon odlučivanja

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

 

Jedan od preduslova za postizanje boljih proizvodnih rezultata u govedarstvu

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

 

Problemi koje izazivaju paraziti u digestivnom traktu svinja

Kokcidioza je bolest koju izazivaju paraziti. Nastaje razvojem i širenjem tzv. kokcidija u digestivnom traktu.

Osnovni uzročnik kokcidioze svinja je Isospora suis, koja obično napada prasad u prvoj nedelji života.

Isospora suis prolazi kroz razne razvojne stadijume unutar tela nosioca, kao i u njegovoj okolini.

 

U toku je novosadski poljoprivredni sajam: ISV Feed&Consulting na najvećoj agrarnoj smotri u regionu

U toku je je 88. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu.

Uprkos složenim okolnostima, ova grandiozna agrarna smotra i ove godine koncipirana je da svojim raznovrsnim sadržajima zadovolji znatiželju i opravda očekivanja posetilaca: poljoprivrednih proizvođača, stručnjaka i zainteresovanih građana.

Kvalitetne podne rešetke kompanije Aco Funki

Podni program kompanije ACO FUNKI, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, omogućava brojne kombinacije i rešenja.

Ovim programom obuhvaćene su podne rešetke za prasilišta, zalučenu prasad i tovljenike.

Glavne karakteristike podova COMBI-FLOOR:

 

Metabolička bolest preživara izazvana nepravilnom ishranom

Ketoza ili acetonemija je metabolička bolest izazvana nepravilnom ishranom, a javlja se prvih 10-40 dana po telenju. Najkritičnije vreme je između petnaestog i dvadesetog dana posle telenja.

Ovaj metabolički poremećaj se javlja u kliničkoj i subkliničkoj formi.

Mineralne materije za besprekorno zdravlje i otpornost svinja

Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama.

Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje druge vrste domaćih životinja.

 

Teški poremećaji plodnosti kod preživara

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo.

Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

 

Uravnotežena, harmonična ishrana svinja

Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine hrane potrebne za pravilan rast, odnosno tovljenje.

Naročitu pažnju treba posvetiti ishrani mladih grla koja rastu. Ako ona usled slabe ishrane zakržljaju u mladosti, neće moći da to kasnije nadoknade ni pored poboljšanje ishrane.

 

Osnovna pravila kvalitetne ishrane krmača u fazi suprasnosti

Jedna od ključnih faza proizvodnje u svinjarstvu je početak bremenitosti krmača. Samim tim, neophodno je pridržavati se osnovnih pravila ishrane suprasnih krmača.

Nakon samog čina osemenjavanja i oplodnje oslobođenih jajnih ćelija, počinje njihovo tzv. "usađivanje" u zidove materice.Taj proces intenzivno traje desetak dana i predstavlja posebno osetljivu fazu.

 

Postizanje velike mlečnosti krava

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka. Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

U obroku treba da bude uspostavljen odgovarajući odnos sena, sočnih i koncentrovanih hraniva.

Ključna uloga optimalne ishrane novorođene i odbijene prasadi

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati) i osušiti.

Odmah nakon prašenja ili nekoliko dana po prašenju prasadi treba iseći zube oštrim makazama da ne bi povređivali krmaču pri sisanju.

 

Kvalitetna, idealna ishrana junadi u letnjem razdoblju

Praktična iskustva govore da tele u veoma ranom dobu može da se privikne na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može da usledi kada životinja napuni 6 meseci života.

Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može da iznosi i do 30 kilograma na dan.

 

Preduslovi pravilnog i ujednačenog razvoja prasadi

Prasad na sisi moraju da ostvare što viši dnevni prirast kako bi u momentu zalučenja imala odgovarajuću telesnu masu, ali i dovoljno rezervi masti.

U organizmu novorođene prasadi nalazi se samo oko 1-3% masti, a u vreme zalučenja je poželjno da se ova vrednost poveća na oko 15-17%. Dnevni prirast prasadi na sisi, kreće se od oko 150-190 g dnevno.

 

Zabrinjavajuće oboljenje papaka kod preživara

Hromost kod krupnih preživara je oboljenje papaka, koje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji, predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.

Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni.

 

Uzrok i simptomi sunčanice kod svinja

Uzrok ove bolesti je prekomerno zagrevanje krvi usled veoma sparnog vremena ili pod uticajem jakih sunčevih zraka.

Najčešće se javlja kod debelih svinja, koje se transportuju na velikoj vrućini: ako su usko zbijene u tesnom prostoru (u vagonima, kamionima itd.), ako se za vreme letnje žege "teraju pešice" ili ako su dugo izložene suncu npr. prilikom otpremanja u otvorenim kolima.

 

Pravilna ishrana krava u periodu zasušenja

Period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. i u tom razdoblju od velikog su uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

Svi sastojci koji ulaze u obrok zasušenih krava, moraju biti odličnog kvaliteta. Tokom pripremanja obroka, posebnu pažnju treba posvetiti optimalnoj zastupljenosti makro i mikroelemenata i vitamina.

 

Zdrava voda preduslov dobrih rezultata u stočarstvu

Voda, vazduh i hrana su tri osnovna i činioca za održavanje života, produktivnosti i dobrog zdravstvenog stanja muznih krava.

Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika.

Racionalno dizajnirani, kvalitetni boksovi za prašenje kompanije Aco Funki

Među prvoklasne proizvode Kompanije ACO FUNKI, koje distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, spada i boks za prašenje WELSAFE.

Radi se o vešto dizajniranom boksu koji je štedi prostor i obezbeđuje najbolje uslove i za krmače i za prasad.

 

Bolest koja ugrožava prasad nakon zalučenja

Edemska bolest je oboljenje koje najčešće pogađa prasad nakon zalučenja, a uzrokovano je hemolitičkim sojevima bakterije E. coli.

Oboljenje se javlja na farmama, a još više na seoskim gazdinstvima, nanoseći velike ekonomske štete. Retko se javlja kod prasadi na sisi i kod svinja u tovu.

 

Robusna rasa svinja sa vrhunskim biološkim karakteristikama

U odgoju domaćih životinja istaknutu ulogu ima odgovarajući genetski materijal koji garantuje prenos vrednosti rase na potomke. Udruženje odgajivača čistokrvnih rasa svinja Mađarske (FSE) koje poseduje bogato iskustvo, u svojoj ponudi ima rasu sa pouzdanim i vrhunskim biološkim karakteristikama - durok.

Ova robusna rasa sa velikim formatom dobro se prilagođava različitim uslovima držanja, rezistentna je na stres.

 

Lečenje česte i neugodne bolesti goveda

Nadun buraga je stanje u kojem dolazi do prekomernog nakupljanja gasova u buragu u obliku penušavog sadržaja ili u obliku slobodnog gasa pri čemu dolazi do istezanja zida buraga.

Uzroci koji dovode do naduna buraga mogu biti primarni i sekundarni. Primarni uzroci su:

 

Posledice i problemi usled manjka mineralnih materija kod svinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja.

Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu. Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu od bilo kojih drugih domaćih životinja.

 

Zanimljivost: Impozantan razvoj svinjarstva u Danskoj

 

Danska tehnologija odgoja svinja, ali i visokorazvijena klanična industrija, prepoznate su u svetu kao najbolje što u toj oblasti može da se ponudi, zbog čega porudžbine za kupovinu prasadi i svinjskog mesa stižu od Kanade do Japana, bez obzira na cenu koja je veća od konkurentske.

 

Reprodukcioni problemi izazvani parvovirusom

Opasnu bolest izaziva svaki parvovirus, a karakterišu ga pobačaj, neplodnost, smanjen broj prasadi u leglu, mumifikacija plodova i prašenje mrtve prasadi.

Osim toga, virus usporava rast prasadi. On živi dugo na temperaturi od 4 stepeni, pa i nižoj, a sa druge strane i na veoma visokoj temperaturi od 56 stepeni može preživeti čak 2 dana.

 

Presudan značaj mikroelemenata u ishrani svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje.

U savremenim objektima, u kojima se svinje drže, sve veća pažnja posvećuje se i kvalitetnoj ishrani koja podrazumeva adekvatan sadržaj vitamina i mikroelemenata.

 

Sve što je potrebno da se zna o brucelozi goveda

Bruceloza je bolest uzrokovana različitim vrstama bakterija iz roda Brucella. Bolest se primarno javlja kod životinja, a ljudi se najčešće inficiraju preko životinja (zoonoza).

Ova bolest može izazvati velike ekonomske štete u stočarstvu. Najčešće je hroničnog toka, a može trajati mesecima pa i godinama.

 

Navikavanje teladi na kabastu hranu

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

 

Idealan proizvod za zdravlje i otpornost svinja

U nizu vrhunskih proizvoda iz pounude firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, izdvajaju se i Booster Junior i Booster Senior.

Radi se o proizvodima koji imaju svoje sigurno mesto na svakoj iole ozbiljnijoj farmi svinja.

U prilog ovoj tvrdnji govore njihova svojstva i efekti.

Higijenom vimena krave do eliminisanja bakterija

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

 

Virusna bolest preživara koju prenose insekti

Plavi jezik je infektivna, virusna bolest od koje mogu da obole ovce, goveda i koze. Prenose je insekti i ne spada u zoonoze, dakle, ne prenosi se na čoveka.

Javlja se najčešće sporadično i sezonski. U prenošenju infekcije glavnu ulogu imaju komarci.

Oboljenje želuca kod svinja nastalo zbog neadekvatne ishrane

Nespecifični gastroenteritis kod svinja najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani. Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

Pored direktnog oštećenja sluzokože, ovakva hrana može dovesti i do prekomernog razmnožavanja patogenih bakterija koje takođe izazivaju zapaljenje sluzokože.

 

"Lažno besnilo" kod svinja prouzrokovano virusom

Aujeskijeva bolest (Morbus Aujeszky), odnosno "lažno besnilo" je infektivno virusno oboljenje, čiji je uzročnik svinjski alfaherpes virus 1.

Oboljenje se javlja kod raznih vrsta domaćih i divljih životinja. Napada centralni nervni sistem ali i ostale organe, kao na primer, organe respiratornog trakta.

Opasna zarazna bolest preživara

Antraks je veoma opasna i potencijalno uvek moguća bolest stoke, posebno preživara, upozoravaju stručnjaci.

Ovoj zoonozi su najizloženije ovce i koze, ali i goveda i konji koji se antraksom najčešće zaraze hranivom ili na pašnjacima, ali i dodirom sa već zaraženom životinjom. Bakterija koja izaziva antraks veoma je otporna, jer, čak i bez organizma domaćina, može živeti tridesetak godina.

Odgovarajući objekti za držanje krava

Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije.

Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 metra.

 

Bolest metabolizma kod goveda

Bazna indigestija je oboljenje kod koga dolazi do alkaloze sadržaja buraga (pH iznad 7,2) usled povećane koncentracije amonijaka, praćene slabljenjem i usporavanjem motorike buraga i znacima intoksikacije.

Povišene koncentracije amonijaka i alkaloza buraga nastaju zbog:

 

Problemi usled promena na želucu kod svinja

Gastrični čir se najčešće javlja kod nazimica telesne mase 35-60 kg, zatim kod tovljenika, dok se kod prasadi i krmača javlja sporadično.

Kod svinja u predtovu može da se javi i masovno. Promene na želucu u vidu ulkusa (čira) češće se zapažaju kod muških životinja i kod plemenitih rasa svinja.

 

Osetljiva faza: prelazak na kabastu hranu teladi

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ove operacije biće izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje treba imati pouzdane kriterijume.

 

Iskustva u oblasti ishrane junadi u letnjem razdoblju

Praktična iskustva govore da tele u veoma ranom dobu može da se privikne na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može da usledi kada životinja napuni 6 meseci života.

Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može da iznosi i do 30 kilograma na dan.

 

Količina vode koju treba davati svinjama

Voda učestvuje u svim fiziološkim procesima, pa je neophodna za opstanak živih bića. Gubitak 10 odsto vode iz organizma izaziva ozbiljne poremećaje, čak i uginuće.

Osim toga što je sastavni deo svih tkiva, voda služi i kao rastvarač i transportno sredstvo hranljivih materija. Reguliše telesnu temperaturu, evakuaciju produkta razgradnje hranljivih materija i slično.

 

Kako svinje podnose letnje vrućine?

Svinje oslobađaju suvišnu toplotu gotovo isključivo putem disanja; one nemaju znojne žlezde. Druge načine oslobađanja toplote otežava debelo masno tkivo.

Moramo obratiti pažnju na temperaturu, vlagu, strujanje vazduha, toplotna zračenja, svetlost (intenzitet, trajanje i ritam), elektricitet (grmljavina), sastav vazduha, buku i tzv. socijalne faktore.

 

Moguće ozbiljne posledice toplotnog stresa kod svinja

Probleme sa održavanjem kondicije stoke pri visokim temperaturama imaju uglavnom oni farmeri, koji stoku drže u neadekvatnim prostorima.

Slabo strujanje vazduha, ustajao i pregrejani vazduh ne može da prođe bez posledica.

 

Izvanredni, vešto dizajnirani boksovi za prašenje kompanije Aco Funki

Među prvoklasne proizvode Kompanije ACO FUNKI, koje distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, spada i boks za prašenje WELSAFE.

Radi se o vešto dizajniranom boksu koji je štedi prostor i obezbeđuje najbolje uslove i za krmače i za prasad.

 

Adekvatna ishrana junadi u letnjem razdoblju

Praktična iskustva govore da tele u veoma ranom dobu može da se privikne na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može da usledi kada životinja napuni 6 meseci života.

Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može da iznosi i do 30 kilograma na dan.

 

Simptomi i posledice enterotoksemije kod prasadi

Uzročnik enterotoksemije (nekrotičnog enteritisa) prasadi je Cl.perfigens i njegov βtoksin. U krvi prasadi nalazi se smanjena količina tripsina jer kolostrum sadrži tripsin inhibitor, pa se povećava količina kiseline u želucu, što može dovesti do aktivacije uzročnika.

Oboleva prasad u prvim satima života pa do sedam dana starosti. Bolest se javlja u perakutnom toku i može da ugine celo leglo.

 

Optimalni objekti za uspešno držanje krava

Prilikom izgradnje ili adaptacije objekata za držanje krava tzv. vezanim sistemom često se javlja nedoumica u pogledu dimenzija i oblika kanala za stajnjak.

Oblik i dimenzije kanala zavise od drugih tehnološko - tehničkih rešenja, pre svega od: načina izđubrivanja, izbora dužine ležišta i korišćenja prostirke.

 

Opasna bakterija koja ugrožava digestivni trakt prasadi

Bolesti digestivnog trakta uzrokovane bakterijiom E. coli najčešće se javljaju i održavaju u većim aglomeracijama i u farmskim uslovima gde mogu da poprime velike razmere i nanesu velike ekonomske štete.

Danas se smatra da je većina proliva kod prasadi uslovljeno različitim serotipovima E.coli. Koli infekcije se sporadično javljaju i u individualnim gazdinstvima.

 

Jedan od najznačajnijih vitamina za razvoj svinja

Bolesti nastale usled nestašice vitamina najviše dolaze do izražaja u savremenom odgoju životinja koje se zbog tehnoloških zahteva odvajaju od prirodnih uslova i stavljaju u veštačke uslove života.

Svi vitamini imaju svoju ulogu i značaj. Jedan od najbitnijih, ključnih vitamina svakako je vitamin A. 

Najkvalitetnije hranilice ACO FUNKI za profitabilan odgoj i ekonomičnu ishranu svinja

Nema dileme da su osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Oba preduslova obezbeđuje firma ISV Feed&Consulting, koja distribuira sve najbitnije komponente za ekonomično i profitabilno funkcionisanje vaše farme.

Među njih spadaju i hranilice vrhunskog kvaliteta svetski poznate firme ACO FUNKI.

 

Fiziološke promene kod krava u periodu telenja

Prilikom telenja dolazi do fizioloških promena u vimenu, prelaz od zasušenja u stanje kada krave luče mleko. Od početka laktacije se povećava količina mleka.

Maksimalna proizvodnja je od 30-50 dana po telenju.

 

Faktori koji utiču na otpornost organizma prasadi

Posle zalučenja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju ili čak gube na težini, a često dolazi i do uginuća.

Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova. 

 

Uravnotežena i kvalitetna ishrana svinja

Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine hrane potrebne za pravilan rast, odnosno tovljenje.

Naročitu pažnju treba posvetiti ishrani mladih grla koja rastu.

Značajna kultura u ishrani stoke

Lucerka je jedna od najvažnijih kultura koje se koriste u ishrani stoke.

Nezamenljiva je kao stočna hrana, jer sadrži visok sadržaj sirovih proteina, koji se kreće od 18 do 22%.

Pored proteina koji su povoljnog aminokiselinskog sastava, sadrži organske kiseline, mineralne materije, a posebno kalcijum, koji je od velikog značaja u ishrani stoke.

 

Bolest koja pogađa prasad nakon zalučenja

Edemska bolest je oboljenje koje najčešće pogađa prasad nakon zalučenja, a uzrokovano je hemolitičkim sojevima bakterije E. coli.

Oboljenje se javlja na farmama, a još više na seoskim gazdinstvima, nanoseći velike ekonomske štete. Retko se javlja kod prasadi na sisi i kod svinja u tovu.

 

Moguće posledice davanja prevelike količine hrane svinjama

Prenatrpanost želuca je relativno retka pojava kod svinja i javlja se kada životinje uzmu preveliku količinu hrane koja je podložna vrenju (džibra ili komina, žitarice).

Usled "prežderavanja" životinja postaje nemirna, abdomen joj je uvećan, ima otežano i ubrzano disanje i rad srca, često zauzima sedeći stav zbog otežanog disanja ili leži sa ispruženim i raširenim prednjim ekstremitetima.

 

Sprečavanje metaboličkih stresova goveda

Razni nepovoljni uticaji koji su često prisutni na farmama, kao što su uslovi držanja stoke i ishrane, socijalni i metabolički stresovi (rano odbiće, intenzivni uslovi odgoja, transport, visoka proizvodnja, graviditet i sl.) ugrožavaju prirodne odbrambene mehanizme životinja i pospešuju razvoj metaboličkih i infektivnih poremećaja.

Ove anomalije mogu da se preduprede ako se u obroke uključi organski vezan hrom.

 

Mineralne materije za besprekorno zdravlje svinja

Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama.

Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma. Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje druge vrste domaćih životinja.

Ključni značaj mikroelemenata u ishrani svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje.

U savremenim objektima, u kojima se svinje drže, sve veća pažnja posvećuje se i kvalitetnoj ishrani koja podrazumeva adekvatan sadržaj vitamina i mikroelemenata.

Jedan od bitnih faktora vezanih za zdravlje svinja je i prisutvo dovoljnih količina cinka u organizmu.

Senzorno hranjenje

Jedan od velikih aduta Kompanije ACO FUNKI, čije proizvode distribuiše naša firma ISV Feed&Consulting, jeste senzorno hranjenje pomoću FEED MANAGER-a.

FEED MANAGER je sistem koji automatski podešava preciznu količinu hrane, u zavisnosti od vremena koje prasad provede hraneći se.

 

Ishrana krava u periodu zasušenja (preporučeni premiks)

Period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. Pravilna ishrana i nega krava u tom razdoblju od velikog je uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

Svi sastojci, koji ulaze u obrok zasušenih krava, moraju biti odličnog kvaliteta.

Večito aktuelan proizvod za odgoj prasadi

Odgajivači svinja koji koriste proizvod Nuklospray Jogurt, imaju samo reči hvale za ovu koncepciju prihranjivanja razvijenu ne samo za zaostalu, već za svu prasad.

Ovaj proizvod, zbog svog specifičnog i bogatog sastava, razlikuje se od drugih artikala koji nadoknađuju mleko.

 

Sprečiti poremećaje plodnosti kod preživara

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo.

Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci.

 

Ključna uloga proteina i aminokiselina u ishrani stoke

Proteini čine 16-18 odsto telesne težine kod odraslih životinja.

Na kvalitet proteina u ishrani stoke utiču: količina i međusobni odnos aminokiselina u hrani, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

 

Odgovarajućim tretmanom krava do zdrave teladi

Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka.

To podrazumeva odgovarajuću ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovarajuće higijenske uslove.

Telenje je najosetljiviji period u njihovom životu pri čemu su izložene kako fizičkom tako i psihičkom stresu.

 

Ozbiljno oboljenje papaka kod preživara

Hromost kod krupnih preživara je oboljenje papaka, koje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji, predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.

Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Naime, ova bolest povlači za sobom smanjenja telesne težine grla i proizvodnje mleka, a tu su i troškovi lečenja hromosti.

 

Sistem tečnog hranjenja

Kompanija ACO FUNKI osnovana daleke 1933. godine postala je jedan od najčvršćih oslonaca modernog svinjarstva širom sveta.

Radi se o čuvenoj firmi specijalizovanoj za razvoj farmskih sistema za proizvođače svinja.

Imala je najbolji učinak na godišnjem nivou za 2018. godinu unutar čitavog poljoprivrednog sektora Danske!

Garant dobre probave prasadi - vrhunski proizvodi iz ponude ISV-a

Nijednog trenutka ne jenjava interesovanje za vrhunske proizvode iz ponude ISV-a, koji se sa velikim uspehom primenjuju u svinjarstvu.

Ovog puta izdvajamo starter BOCM i 6122.   

Glavni efekti startera:

 

Jedan od ključnih perioda u odgoju prasadi (+ preporučeni premiksi)

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja.

Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%.

Prednosti otvorenih štala za goveda

Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu.

U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu.

Sastav vazduha u objektu treba upoređivati sa sastavom istog van objekta.

 

Obaveštenje V.O. centra - praznično dežurstvo i neradni dani

Poštovani proizvođači!

Ovim putem Vas obaveštavamo o dežurstvu, odnosno radnom vremenu Centra za veštačko osemenjavanje ISV Feed&Consulting-a za vreme Uskrsa i prvomajskih praznika:

- 30. aprila (u petak) V.O. centar će stranke primati od 7-12 časova, ali reprodukcioni materijal (seme nerastova) neće nositi na teren.

 

Premiks za veću efikasnost hranljivih materija

Zahvaljujući kiselinama i bazama od kojih se ovaj proizvod sastoji, ispoljava blagotvorno biološko dejstvo.

Komponente u Magnum+ zajednički sprečavaju delovanje enzima koji razaraju aminokiseline.  

Oksidacija u velikoj meri može da smanji kvalitet, trajnost i efikasnost proizvedene stočne hrane.

 

Toplo vreme pogoduje širenju šuge kod mnogih domaćih životinja

Šuga je široko rasprostranjena u našoj zemlji i nanosi velike štete stočarstvu.

Najveće štete javljaju se kod ovaca, ali je ova bolest, nažalost, zastupljena i kod goveda, pa i svinja.

Toplo vreme pogoduje širenju bolesti.

 

Tajna ravnomernog razvoja prasadi

Prasad male telesne mase posle zalučenja dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća.

Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja, sve do kraja tova.

Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju biljna hraniva, gde je osnovni izvor energije skrob.

 

Kvalitetna ishrana teladi nakon odlučivanja

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

 

Veliki uticaj na plodnost krmača

Ishrana je jedan od presudnih faktora koji utiču na plodnost krmača. 

U ponudi ISV-a nalazi se premiks koji garantovano može doprineti povećanoj plodnosti.

Glavne karakteristike Premiksa za suprasne krmače P216-03 su:

Preduprediti posledice deficita mineralnih materija kod svinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja.

Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni mineralnim materijama, a najčešće kalcijumom.

 

Vitamini u ishrani preživara za postizanje boljih proizvodnih rezultata

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

 

Šta je sve potrebno za postizanje visoke mlečnosti krava?

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka.

Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

Kvalitetna, uravnotežena ishrana svinja

Izbalansirana ishrana je jedan od najbitnijih faktora uspešne proizvodnje u svinjarstvu.

Prilikom normiranja obroka, pored energije, proteina i aminokiselina, u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti i dopunske količine vitamina i mikroelemenata.

 

Koliko vode treba davati svinjama?

Voda učestvuje u svim fiziološkim procesima, pa je neophodna za opstanak živih bića. Gubitak 10 odsto vode iz organizma izaziva ozbiljne poremećaje, čak i uginuće.

Osim toga što je sastavni deo svih tkiva, voda služi i kao rastvarač i transportno sredstvo hranljivih materija. Reguliše telesnu temperaturu, evakuaciju produkta razgradnje hranljivih materija i slično.

 

Hranilice ACO FUNKI za profitabilan odgoj i ekonomičnu ishranu svinja

Nema dileme da su osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Oba preduslova obezbeđuje firma ISV Feed&Consulting, koja distribuira sve najbitnije komponente za ekonomično i profitabilno funkcionisanje vaše farme.

Među njih spadaju i hranilice vrhunskog kvaliteta svetski poznate firme ACO FUNKI.

 

Značajan faktor ekonomske efikasnosti odgoja: kako ostvariti što veću količinu masti u mleku krava?

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja. Najvažniji činilac koji utiče na hranljivu vrednost trava i leguminoza je fenofaza razvoja u momentu košenja za ishranu ili konzervisanje.

 

Vrhunski reprodukcioni materijal od prvoklasnih nerastova (4.)

Centar za veštačko osemenjavanje naše kompanije ISV Feed&Consulting od svog osnivanja proizvođačima nudi kvalitetno seme nerastova visokog genetskog potencijala.

Predstavljamo Vam nerastove iz ponude našeg V.O. centra.

(Više detalja na telefon: 069/59-44-912)

Vrhunski reprodukcioni materijal od prvoklasnih nerastova (3.)

Centar za veštačko osemenjavanje naše kompanije ISV Feed&Consulting od svog osnivanja proizvođačima nudi kvalitetno seme nerastova visokog genetskog potencijala.

Predstavljamo Vam nerastove iz ponude našeg V.O. centra.

(Više detalja na telefon: 069/59-44-912)

Vrhunski reprodukcioni materijal od prvoklasnih nerastova (2.)

Centar za veštačko osemenjavanje naše kompanije ISV Feed&Consulting od svog osnivanja proizvođačima nudi kvalitetno seme nerastova visokog genetskog potencijala.

U narednom periodu predstavićemo Vam nerastove iz ponude našeg V.O. centra.

(Više detalja na telefon: 069/59-44-912)

Dobra kondicija prasadi pre i nakon odbića

Posle zalučenja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća.

Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova.

Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju biljna hraniva, gde je osnovni izvor energije skrob.

 

Vrhunski reprodukcioni materijal od prvoklasnih nerastova (1.)

Centar za veštačko osemenjavanje naše kompanije ISV Feed&Consulting od svog osnivanja proizvođačima nudi kvalitetno seme nerastova visokog genetskog potencijala.

U narednom periodu predstavićemo Vam nerastove u ponudi našeg V.O. centra.

(Više detalja na telefon: 069/59-44-912) 

Vrste objekata za svinjarstvo

Po osnovnoj podeli postoje dve grupe objekata:

- zatvoreni, sa toplotnom izolacijom (manjeg ili većeg stepena) i sa kontrolisanom klimom

- otvoreni, poluotvoreni ili čak zatvoreni, ali bez toplotne izolacije i sa prirodnom (nekontrolisanom) klimom.

 

Opasna kožna bolest goveda

Bolest nodularni dermatitis se nalazi na listi naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i kao takva je obavezna za prijavljivanje.

To je virusno oboljenje goveda i obično je karakteriše pojava čvorića, krasta ili rana na koži i sve rase goveda mogu da obole.

 

Posledice stresa kod svinja

Jedinke pojedinih rasa svinja mogu ispoljiti različiti stepen osetljivosti na dejstvo raznih stresora iz okoline, što može predstavljati značajan zdravstveni i ekonomski problem.

Usled stresa kod svinja može nastati naglo uginuće ili pojava bledog, mekanog i vodnjikavog mesa, što nanosi velike štete.

 

Neutralisanje negativnih efekata zagađenosti mikotoksinima

Bogata ponuda firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, sadrži i proizvod snažnog dejstva Toksin eliminator - Escent S.

Radi se o kompleksu materija za prevenciju štetnih dejstava zagađenosti mikotoksinima.

Preporučena primena:

 

Blagotvorno dejstvo zakiseljivača stočne hrane

Tokom odgoja prasadi brojni stresogeni faktori utiču na varenje životinja. To su, na primer: odbiće, vakcinacija, puferski kapacitet hrane, zamena staje, porcije sa velikim sadržajem proteina, loša higijena itd.

Zbog svega navedenog, kod prasadi može doći do nezadovoljavajućeg varenja i visoke pH vrednosti u želucu.

 

Pogodni objekti za držanje krava

Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije.

Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 metra.

 

Nepisana pravila kvalitetne ishrane svinja

Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine hrane potrebne za pravilan rast, odnosno tovljenje.

Naročitu pažnju treba posvetiti ishrani mladih grla koja rastu. Ako ona usled slabe ishrane zakržljaju u mladosti, neće moći da to kasnije nadoknade ni pored poboljšanje ishrane.

 

Širenje, simptomi i posledice tuberkuloze goveda

Tuberkulozu goveda izaziva bakterija mycobacterium bovis, a ređe mycobacterium tuberculosis. Oboljenje je uglavnom hroničnog karaktera.

Najčešće se lokalizuje u limfnom tkivu, plućima i mlečnoj žlezdi krava, a ređe u jetri, bubrezima i drugim organima. Inficirane životinje u početku ne pokazuju kliničke simptome. One na razne načine izlučuju uzročnike tuberkuloze.

 

Preduslovi uspešne proizvodnje soje

Soja zahteva plodna zemljišta sa dobrim fizičkim, hemijskim i biološkim svojstvima, a ne odgovaraju joj kisela zemljišta sa pH vrednošću 6,6-7,2. 

Soja ima povoljan uticaj na druge biljke, nalazi se između kukuruza i pšenice u plodoredu. Podnosi ponovljenu setvu, ali monokulturu treba izbegavati zbog nakupljanja štetočina i korovske vegetacije.

 

Uzroci i terapija zapaljenja sluzokože usta kod goveda

Zapaljenje sluzokože usta uključuje promene koje mogu nastati na jeziku, zubnom mesu (desnima), nepcu ili usnama.

Ove promene mogu nastati primarno usled dejstva različitih agenasa ili sekundarno kao posledica već nekog prisutnog oboljenja.

Uzroci stomatitisa su mnogobrojni i mogu biti:

 

Posledice grešaka u ishrani kod svinja

Nespecifični gastroenteritis kod svinja najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani.

Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

 

Značajna uloga natrijuma u ishrani svinja

Prosečne potrebe Na i Cl (natrijuma i hlora) u obroku svinja iznose 0,10 i 0,13%, što se u potpunosti obezbeđuje sa 0,40% soli (NaCl) u obroku. Obična hraniva za svinje ne sadrže značajne količine Na i Cl, tako da se praktično svim obrocima mora dodavati so.

Nedostatak soli u obroku svinja izaziva anoreksiju, mišićnu slabost i "izopačen" apetit.

 

Jedinstvene podne rešetke kompanije Aco Funki

Podni program kompanije ACO FUNKI, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, omogućava brojne kombinacije i rešenja.

Ovim programom obuhvaćene su podne rešetke za prasilišta, zalučenu prasad i tovljenike.

Glavne karakteristike podova COMBI-FLOOR:

 

Stručan i kvalitetan odgoj nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije.

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja. Sve ovo poskupljuje proizvodnju, ograničava mogućnost selekcije i smanjuje reproduktivnu efikasnost zapata.

 

Jubilej firme ISV Feed&Consulting: Deset godina na putu uspeha sa našim vernim poslovnim patnerima!

Naša kompanija ISV Feed&Consulting danas obeležava značajan jubilej: deset godina poslovanja.

Pre tačno jedne decenije krenuli smo putem nezadrživog razvoja, stalno proširujući delatnost, odnosno dijapazon naših proizvoda i usluga, a sve u skladu sa potrebama poljoprivrednih proizvođača koji su postali naši verni i dragoceni poslovni partneri.

Jedna od najmesnatijih rasa: pietren

Pietren je rasa koja potiče iz istoimenog mesta u Belgiji. Nastala je ukrštanjem belgijskog landrasa sa engleskim jorkširom.

Ona se od 1920. godine gajila uglavnom u selu Pietren da bi za vreme velike krize na tržištu svinja 1950. godine postala veoma popularna u celoj Belgiji.

 

Preduslov dobrog zdravlja životinja: uravnotežena ishrana

Kako bi se održalo dobro zdravlje domaćih životinja, mora da se uspostavi pravilan balans između alkalnih i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima.

Neki minerali, kao što su fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, poput kalcijuma, natrijuma, kalijuma i magnezijuma, alkalni.

 

Optimalno rešenje za kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave

Period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. Pravilna nega i ishrana krava i u tom razdoblju od velikog su uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

Svi sastojci koji ulaze u obrok zasušenih krava, moraju biti odličnog kvaliteta. Tokom pripremanja obroka, posebnu pažnju treba posvetiti optimalnoj zastupljenosti makro i mikroelemenata i vitamina.

 

Reproduktivni poremećaj kod preživara

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo.

Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

 

Idealan odnos mineralnih materija za besprekorno zdravlje svinja

Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama.

Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje druge vrste domaćih životinja.

 

Uloga vitamina u odgoju i razvoju svinja

Bolesti nastale usled nestašice vitamina najviše dolaze do izražaja u savremenom odgoju životinja koje se zbog tehnoloških zahteva odvajaju od prirodnih uslova i stavljaju u veštačke uslove života.

Svi vitamini imaju svoju ulogu i značaj. Jedan od najbitnijih, ključnih vitamina svakako je vitamin A. 

Prelazak na kabastu hranu teladi

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

 

Uzrok i preventiva enterotoksemije kod prasadi

Uzročnik enterotoksemije (nekrotičnog enteritisa) prasadi je Cl.perfigens i njegov βtoksin.

U krvi prasadi nalazi se smanjena količina tripsina jer kolostrum sadrži tripsin inhibitor, pa se povećava količina kiseline u želucu, što može dovesti do aktivacije uzročnika.

 

Najkritičniji period kod odgoja prasadi

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju upravo u ovom periodu.

Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C. Razlog za to je što nemaju razvijenu termoregulaciju i termoizolaciju.

 

Prirodni probiotici u odgoju životinja

Često se postavlja se pitanje: šta proizvođači mogu da učine kako bi poboljšali ekonomsku i zootehničku efikasnost proizvodnje, a da pri tome ne zavise od preskupih probiotika inostranog porekla.

Za pomenutu namenu, između ostalog, mogu poslužiti pekarski kvasac, jabukovo sirće, pa i kiselo testo.

Pojedini stručnjaci tvrde da se u ishrani priplodnih krmača i nerastova, pored ostale hrane, po grlu može dodati oko 100 grama testa pripremljenog za pečenje hleba.

 

Idealan recept za razvoj prasadi (preporuka ISV-a)

Prasad male telesne mase posle zalučenja dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća.

Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja, sve do kraja tova.

 

Pravo u metu: premiks Magnum+ povećava efikasnost hranljivih materija

Zahvaljujući kiselinama i bazama od kojih se ovaj proizvod sastoji, ispoljava blagotvorno biološko dejstvo.

Komponente u Magnum+ zajednički sprečavaju delovanje enzima koji razaraju aminokiseline.  

Oksidacija u velikoj meri može da smanji kvalitet, trajnost i efikasnost proizvedene stočne hrane.

 

Plemenita mesnata rasa: veliki jorkšir

Veliki jorkšir je plemenita, tipično mesnata rasa svinja nastala u engleskoj pokrajini Jorkšir u 19. veku.

Prvi put se pominje 1868. godine, ali je ranoj istoriji ove rase teško ući u trag. Prvi pisani dokument o jorkširu datira iz 1884. godine.

Hranilice ACO FUNKI za efikasan odgoj i ekonomičnu ishranu svinja

Nema dileme da su osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Oba preduslova obezbeđuje firma ISV Feed&Consulting, koja distribuira sve najbitnije komponente za ekonomično i profitabilno funkcionisanje vaše farme.

Među njih spadaju i hranilice vrhunskog kvaliteta svetski poznate firme ACO FUNKI.

 

Najpouzdaniji put ka sticanju prava na subvencije

Poštovani proizvođači, obratite se službi za matičenje životinja u okviru ISV-a!  

Državni podsticaji imaju ključnu ulogu u ostvarivanju vrhunskih rezultata u oblasti stočarstva, unapređivanju proizvodnje i postizanju stabilnih prihoda.

Imajući u vidu interese proizvođača, ISV Feed&Consulting doo Subotica, pored brojnih drugih usluga, na stručan i efikasan način obavlja i matičenje kvalitetnih priplodnih grla, što je preduslov ostvarivanja prava na subvencije.

Pravo na podsticaje imaju:

 

Presudan značaj vitamina i mikroelemenata u ishrani svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje.

U savremenim objektima, u kojima se svinje drže, sve veća pažnja posvećuje se i kvalitetnoj ishrani koja podrazumeva adekvatan sadržaj vitamina i mikroelemenata.

 

Jedna od najvažnijih kultura u ishrani stoke

Lucerka je jedna od najvažnijih kultura koje se koriste u ishrani stoke.

Nezamenljiva je kao stočna hrana, jer sadrži visok sadržaj sirovih proteina, koji se kreće od 18 do 22%.

Pored proteina koji su povoljnog aminokiselinskog sastava, sadrži organske kiseline, mineralne materije, a posebno kalcijum, koji je od velikog značaja u ishrani stoke.

 

Značaj dobre mlečnosti kod krmača

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju.

Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

 

Opasna akutna zarazna bolest goveda

Šuštavac je akutna zarazna bolest goveda, ovaca i koza starosti 3 meseca do 2 godine. Svinje mogu retko da obole, dok konji i čovek ne obolevaju.

Bolest se karakteriše opštom intoksikacijom organizma, promenama u mišićima ekstremiteta, pojavom edema i nakupljanjem gasa u vezivnom, međumišićnom i potkožnom tkivu koja na pritisak šušte, zbog čega je oboljenje i dobilo ovaj naziv. 

Preventiva i lečenje bolesti respiratornog trakta goveda

Bolesti respiratornog trakta spadaju među ekonomski najkritičnije bolesti u govedarskoj proizvodnji.

Parainfluenca, tzv. transportna groznica, enzootska bronhopneumonija goveda/teladi jesu najčešće bolesti disajnih organa goveda kod nas, a i u celom svetu.

Zajednička karakteristika ovih bolesti je da sve počinju virusnom infekcijom koja smanjuje opštu otpornost životinje i omogućuje razvoj sekundarnih bakterija, čime dolazi do pojave kliničke slike bolesti.

 

Najbolji uslovi za prezimljavanje goveda

Životinjama koje tokom zime držimo u zatvorenim prostorima, potrebno je obezbediti dobre uslove za prezimljavanje.

U zimskim mesecima temperatura vazduha u stajama neznatno je viša od spoljašnje temperature. Funkcija staje je da zaštiti životinje i njihova mesta za odmor, odnosno, ležišta i tzv. krmni sto od hladnog vetra, promaje, kiše i snega.

 

Ishrana svinja u zimskom periodu

U zimskom periodu za priplodne svinje, između ostalog, može da se koristi silaža zelenih leguminoza, s tim da se takvom silažom zamenjuje deo koncentrata, i to u toku prve dve trećine suprasnosti.

Tada bremenite krmače nemaju visoke zahteve u količini potrebnih hranljivih materija.

 

Blagotvorni efekti zakiseljivača stočne hrane Novicid HP

Tokom odgoja prasadi brojni stresogeni faktori utiču na varenje životinja.

To su, na primer: odbiće, vakcinacija, puferski kapacitet hrane, zamena staje, porcije sa velikim sadržajem proteina, loša higijena itd.

Zbog svega navedenog, kod prasadi može doći do nezadovoljavajućeg varenja i visoke pH vrednosti u želucu.

Usled toga, slabi prirodna odbrambena sposobnost organizma i kreće invazija patogenih mikroorganizama (E. coli, salmonella sp.).

 

Imunitet u fazi zasušenja krava

Period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave.

Pravilna ishrana i nega krava u tom razdoblju od velikog je uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

Svi sastojci, koji ulaze u obrok zasušenih krava, moraju biti odličnog kvaliteta.

 

Metabolička bolest krava izazvana nepravilnom ishranom

Ketoza ili acetonemija je metabolička bolest izazvana nepravilnom ishranom, a javlja se prvih 10-40 dana po telenju. Najkritičnije vreme je između petnaestog i dvadesetog dana posle telenja.

Ovaj metabolički poremećaj se javlja u kliničkoj i subkliničkoj formi. Simptomi kliničke forme ketoze su: gubitak apetita, mršavljenje, inertnost, smanjenje proizvodnje mleka i kao siguran dokaz oboljenja miris daha krave na aceton.

 

Zdrave, snažne, otporne svinje

U nizu vrhunskih proizvoda iz ponude firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, izdvajaju se i Booster Junior i Booster Senior. 

Radi se o proizvodima koji imaju svoje sigurno mesto na svakoj iole ozbiljnijoj farmi svinja.

U prilog ovoj tvrdnji govore njihova svojstva i efekti.  

Reprodukcioni problemi prouzrokovani virusima

Opasnu bolest izaziva svaki parvovirus, a karakterišu ga pobačaj, neplodnost, smanjen broj prasadi u leglu, mumifikacija plodova i prašenje mrtve prasadi.

Osim toga, virus usporava rast prasadi.

On živi dugo na temperaturi od 4 stepeni, pa i nižoj, a sa druge strane i na veoma visokoj temperaturi od 56 stepeni može preživeti čak 2 dana. Otporan je prema mnogim sredstvima za dezinfekciju.

 

Opasni paraziti u digestivnom traktu svinja

Kokcidioza je bolest koju izazivaju paraziti. Nastaje razvojem i širenjem tzv. kokcidija u digestivnom traktu.

Osnovni uzročnik kokcidioze svinja je Isospora suis, koja obično napada prasad u prvoj nedelji života. Isospora suis prolazi kroz razne razvojne stadijume unutar tela nosioca, kao i u njegovoj okolini.

Uvek aktuelan proizvod za odgoj prasadi

Odgajivači svinja koji koriste proizvod Nuklospray Jogurt, imaju samo reči hvale za ovu koncepciju prihranjivanja razvijenu ne samo za zaostalu, već za svu prasad.

Ovaj proizvod, zbog svog specifičnog i bogatog sastava, razlikuje se od drugih artikala koji nadoknađuju mleko.

 

Efikasan recept za visoku plodnost krmača

Na plodnost krmača u presudnoj meri utiče ishrana. 

U ponudi firme ISV Feed&Consulting nalazi se premiks koji garantovano može doprineti povećanoj plodnosti.

Glavne karakteristike Premiksa za suprasne krmače P216-03 su:

Oboljenje želuca kod svinja nastalo usled grešaka u ishrani

Nespecifični gastroenteritis kod svinja najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani.

Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

 

Šta je sve potrebno u ishrani preživara da bi se postigli bolji proizvodni rezultati?

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

 

U protekloj godini na mnogim farmama zaživeo sistem budućnosti

Jedna od upečatljivih pojava u protekloj godini na brojnim modernim farmama bilo je senzorno hranjenje pomoću FEED MANAGER-a.

Radi se ozbiljnom adutu Kompanije ACO FUNKI, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting.

 

Praznično radno vreme Centra za veštačko osemenjavanje ISV-a

Poštovani proizvođači!

Radno vreme Centra za veštačko osemenjavanje za predstojeće praznike:

- 31. decembra (čertvrtak) od 7 do 12 časova

- 1. januar (petak) neradni dan

- 2. januar (subota) neradni dan

Racionalna ishrana svinja zimi

U zimskom periodu za priplodne svinje, između ostalog, može da se koristi silaža zelenih leguminoza, s tim da se takvom silažom zamenjuje deo koncentrata, i to u toku prve dve trećine suprasnosti.

Tada bremenite krmače nemaju visoke zahteve u količini potrebnih hranljivih materija.

 

Optimalna, kvalitetna ishrana krava u zimskom periodu

U zimskom periodu u ishrani goveda osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino seno često služi kao dopuna kabastoj hrani.

Njegova količina u velikoj meri zavisi od vremenskih prilika, koje mogu biti presudne za obezbeđivanje većih količina sena. 

Otpornost organizma prasadi, bolji metabolizam i visok dnevni prirast

Premiks Grover, koji se nalazi u ponudi ISV-a, karakterišu brojne prednosti i visoka efikasnost. Grover P212-313 je pravi izbor za svakog ozbiljnog proizvođača.

Ovaj premiks krasi savršen odnos aminokiselina, koji sprečava višak proteina u hrani.

Idealan odnos mineralnih materija za stabilno zdravlje svinja

Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama.

Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma.

Jedan od glavnih preduslova uspešne proizvodnje u svinjarstvu: kvalitetna oprema

Svaki moderan farmer zna da su preduslovi uspešne proizvodnje kvalitetna stočna hrana i savremena oprema. Pored vrhunskih premiksa iz bogatog asortimana firme ISV Feed&Consulting, u ponudi se nalazi i prvoklasna oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača.

Jedan primer:

Još jedan u nizu vrhunskih proizvoda Kompanije Aco Funki, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, jeste boks za prašenje FT-30.

 

Jedna od najkvalitetnijih rasa na svetu

U odgoju domaćih životinja istaknutu ulogu ima odgovarajući genetski materijal koji garantuje prenos vrednosti rase na potomke.

Udruženje odgajivača čistokrvnih rasa svinja Mađarske (FSE) koje poseduje bogato iskustvo, u svojoj ponudi ima rasu sa pouzdanim i vrhunskim biološkim karakteristikama - durok.

Ova robusna rasa sa velikim formatom dobro se prilagođava različitim uslovima držanja, rezistentna je na stres.

 

Adekvatnom higijenom vimena krave do eliminisanja bakterija

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

 

Vitamini u ishrani preživara za bolje proizvodne rezultate

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

 

Sprečiti teške posledice deficita mineralnih materija kod svinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja. Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni mineralnim materijama, a najčešće kalcijumom.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu od bilo kojih drugih domaćih životinja.

 

Landras - rasa koju krasi visoka plodnost

Ova rasa počela je da se razvija oko 1900. godine u severozapadnoj Nemačkoj, a posebno u Donjoj Saksoniji.

U periodu od 1948-1958. godine uvoženi su danski i holandski landras radi poboljšanja karakteristika rase.

Selekcija je posebno bila usmerena ka odličnoj plodnosti, dobrim karakteristikama majčinstva i efikasnosti u konverziji hrane nakon odbijanja.

 

Specijaliteti u govedarstvu za vrhunske proizvodne rezultate

U ponudi ISV-a nalaze se i specijaliteti koji doprinose odličnim rezultatima u govedarstvu, odnosno proizvodnji mleka. To su:

- Kovin 50 koncentrat sintetičkih proteina za predsmeše za krave u laktaciji.

Sadrži:  mineralna hraniva, proizvode industrije alkohola i vrenja, biljne ekstrakte, antioksidanse i konzervanse.

Kvalitetni boksovi za prašenje koji pružaju idealne uslove i za krmače i za prasad

Među prvoklasne proizvode Kompanije ACO FUNKI, koje distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, spada i boks za prašenje WELSAFE.

Radi se o vešto dizajniranom boksu koji je štedi prostor i obezbeđuje najbolje uslove i za krmače i za prasad.

 

Virusno "lažno besnilo" kod svinja

Aujeskijeva bolest (Morbus Aujeszky), odnosno "lažno besnilo" je infektivno virusno oboljenje, čiji je uzročnik svinjski alfaherpes virus 1.

Oboljenje se javlja kod raznih vrsta domaćih i divljih životinja. Napada centralni nervni sistem ali i ostale organe, kao na primer, organe respiratornog trakta.

 

Home Arhiva Vesti

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!