ARHIVA VESTI


Zanimljivost: Odgoj svinja u Danskoj

Danska tehnologija odgoja svinja, ali i visokorazvijena klanična industrija, prepoznate su u svetu kao najbolje što u toj oblasti može da se ponudi, zbog čega porudžbine za kupovinu prasadi i svinjskog mesa stižu od Kanade do Japana, bez obzira na cenu koja je veća od konkurentske.

Prema podacima Danskog saveta za poljoprivredu i hranu, izvoz u oblasti svinjarstva iznosi oko pet procenata ukupnog izvoza Danske, odnosno blizu 40 odsto ukupnog poljoprivrednog izvoza koji iznosi oko 10 milijardi evra.

 

Otporan i opasan virus napada svinje

Opasnu bolest izaziva virus iz grupe parvovirusa, a karakterišu je pobačaj, neplodnost, smanjen broj prasadi u leglu, mumifikacija plodova i prašenje mrtve prasadi.

Osim toga, virus usporava rast prasadi. On živi dugo na temperaturi od 4 stepeni, pa i nižoj, a sa druge strane i na veoma visokoj temperaturi od 56 stepeni može preživeti čak 2 dana. Otporan je prema mnogim sredstvima za dezinfekciju.

 

Jedan od bitnih faktora za uspešan metabolizam svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje.

U savremenim objektima, u kojima se svinje drže, sve veća pažnja posvećuje se i kvalitetnoj ishrani koja podrazumeva adekvatan sadržaj vitamina i mikroelemenata.

Jedan od bitnih faktora vezanih za zdravlje svinja je i prisutvo dovoljnih količina cinka u organizmu.

 

Uzroci i posledice bruceloze goveda

Bruceloza je bolest uzrokovana različitim vrstama bakterija iz roda Brucella. Bolest se primarno javlja kod životinja, a ljudi se najčešće inficiraju preko životinja (zoonoza).

Ova bolest može izazvati velike ekonomske štete u stočarstvu. Najčešće je hroničnog toka, a može trajati mesecima pa i godinama. U akutnom toku bolest se karakteriše opštim infektivnim sindromom, dok su lokalne promene slabije ili nikako izražene.

 

Ublažavanje stresa kod prelazne ishrane teladi

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ove operacije biće veoma izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje treba imati pouzdane kriterijume.

 

Snaga i otpornost

U nizu vrhunskih proizvoda iz pounude firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, izdvajaju se i Booster Junior i Booster Senior. Radi se o proizvodima koji imaju svoje sigurno mesto na svakoj iole ozbiljnijoj farmi svinja.

U prilog ovoj tvrdnji govore njihova svojstva i efekti.

Booster Junior je dopunska smeša za pripremu startera za prasad uzrasta od 10 do 30 kilograma.

Karakteristike:

- omogućava bolji imunitet;

- visoki dnevni prirast i ravnomeran rast;

- maksimalna iskoristivost hranljivih materija;

- povoljno utiče na digestivni trakt;

 

Upala vimena krave

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže.

Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

 

"Lažno besnilo" kod svinja

Aujeskijeva bolest (Morbus Aujeszky), odnosno "lažno besnilo" je infektivno virusno oboljenje, čiji je uzročnik svinjski alfaherpes virus 1.

Oboljenje se javlja kod raznih vrsta domaćih i divljih životinja. Napada centralni nervni sistem ali i ostale organe, kao na primer, organe respiratornog trakta.

Svinje su takoreći prirodni rezervoar virusa i jedina životinjska vrsta koja može preživeti infekciju ovim virusom, ali i vrsta kod koje postoji mogućnost nastanka subkliničke i latentne infekcije.

 

Simptomi bolesti plavog jezika

Plavi jezik je infektivna, virusna bolest od koje mogu da obole ovce, goveda i koze. Prenose je insekti i ne spada u zoonoze, dakle, ne prenosi se na čoveka.

Javlja se najčešće sporadično i sezonski. U prenošenju infekcije glavnu ulogu imaju komarci.

Inkubacija iznosi 2-7 dana.

Oprema za moderno svinjarstvo

Istaknuto mesto u impresivnoj ponudi firme ISV Feed&Consulting koja garantuju odlične rezultate na farmama, svakako zauzima i oprema za svinjarstvo najpoznatijih svetskih proizvođača kao što je, između ostalog, Aco Funki, FM Grupo, Monoflo, Himel, Loda, Agritech i Weda.

U rubrici Oprema za svinjarstvo na sajtu www.isv.rs možete da se upoznate sa svim potrebnim detaljima, a za još bliže informacije obratite se na telefon: 069/122-88-82.

Nespecifično oboljenje želuca kod svinja

Nespecifični gastroenteritis kod svinja najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani.

Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

Pored direktnog oštećenja sluzokože, ovakva hrana može dovesti i do prekomernog razmnožavanja patogenih bakterija koje takođe izazivaju zapaljenje sluzokože.

Težina kliničke slike zavisi od količine unetih štetnih materija.

 

Neophodni uslovi za držanje krava

Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije. Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 metra.

U vezi sa pomenutim treba izbegavati vlažne i močvarne terene, kao i mesta gde obližnja izvorišta mogu da ugrozavaju podlogu.

 

Oprema za ekonomičan odgoj svinja

Oprema za svinjarstvo, koja se nalazi u ponudi firme ISV Feed&Consulting, iz dana u dan nailazi na sve veće interesovanje.

Rekvizite, koji dokazano utiču na profitabilnost proizvodnje, ISV redovno prezentuje potencijalnim kupcima - modernim farmerima.

U ponudi se, između ostalog, nalaze i plastični (fiberglas) silosi za skladištenje stočne hrane, koji su podjednako pogodni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Opasna zoonoza

Antraks je veoma opasna i potencijalno uvek moguća bolest stoke, posebno preživara, upozoravaju stručnjaci.

Ovoj zoonozi su najizloženije ovce i koze, ali i goveda i konji koji se antraksom najčešće zaraze hranivom ili na pašnjacima, ali i dodirom sa već zaraženom životinjom.

Bakterija koja izaziva antraks veoma je otporna, jer, čak i bez organizma domaćina, može živeti tridesetak godina.

IPARD podsticaji za poljoprivredna gazdinstva za nabavku nove opreme

Objavljen je peti Javni poziv za podnošenje Zahteva za IPARD podsticaje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije.

Poziv će trajati do 23. 12. 2019. godine, a budžet za isti iznosi 3.890.326.056,00 dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3. Zakona o poljoprivrеdi i ruralnom razvoju i člana 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za invеsticijе u fizičku imovinu poljoprivrеdnih gazdinstava, raspisujе peti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje.

 

Značaj sprečavanja bazne indigestije kod goveda

Bazna indigestija je oboljenje kod koga dolazi do alkaloze sadržaja buraga (pH iznad 7,2) usled povećane koncentracije amonijaka, praćene slabljenjem i usporavanjem motorike buraga i znacima intoksikacije.

Povišene koncentracije amonijaka i alkaloza buraga nastaju zbog:

- ishrane bogate proteinima, naročito ako je obrok istovremeno siromašan ugljenim hidratima;

 

Paraziti koji ugrožavaju zdravlje svinja

Kokcidioza je bolest koju izazivaju paraziti. Nastaje razvojem i širenjem tzv. kokcidija u digestivnom traktu.

Osnovni uzročnik kokcidioze svinja je Isospora suis, koja obično napada prasad u prvoj nedelji života.

Isospora suis prolazi kroz razne razvojne stadijume unutar tela nosioca, kao i u njegovoj okolini.

 

Afrička svinjska kuga

AKS je DNK virus koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae i jedini je poznati DNK arbovirus koji može inficirati beskičmenjake (krpelјi roda Ornithodoros) i kičmenjake (porodica Suidae).

Klinički manifestna bolest javlјa se samo kod domaćih svinja i usko je povezana sa populacijom evropskih divlјih svinja (Sus scrofa ferus).

 

Opasno virusno oboljenje goveda

Bolest nodularni dermatitis se nalazi na listi naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i kao takva je obavezna za prijavljivanje.

To je virusno oboljenje goveda i obično je karakteriše pojava čvorića, krasta ili rana na koži i sve rase goveda mogu da obole. Najčešće se javlja tokom vlažnih letnjih i jesenjih meseci, kada su insekti najbrojniji i najaktivniji.

Bolest se obavezno prijavljuje i nadležni veterinari i veterinarski inspektori moraju da budu blagovremeno obavešteni o sumnji na pojavu bolesti.

 

Reprodukcioni poremećaji kod preživara

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ukoliko nedostaje sposobnost razmnožavanja, radi se o neplodnosti, jalovosti ili sterilitetu grla. Neplodnost može biti primarna i sekundarna.

Kako izgleda zdrava krava?

Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Ako se zna da lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora posvetiti svakodnevna pažnja.

Procena zdravstvenog stanja krava posebno je važna na farmama sa većim brojem grla, jer je tu uvek veća verovatnoća da poneko grlo ima neki problem.

 

Edemska bolest prasadi: simptomi i preventiva

Edemska bolest je oboljenje koje najčešće pogađa prasad nakon zalučenja, a uzrokovano je hemolitičkim sojevima bakterije E. coli.

Oboljenje se javlja na farmama, a još više na seoskim gazdinstvima, nanoseći velike ekonomske štete. Retko se javlja kod prasadi na sisi i kod svinja u tovu.

Za ovu bolest se često kaže da je uzgojna bolest jer je njena pojava vezana za način ishrane i uslove držanja.

 

Predrasude o svinjama

Jednu od najvažnijih osnova uspešnog odgoja svinja čini što bolje poznavanje svinja uopšte, odnosno uticaja okoline na svinje.

Postoje velike razlike između rasa od pre 30-50 godina i ovih, koje se danas obično tove. Zbog tih razlika često se pojavljuju i potpuno pogrešne predstave (predrasude) o svinjama. Na primer:

- svinje su prljave životinje, odnosno svinje vole prljavu sredinu. To je oduvek bilo potpuno pogrešno shvatanje. Svinje su zapravo veoma čiste životinje. To se ispoljava na nekoliko načina:

 

Suština pravilne ishrane svinja

Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine hrane potrebne za pravilan rast, odnosno tovljenje.

Naročitu pažnju treba posvetiti ishrani mladih grla koja rastu. Ako ona usled slabe ishrane zakržljaju u mladosti, neće moći da to kasnije nadoknade ni pored poboljšanje ishrane.

 

U toku je Sajam svinjarstva u Žarkovcu! ISV učestvuje na ovoj prestižnoj smotri

U organizaciji Udruženja proizvođača svinja "Sremac", pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 15. septembra biće održan drugi po redu Sajam svinjarstva u Žarkovcu.

Svoju ponudu na izložbenom prostoru kod Lovačkog doma u Žarkovcu predstaviće brojni renomirani proizvođači i distributeri opreme za svinjarstvo, hrane, premiksa i dodataka za ishranu svinja, kao i firme iz oblasti klanične industrije.

 

Akutna zarazna bolest mladih svinja

Crveni vetar ili vrbanac (Erysipelas suum) je akutna zarazna bolest, najčešće mladih svinja starosti 5-12 meseci.

Gotovo da nema seoskog dvorišta gde barem jednom nije neka svinja obolela od ove bolesti. Bolest se manifestuje visokom temperaturom, crvenilom kože, a u hroničnom toku se javljaju artritis i nekroza kože.

Uzročnik crvenog vetra je erysipelotrix rhusiopathiae, mali gram-pozitivni štapić, nepokretan, često u kratkim lancima, koji pripada grupi kriofilnih bakterija (raste na 4°C).

 

Jedan od preduslova uspešne proizvodnje u svinjarstvu: kvalitetna oprema

Svaki moderan farmer zna da su preduslovi uspešne proizvodnje kvalitetna stočna hrana i savremena oprema. Pored vrhunskih premiksa iz bogatog asortimana firme ISV Feed&Consulting, u ponudi se nalazi i prvoklasna oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača.

Nekoliko primera:

Hranilica WEDA XtraFeeder S za prasad do 35 kilograma, proizvedena od plastike i nerđajućeg čelika, služi za hranjenje 50 komada prasadi suvom hranom.

 

Premiksi vrhunskog sastava za vaše krave

Kao što je poznato, period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. Pravilna nega i ishrana krava i u tom razdoblju od velikog su uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

Svi sastojci koji ulaze u obrok zasušenih krava, moraju biti odličnog kvaliteta. Tokom pripremanja obroka, posebnu pažnju treba posvetiti optimalnoj zastupljenosti makro i mikroelemenata i vitamina.

Imajuću u vidu navedeno, ISV proizvođačima preporučuje korišćenje sledećih premiksa:

 

Pravilnim izborom hrane do veće količine masti u mleku krava

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja.

Najvažniji činilac koji utiče na hranljivu vrednost trava i leguminoza je fenofaza razvoja u momentu košenja za ishranu ili konzervisanje. Kako biljka postaje zrelija, tako se smanjuje udeo proteina, energije, kalcijuma i fosfora, a povećava zastupljenost vlakana.

 

Bogata ponuda ISV-a na Sajmu "Expo 2019" u Bačkoj Topoli

Firma ISV Feed&Consulting učestvuje na još jednoj respektabilnoj manifestaciji, na kojoj će narednih dana prezentovati svoju bogatu ponudu.  

U Bačkoj Topoli se u periodu od 6. do 8. septembra u hali i oko hale JP "Tržnica" u Bačkoj Topoli održava 16. po redu tradicionalni Sajam poljoprivrede i privrede.  

Ova smotra predstavlja odličnu priliku da se na jednom mestu okupi veliki broj poslovnih ljudi, proizvođača, kupaca, korisnika usluga i građana, da se razmene ideje, iskustva i uspostave novi kontakti.

 

Sprečavanje dizenterije svinja

Dizenterija svinja predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem u odgoju svinja.

Klinički se manifestuje sluzavo-krvavim prolivom, smanjenjem telesne težine, dehidracijom i uginućem, ako se na vreme ne preduzmu potrebne terapeutske mere.

U nastanku dizenterije svinja primarnu ulogu igra bakterija Brachyspira, a na razvoj bolesti mogu uticati i druge bakterije i tzv. crevni komensali.

 

Efekti uravnotežene ishrane životinja

Kako bi se održalo dobro zdravlje kod domaćih životinja, mora da se uspostavi pravilan balans između alkalnih i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima.

Neki minerali, kao što su fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, poput kalcijuma, natrijuma, kalijuma i magnezijuma, alkalni. Odnos baznih i kiselih delova u krvi često varira. 

Zbog toga je srećna činjenica da je organizam sposoban da održava neutralnost krvi, uprkos znatnim razlikama kod uzimanja alkalija i kiselina u hrani.

 

Zdrava voda jedan od preduslova dobrih rezultata u stočarstvu

Voda, vazduh i hrana su tri osnovna i činioca za održavanje života, produktivnosti i dobrog zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika.

Potrebe za vodom zavise od niza činilaca, a pre svega od vlažnosti vazduha, temperature vode, vrste hrane, produkcije mleka itd.

Za jednu kravu pri stajskom načinu držanja potrebno je oko 50-80 litara vode dnevno. Količina vode koju treba dati kravi određuje se prema količini suve materije koju prima u dnevnom obroku.

 

Posledice preobilne ishrane kod svinja

Prenatrpanost želuca je relativno retka pojava kod svinja i javlja se kada životinje uzmu preveliku količinu hrane koja je podložna vrenju (džibra ili komina, žitarice).

Usled "prežderavanja" životinja postaje nemirna, abdomen joj je uvećan, ima otežano i ubrzano disanje i rad srca, često zauzima sedeći stav zbog otežanog disanja ili leži sa ispruženim i raširenim prednjim ekstremitetima.

Svako naglo telesno opterećenje može dovesti do uginuća životinje usled slabosti kardiovaskularnog sistema.

 

Osetljivost na stres kod svinja

Jedinke pojedinih rasa svinja mogu ispoljiti različiti stepen osetljivosti na dejstvo raznih stresora iz okoline, što može predstavljati značajan zdravstveni i ekonomski problem.

Usled stresa kod svinja može nastati naglo uginuće ili pojava bledog, mekanog i vodnjikavog mesa, što nanosi velike štete.

Najosetljivija kategorija na stres su tovljenici telesne mase od 80 do 100 kg, naročito mesnatih rasa svinja (pietren i landras), dok kod drugih rasa svinja ova pojava nije toliko karakteristična.

 

Enzimi i bakterije kao dodaci silaži

Dodaci koji mogu biti različitih hemijskih, fizičkih i fizioloških karakteristika, po potrebi dodaju se pripremljenoj masi za siliranje, da bi poboljšali fermentaciju, očuvali i povećali kvalitet silaže, smanjili gubitak hranljivih materija i ujedno poboljšali ukus, miris i druga svojstva silaže.

Oni se mogu upotrebljavati kao prirodna-ugljenohidratna hraniva, ili se koriste na bazi prirodnih ili sintetičkih jedinjenja kao što su bakterijsko-enzimski inokulanti, neproteinska azotna jedinjenja, sredstva za veštačko zakiseljavanje, a sve ušestalije i adsorbensi toksina, minerali i drugi manje značajni dodaci.

 

Uticaj na plodnost krmača

Ishrana je jedan od presudnih faktora koji utiču na plodnost krmača. 

U ponudi ISV-a nalazi se premiks koji garantovano može doprineti povećanoj plodnosti.

Glavne karakteristike Premiksa za suprasne krmače P216-03 su:  

- vredna kombinacija vitamina u cilju stimulacije plodnosti

- intenzivan rast i razvoj ploda

Neizostavni deo boksa za prašenje

Oprema za svinjarstvo zauzima istaknuto mesto u ponudi firme ISV Feed&Consulting. 

Farmerima nudimo bukvalno sve što im je potrebno za efikasnu i ekonomičnu proizvodnju, koja zadovoljava najstrožije evropske kriterijume i garantuje visoku konkurentnost u odnosu na odgajivače iz razvijenih zemalja.

Ovog puta vam skrećemo pažnju na boksove za prašenje WEDA koji obuhvataju: rešetkasti pod, grejnu ploču, infracrvenu lampu, kutak za prasad, hranilicu i pojilicu za prasad i krmaču, zatim uzdužno i poprečno uklještenje koje se može podešavati u zavisnosti od veličine krmače, sa delom koji sprečava krmaču da brzo i naglo legne i zgnječi prasad.

Bakterija koja ugrožava digestivni trakt prasadi

Bolesti digestivnog trakta uzrokovane bakterijiom E. coli najčešće se javljaju i održavaju u većim aglomeracijama i u farmskim uslovima gde mogu da poprime velike razmere i nanesu velike ekonomske štete.

Danas se smatra da je većina proliva kod prasadi uslovljeno različitim serotipovima E.coli. 

Koli infekcije se sporadično javljaju i u individualnim gazdinstvima.

 

Razlozi metaboličkog poremećaja krava

Ketoza ili acetonemija je metabolička bolest izazvana nepravilnom ishranom, a javlja se prvih 10-40 dana po telenju. Najkritičnije vreme je između petnaestog i dvadesetog dana posle telenja.

Ovaj metabolički poremećaj se javlja u kliničkoj i subkliničkoj formi. Simptomi kliničke forme ketoze su: gubitak apetita, mršavljenje, inertnost, smanjenje proizvodnje mleka i kao siguran dokaz oboljenja miris daha krave na aceton. Najpouzdanija dijagnoza ketoze se dobija na osnovu analize urina, mleka ili krvi na prisustvo acetona.

Racionalna ishrana krmača u fazi suprasnosti

Jedna od ključnih faza proizvodnje u svinjarstvu je početak bremenitosti krmača. Samim tim, neophodno je pridržavati se osnovnih pravila ishrane suprasnih krmača.

Nakon samog čina osemenjavanja i oplodnje oslobođenih jajnih ćelija, počinje njihovo tzv. "usađivanje" u zidove materice.

Taj proces intenzivno traje desetak dana i predstavlja posebno osetljivu fazu.

 

Opasan virus koji ugrožava zdravlje svinja

Opasnu bolest izaziva virus iz grupe parvovirusa, a karakterišu je pobačaj, neplodnost, smanjen broj prasadi u leglu, mumifikacija plodova i prašenje mrtve prasadi. Osim toga, virus usporava rast prasadi.

On živi dugo na temperaturi od 4 stepeni, pa i nižoj, a sa druge strane i na veoma visokoj temperaturi od 56 stepeni može preživeti čak 2 dana. Otporan je prema mnogim sredstvima za dezinfekciju.

Izvori zaraze su inficirane nazimice i nerastovi, zatim prasad ako su zaražena u materici, (i do 9 nedelja nakon prašenja). Izvor zaraze mogu biti i svinjci, čak 20 nedelja pošto su bile uklonjene bolesne svinje, a bolest može preneti i čovek obućom i odećom.

 

Kako povećati otpornost organizma prasadi?

Posle zalučenja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili čak gube na težini, a često dolazi i do uginuća. Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova.

Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju biljna hraniva, gde je osnovni izvor energije skrob.

Kondicija prasadi, odnosno rezerve masti u organizmu takve prasadi su male i nedovoljne za pokrivanje potreba u prvim danima nakon zalučenja, odnosno do momenta kada je konzumacija hrane potrebna.

Adekvatna ishrana junadi u letnjem periodu

Praktična iskustva govore da tele u veoma ranom dobu može da se privikne na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može da usledi kada životinja napuni 6 meseci života.

Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može da iznosi i do 30 kilograma na dan.

U 5-6. mesecu života količina popašene trave je mala. Zbog toga se u ovom dobu života junice zadržava obrok kao i na matičnoj farmi, uz napomenu da se teletu omogućava da umesto silaže popase izvesnu količinu zelene mase. Koncentrat mora da ostane u obroku.

 

Preduslovi pravilnog razvoja prasadi

Prasad na sisi moraju da ostvare što viši dnevni prirast kako bi u momentu zalučenja imala odgovarajuću telesnu masu, ali i dovoljno rezervi masti.

U organizmu novorođene prasadi nalazi se samo oko 1-3% masti, a u vreme zalučenja je poželjno da se ova vrednost poveća na oko 15-17%. Dnevni prirast prasadi na sisi, kreće se od oko 150-190 g dnevno.

Vrlo retko je ova vrednost iznad 200 grama, i to uglavnom u slučajevima gde je broj prasadi u leglu mali.

 

Stručnim tretmanom krava do zdrave teladi

Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka.

To podrazumeva odgovarajuću ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovarajuće higijenske uslove.

Telenje je najosetljiviji period u njihovom životu pri čemu su izložene kako fizičkom tako i psihičkom stresu.

 

Najvažniji zadaci nakon prašenja

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju upravo u ovom periodu.

Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C. Razlog za to je što nemaju razvijenu termoregulaciju i termoizolaciju.

 

Odgovarajuća količina vode koju je potrebno davati svinjama

Voda učestvuje u svim fiziološkim procesima, pa je neophodna za opstanak živih bića. Gubitak 10 odsto vode iz organizma izaziva ozbiljne poremećaje, čak i uginuće.

Osim toga što je sastavni deo svih tkiva, voda služi i kao rastvarač i transportno sredstvo hranljivih materija. Reguliše telesnu temperaturu, evakuaciju produkta razgradnje hranljivih materija i slično.

Tovljenici ne ostvaruju odgovarajući prirast ako im se ne obezbede dovoljne količine vode.

 

Neophodni elementi u ishrani svinja

Prosečne potrebe Na i Cl (natrijuma i hlora) u obroku svinja iznose 0,10 i 0,13%, što se u potpunosti obezbeđuje sa 0,40% soli (NaCl) u obroku. Obična hraniva za svinje ne sadrže značajne količine Na i Cl, tako da se praktično svim obrocima mora dodavati so.

Nedostatak soli u obroku svinja izaziva anoreksiju, mišićnu slabost i "izopačen" apetit. Ako je u obroku svinja prisutno 2% soli, a u isto vreme ograničen pristup životinja vodi, može doći do pojave proliva.

 

Više nego aktuelno: ublažite posledice toplotnog stresa svinja - TermoCont po akcijskim cenama!

Ovo je pravi trenutak da sprečite, ublažite posledice toplotnog stresa svinja.

Premiks TermoCont koji odlikuje blagotvorno dejstvo i izuzetna efikasnost, možete da nabavite po akcijskoj ceni u našoj firmi ISV Feed&Consulting, adresa: Subotica, Otmara Majera 20, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , telefoni: 069/580-62-90, 069/594-41-20.

Usled letnjeg toplotnog stresa povećava se kiselost organizma, što dovodi do gubitka apetita i imunosupresije. Intenzivnim dahtanjem svinja takoreći štiti sebe od pregrejavanja, ali tokom dahtanja ujedno izdiše bikarbonatni jon.

Zarazna bolest oka kod goveda - uzroci i posledice

Zarazni keratokonjunktivitis (IBK) je infekcija oka kod goveda uzrokovana najčešće bakterijom Moraxella bovis.

Bolest je izrazito zarazna i pojavljuje se u celom svetu. Najčešće se širi u uslovima intenzivne proizvodnje.

Bolest napada pretežno mlade jedinke, a smrtnost se kreće od 10-70%. Osim goveda, mogu da obole i koze, ovce i divljač.

Mikroelementi u ishrani životinja

Mikroelementi, odnosno oligoelementi su hemijski elementi koji se u organizmu nalaze u koncentracijama manjim od 50 mg/kg telesne mase.

To su, između ostalog: gvožđe, bakar, mangan, molibden, cink, kobalt, jod, selen, fluor, kalaj, vanadijum, silicijum, nikal, arsen.

Prisutni su u malim količinama u organizmu životinja, ali imaju izuzetno veliki značaj.

Njihov deficit dovodi do pada proizvodnje i brojnih zdravstvenih problema stoke.

Mikroelementi učestvuju u skoro svim fiziološkim i biohemijskim procesima.

 

Povećana koncentracija štetnih gasova u stajama

Kod intenzivnog uzgoja životinja posebno je izražen problem neprijatnih mirisa u štali. Oni potiču od gasova koji nastaju pri raspadanju otpadnih materija, prostirke, zatim urina i izmeta čak i kada se redovno uklanjaju, kao i od samih životinja.

Tokom čitave godine, a posebno u letnjem periodu veliki problem predstavlja prisustvo neprijatnih mirisa u stajama. Posebno su pojačani prilikom tzv. manipulacije i deponovanja tečnog stajnjaka. U vazduhu su prisutni razni gasovi.

 

Ublažavanje stresa usled prelazne ishrane teladi

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ove operacije biće veoma izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje treba imati pouzdane kriterijume.

 

Besprekorne hranilice za svinje

Osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja bez dileme su kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Pored vrhunskih premiksa iz bogatog asortimana firme ISV Feed&Consulting, u ponudi se nalazi i prvoklasna oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača.

Nekoliko primera:

 

Vrhunska oprema za novo doba u svinjarstvu

Istaknuto mesto u impresivnoj ponudi firme ISV Feed&Consulting koja garantuju odlične rezultate na farmama, svakako zauzima i oprema za svinjarstvo najpoznatijih svetskih proizvođača kao što je, između ostalog, Aco Funki, FM Grupo, Monoflo, Himel, Loda, Agritech i Weda.    

U rubrici Oprema za svinjarstvo na sajtu www.isv.rs možete da se upoznate sa detaljima, a za još bliže informacije obratite se na telefon: 069/122-88-82.

Značaj i uloga proteina u ishrani stoke

Proteini čine 16-18 odsto telesne težine kod odraslih životinja. Na kvalitet proteina u ishrani stoke utiču: količina i međusobni odnos aminokiselina u hrani, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

- valin (neophodan je za funkciju centralnog nervnog sistema);

- leucin (sinteza proteina tkiva i krvne plazme);

 

Oštećenje sluzokože želuca kod svinja

Nespecifični gastroenteritis kod svinja najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani. Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

Pored direktnog oštećenja sluzokože, ovakva hrana može dovesti i do prekomernog razmnožavanja patogenih bakterija koje takođe izazivaju zapaljenje sluzokože.

 

Jedan od glavnih faktora koji utiču na konzumaciju hrane

Veliki broj faktora utiče na konzumaciju hrane uključujući energetsku vrednost smeša, ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu naseljenosti, pol, genetsku naslednost, ukus i miris hrane.

Mnogi od ovih faktora mogu da se kontrolišu pravilnom organizacijom. To uključuje i izbor aromatičnih materija.

Ukus hrane ima veliki uticaj na ishranu svinja jer su te životinje prilično probirljive.

 

Nadun buraga kod goveda

Nadun buraga je stanje u kojem dolazi do prekomernog nakupljanja gasova u buragu u obliku penušavog sadržaja ili u obliku slobodnog gasa pri čemu dolazi do istezanja zida buraga.

Uzroci koji dovode do naduna buraga mogu biti primarni i sekundarni. Primarni uzroci su:

 - ispaša životinja u proleće, leto i početkom jeseni kada su pašnjaci bujni, vlažni i kada lišće sadrži velike količine solubilnih belančevina;

 

Vrhunski stabilizator stajnjaka

TRIUNE je preparat na prirodnoj bazi za tretman tečnog stajskog đubriva. Pošto sadrži isključivo prirodne komponente, njegova upotreba nije praćena ekološkim rizicima.

Primena:

1. Smanjuje emisiju amonijaka i štetnih gasova 

2. Održava mineralne materije u tečnom đubrivu

3. Homogenizuje tečno đubrivo 

 

Preduprediti upalu vimena kod krava

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

Kada se vime pere vodom, ona se sliva niz sisu i lako dolazi do sisnog otvora. Dovoljno je da do sisnog otvora dospe samo jedna kap vode pa da prodre u sisni kanal potencijalno unoseći mikrooganizme.

 

Telad nakon odlučivanja

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ća biti izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje, treba imati pouzdane kriterijume.

Na nekim gazdinstvima posmatra se kretanje TM, odnosno prirasta i tako formira kriterijum za odlučivanje.

 

Razlozi i simptomi sunčanice kod svinja

Uzrok ove bolesti je prekomerno zagrevanje krvi usled veoma sparnog vremena ili pod uticajem jakih sunčevih zraka.

Najčešće se javlja kod debelih svinja, koje se transportuju na velikoj vrućini: ako su usko zbijene u tesnom prostoru (u vagonima, kamionima itd.), ako se za vreme letnje žege "teraju pešice" ili ako su dugo izložene suncu npr. prilikom otpremanja u otvorenim kolima.

Znaci bolesti: životinje postaju nemirne, teško dišu, drhte.

 

Iskoristite priliku: unapredite vođenje Vaše farme pomoću Web Pig programa!

U okviru Kompanije ISV Feed&Consulting funkcionišeprogram za vođenje farmi svinja Web Pig, što posebno dobija na značaju ako se ima u vidu da poljoprivredni proizvođači u Srbiji mogu da apliciraju za sredstva iz IPARD fondova.

Jedna od vrlina programa Web Pig je da ne iziskuje nikakvu posebnu instalaciju. Potrebni su samo računar, internet i pretraživač. Pošto je u pitanju veb program, uneti podaci ne mogu da se izgube usled eventualnog kvara računara ili kompjuterskog virusa.

Garant dobrog zdravlja svinja

Preporučujemo vam primenu nekoliko proizvoda koji garantuju dobro zdravlje i visok kvalitet vašeg svinjskog fonda.

ISV Diarr DLC je premiks - aditiv za stočnu hranu iz ponude ISV-a, koji služi za prevenciju i lečenje dizenterije svinja.

Pomešan sa hranom za svinje, više je nego pogodan za prevenciju i terapiju dijareje prouzrokovane bakterijom Brachyspira (svinjska dizenterija).

Reč je o specijalnoj mešavini organskih kiselina i eteričnih ulja. Bakterija koja izaziva dizenteriju posebno je osetljiva na ovaj preparat.

Napajanje krava - nepisana pravila

Kao što je poznato, krave su domaće životinje koje piju najviše vode. Poželjno je da daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode.

Na količinu dnevne potrošnje vode utiče nekoliko faktora, od kojih su najvažniji: dnevna količina mleka, vrsta i količina hrane i spoljna temperatura.

Kravi je dnevno u proseku samo za piće potrebno od 40 do 80 litara vode. Norma može da iznosi i preko 100 litara, ako je visoka mlečnost, ako se kravama daje suvlja hrana i ako je temperatura vazduha visoka.

 

Pojilice za svaku farmu svinja

Kao što je poznato, u ponudi firme ISV Feed&Consulting nalazi se oprema za svinjarstvo svetski poznatih proizvođača.  

Ovog puta Vam skrećemo pažnju na pojilice vrhunskog kvaliteta.

To su, između ostalog:

- pojilica (sisaljka) za prasad sa navojem od ½”, od nerđajućeg čelika, sa sitom koje može da se demontira ili da se menja; 

Idealan recept za visoku plodnost krmača

Na plodnost krmača u presudnoj meri utiče ishrana. 

U ponudi firme ISV Feed&Consulting nalazi se premiks koji garantovano može doprineti povećanoj plodnosti.

Glavne karakteristike Premiksa za suprasne krmače P216-03 su:  

- vredna kombinacija vitamina u cilju stimulacije plodnosti;

- intenzivan rast i razvoj ploda;

Savremen metod ishrane u svinjarstvu

Tečna ishrana je jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu, koji je u proteklom periodu doveden do savršenstva i našao svoju primenu u razvijenim evropskim i svetskim zemljama.

Prednosti ovog načina ishrane se pre svega ogledaju u velikom dnevnom prirastu, uz manju konverziju, što garantuje postizanje odličnih rezultata, a istovremeno i značajne uštede.

Moderno i efikasno: razvoj genetskog potencijala farmi svinja

Kompanija ISV Feed&Consulting putem svog Centra za veštačko osemenjavanje u Bačkoj Topoli doprinosi jačanju genetskih kapaciteta farmi svinja. U ovom Centru nalaze se besprekorni nerastovi najboljih svetskih rasa.

Ovog puta ćemo se osvrnuti na samu tehniku veštačkog osemenjavanja.

Pod pojmom veštačkog osemenjavanja podrazumeva se unošenje razređene sperme veštačkim putem u matericu nazimica ili krmača u fazi estrusa. Dakle, samo je način unosa sperme veštački, dok je sama oplodnja prirodna.

Za realizaciju osemenjavanja potrebni su određeni osnovni uslovi.

 

Ublažavanje simptoma toplotnog stresa goveda

Ekstremno visoke temperature su pravi alarm za sve farmere koji se bave proizvodnjom mleka i koji na svojim gazdinstvima imaju visokoproduktivna mlečna grla.

Prvi mogući vidljivi simptomi toplotnog stresa su slabija konzumacija hrane, veće potrebe za pijaćom vodom, te opadanje proizvodnje mleka i slabiji prirast.

Ukoliko nemaju dobre uslove u štalama, krave pri visokim temperaturama troše više energije, daju i do 30% manje mleka, te imaju lošiju reprodukciju.

 

Stanite na put posledicama toplotnog stresa svinja - TermoCont po akcijskim cenama!

Ovo je pravi trenutak da sprečite, ublažite posledice toplotnog stresa svinja.

Premiks TermoCont koji odlikuje blagotvorno dejstvo i izuzetna efikasnost, možete da nabavite po akcijskoj ceni u našoj firmi ISV Feed&Consulting, adresa: Subotica, Otmara Majera 20, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , telefoni: 069/580-62-90, 069/594-41-20.

Usled letnjeg toplotnog stresa povećava se kiselost organizma, što dovodi do gubitka apetita i imunosupresije. Intenzivnim dahtanjem svinja takoreći štiti sebe od pregrejavanja, ali tokom dahtanja ujedno izdiše bikarbonatni jon. Između ostalog, i to nadoknađuje premiks TermoCont, koji istovremeno podstiče konzumiranje vode pomažući da se organizam rashladi do normalne temperature.

 

Simptomi opasne bolesti svinja

Opasnu bolest izaziva virus iz grupe parvovirusa, a karakterišu je pobačaj, neplodnost, smanjen broj prasadi u leglu, mumifikacija plodova i prašenje mrtve prasadi. Osim toga, virus usporava rast prasadi.

On živi dugo na temperaturi od 4 stepeni, pa i nižoj, a sa druge strane i na veoma visokoj temperaturi od 56 stepeni može preživeti čak 2 dana.

Otporan je prema mnogim sredstvima za dezinfekciju.

Izvori zaraze su inficirane nazimice i nerastovi, zatim prasad ako su zaražena u materici, (i do 9 nedelja nakon prašenja).

 

Količina masti u mleku krava

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja.

Najvažniji činilac koji utiče na hranljivu vrednost trava i leguminoza je fenofaza razvoja u momentu košenja za ishranu ili konzervisanje. Kako biljka postaje zrelija, tako se smanjuje udeo proteina, energije, kalcijuma i fosfora, a povećava zastupljenost vlakana.

 

Uticaj hroma na imunitet životinja

Razni nepovoljni uticaji koji su često prisutni na farmama, kao što su uslovi držanja stoke i ishrane, socijalni i metabolički stresovi (rano odbiće, intenzivni uslovi odgoja, transport, visoka proizvodnja, graviditet i sl.) ugrožavaju prirodne odbrambene mehanizme životinja i pospešuju razvoj metaboličkih i infektivnih poremećaja.

Ove anomalije mogu da se preduprede ako se u obroke uključi organski vezan hrom.

Kako svinje podnose visoke letnje temperature?

Svinje oslobađaju suvišnu toplotu gotovo isključivo putem disanja; one nemaju znojne žlezde. Druge načine oslobađanja toplote otežava debelo masno tkivo.

Moramo obratiti pažnju na temperaturu, vlagu, strujanje vazduha, toplotna zračenja, svetlost (intenzitet, trajanje i ritam), elektricitet (grmljavina), sastav vazduha, buku i tzv. socijalne faktore.

U slučaju vrućine svinje će se hladiti na sledeće načine:

- potražiće hladnije mesto ili mesto sa jačim strujanjem vazduha

- pomeriće se od grupe

- rovariće do hladne zemlje

- valjaće se (u fecesu i urinu).

 

Mere nakon prašenja i optimalna ishrana prasadi

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju upravo u ovom periodu.

Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C. Razlog za to je što nemaju razvijenu termoregulaciju i termoizolaciju.

Ventilacija u objektima za krave

Da bi krava proizvela jedan litar mleka, potrebno je da kroz vime protekne oko 400-500 litara krvi, pune kiseonika i hranljivih materija, a jedan od važnijih činilaca je i sam objekat.

Danas se grade visoke i prozračne štale, gde su bočni zidovi visine preko 4 metra, a u najvišoj tački (slemenu) krova i preko 8 metara. Puni deo bočnog zida se pravi od cigle, drveta ili betona, a treba da je visok koliko i krava na grebenu.

Najbolje rešenje u borbi protiv posledica toplotnog stresa

Usled letnjeg toplotnog stresa povećava se kiselost organizma, što dovodi do gubitka apetita i imunosupresije. Intenzivnim dahtanjem svinja takoreći štiti sebe od pregrejavanja, ali tokom dahtanja ujedno izdiše bikarbonatni jon.

Između ostalog, i to nadoknađuje premiks TermoCont, koji istovremeno podstiče konzumiranje vode pomažući da se organizam rashladi do normalne temperature.

Anomalije na želucu kod svinja

Gastrični čir se najčešće javlja kod nazimica telesne mase 35-60 kg, zatim kod tovljenika, dok se kod prasadi i krmača javlja sporadično. Kod svinja u predtovu može da se javi i masovno. Promene na želucu u vidu ulkusa (čira) češće se zapažaju kod muških životinja i kod plemenitih rasa svinja.

Najvažniji faktori nastanka ulkusnih promena na želucu jesu ishrana i stres. Ishrana svinja sa fino usitnjenom, brašnastom hranom pogoduje nastanku tzv. orožavanja sluzokože dela želuca usled čega nastaju erozije.

 

Ishrana junadi u letnjem razdoblju

Praktična iskustva govore da tele u veoma ranom dobu može da se privikne na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može da usledi kada životinja napuni 6 meseci života. Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može da iznosi i do 30 kilograma na dan.

U 5-6. mesecu života količina popašene trave je mala. Zbog toga se u ovom dobu života junice zadržava obrok kao i na matičnoj farmi, uz napomenu da se teletu omogućava da umesto silaže popase izvesnu količinu zelene mase. Koncentrat mora da ostane u obroku.

 

Adekvatna ishrana svinja

Suština pravilne ishrane svinja ogleda se u tome da se svinjama, prema težini, starosti i svrsi kojoj su namenjene, daju dovoljne količine hrane potrebne za pravilan rast, odnosno tovljenje.

Naročitu pažnju treba posvetiti ishrani mladih grla koja rastu. Ako ona usled slabe ishrane zakržljaju u mladosti, neće moći da to kasnije nadoknade ni pored poboljšanje ishrane.

Suprasne krmače takođe treba pravilno hraniti i negovati, a kada se oprase, ishranu podesiti prema njihovim potrebama, vodeći računa o broju prasadi kako bi mogle da luče dovoljne količine mleka.

 

Proizvod za ublažavanje toplotnog stresa kod krava

Improferm je proizvod koji povećava efikasnost imunološkog sistema i sistema za varenje, te na taj način doprinosi boljem učinku životinja. Poboljšava fermentaciju i varenje u buragu i stvara povoljniju sredinu za mikroorganizme.

Pod dejstvom Improferma u buragu se menja odnos populacija mikroorganizama. Te promene rezultuju efikasniji energetski metabolizam i utiču na povećanu proizvodnju mleka.

U periodu pre telenja pozitivni efekti Improferma kod krava su: smanjena koncentracija ketona u krvi, povećan nivo glukoze u krvnom serumu i smanjena učestalost pojave ketoze.

 

Kako postići idealnu mlečnost krmača?

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

Prasad sisaju veoma često. Prvog dana 20-25 puta, kasnije 10-15 puta dnevno.

Količina vode koju je potrebno davati svinjama

Voda učestvuje u svim fiziološkim procesima, pa je neophodna za opstanak živih bića. Gubitak 10 odsto vode iz organizma izaziva ozbiljne poremećaje, čak i uginuće.

Osim toga što je sastavni deo svih tkiva, voda služi i kao rastvarač i transportno sredstvo hranljivih materija.

Reguliše telesnu temperaturu, evakuaciju produkta razgradnje hranljivih materija i slično.

Silosi za skladištenje stočne hrane

Brojni proizvođači prepoznali su niz prednosti i efekata opreme za svinjarstvo, koja se nalazi u ponudi firme ISV Feed&Consulting.

Ova oprema, sudeći po reagovanjima, predstavlja jedan od glavnih aduta za unapređivanje i modernizaciju proizvodnje na mnogim farmama. Nema razloga da tako ne bude i u narednom razdoblju.

Ovog puta podsećamo na svojstva silosa za skladištenje stočne hrane, koji su podjednako pogodni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

 

Pravilan i uspešan odgoj nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije.

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja.

Sve ovo poskupljuje proizvodnju, ograničava mogućnost selekcije i smanjuje reproduktivnu efikasnost zapata.

 

Najbolje rase svinja na svetu: landras za odličnu plodnost

Ova rasa počela je da se razvija oko 1900. godine u severozapadnoj Nemačkoj, a posebno u Donjoj Saksoniji. U periodu od 1948-1958. godine uvoženi su danski i holandski landras radi poboljšanja karakteristika rase.

Selekcija je posebno bila usmerena ka odličnoj plodnosti, dobrim karakteristikama majčinstva i efikasnosti u konverziji hrane nakon odbijanja.

Landras se pokazao veoma korisnim u ukrštanju i poboljšanju opštih karakteristika svinja u Nemačkoj.

 

Najbolji način da se spreči dizenterija svinja

Dizenterija svinja predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem u odgoju svinja.

Klinički se manifestuje sluzavo-krvavim prolivom, smanjenjem telesne težine, dehidracijom i uginućem, ako se na vreme ne preduzmu potrebne terapeutske mere.

U nastanku dizenterije svinja primarnu ulogu igra bakterija Brachyspira, a na razvoj bolesti mogu uticati i druge bakterije i tzv. crevni komensali.

 

Racionalne mere nakon prašenja i optimalna ishrana prasadi

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti. 

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju upravo u ovom periodu.

Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C. Razlog za to je što nemaju razvijenu termoregulaciju i termoizolaciju.

Ukoliko im nije obezbeđena odgovarajuća temperatura, slabije sisaju, često dolazi do uginuća, slabljenja imuniteta, sporijeg oporavka.

 

Smanjena koncentracija kalcijuma u krvi krava

Puerperalna pareza je oboljenje krava koje se javlja najčešće 72 časa nakon porođaja, a retko pre i za vreme porođaja.

Bolest se manifestuje smanjenjem koncentracije kalcijuma u krvi, opštom parezom odnosno mišićnom slabošću, gubitkom svesti, komom i cirkulatornim kolapsom. Ukoliko se ne preduzme lečenje kod težih slučajeva, životinja ugine za nekoliko sati.

Bolest se uglavnom javlja kod visokomlečnih krava u bilo kom uzrastu, ali najčešće kod krava koje su dostigle maksimalni period mlečnosti (stare 5 do 10 godina). Krave kod kojih se bolest već javljala, imaju veći rizik da ponovo obole.

 

Opasna bolest goveda: simptomi i preventiva

Bruceloza je bolest uzrokovana različitim vrstama bakterija iz roda Brucella. Bolest se primarno javlja kod životinja, a ljudi se najčešće inficiraju preko životinja (zoonoza).

Ova bolest može izazvati velike ekonomske štete u stočarstvu. Najčešće je hroničnog toka, a može trajati mesecima pa i godinama. U akutnom toku bolest se karakteriše opštim infektivnim sindromom, dok su lokalne promene slabije ili nikako izražene.

 

Jačanje imuniteta krava u fazi zasušenja

Period zasušenja predstavlja veoma kritičnu fazu proizvodnog ciklusa krave. Pravilna ishrana i nega krava u tom razdoblju od velikog je uticaja na proizvodnju mleka u nastupajućoj laktaciji.

Svi sastojci, koji ulaze u obrok zasušenih krava, moraju biti odličnog kvaliteta. Tokom pripremanja obroka, posebnu pažnju treba posvetiti optimalnoj zastupljenosti makro i mikroelemenata i vitamina.

Imajuću u vidu navedeno, ISV proizvođačima preporučuje korišćenje premiksa Hepaprotect.

 

Smanjiti stres usled prelazne ishrane teladi

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ove operacije biće veoma izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje treba imati pouzdane kriterijume.

Na nekim gazdinstvima posmatra se kretanje TM, odnosno prirasta i tako formira kriterijum za odlučivanje.

Napajanje krava - opšta pravila

Kao što je poznato, krave su domaće životinje koje piju najviše vode. Poželjno je da daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode.

Na količinu dnevne potrošnje vode utiče nekoliko faktora, od kojih su najvažniji: dnevna količina mleka, vrsta i količina hrane i spoljna temperatura.

Kravi je dnevno u proseku samo za piće potrebno od 40 do 80 litara vode. Norma može da iznosi i preko 100 litara, ako je visoka mlečnost, ako se kravama daje suvlja hrana i ako je temperatura vazduha visoka.

 

Mineralne materije neophodne za dobro i stabilno zdravlje svinja

Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama.

Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje druge vrste domaćih životinja.

 

Sajam u slici reči; I ovog puta se pokazalo da je dobitna kombinacija: stručnost plus uspešna saradnja

Jednu od finalnih manifestacija i ujedno glavnih atrakcija Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu uvek predstavlja Dan stočara. Tako je bilo i ovog puta.

Među zapažene eksponate na ovoj tradicionalnoj smotri nesumnjivo spadaju i priplodne životinje (suprasne nazimice i nerastovi) koje zajednički promovišu i realizuju ISV Feed&Consulting i farma Beuković.

Ova saradnja bazirana na stručnosti i narednih godina doprineće razvoju brojnih gazdinstava. 

Hranljive materije za razvoj prasadi

Prasad na sisi moraju da ostvare što viši dnevni prirast kako bi u momentu zalučenja imala odgovarajuću telesnu masu, ali i dovoljno rezervi masti. U organizmu novorođene prasadi nalazi se samo oko 1-3% masti, a u vreme zalučenja je poželjno da se ova vrednost poveća na oko 15-17%. Dnevni prirast prasadi na sisi, kreće se od oko 150-190 g dnevno.

Vrlo retko je ova vrednost iznad 200 grama i to uglavnom u slučajevima gde je broj prasadi u leglu mali. U malim leglima prasad ima dovoljno mleka i postiže visoke dnevne priraste, ali takvo stanje nije prihvatljivo zbog neracionalnog korišćenja krmače.

 

Veliko interesovanje za opremu za svinjarstvo; čelnici matične firme ISV iz Mađarske takođe posetili sajam

Izrazito nepovoljni vremenski uslovi, koji nimalo ne pogoduju manifestacijama otvorenog tipa, donekle su uticali na dosadašnju posećenost 86. novosadskog Međunarodnog sajma poljoprivrede, ali ipak nisu pokvarili raspoloženje učesnika i posetilaca ove velike smotre, na kojoj itekako ima šta da se vidi.

Raznovrsna ponuda firme ISV Feed&Consulting predstavlja više nego dopadljivu kocku u ogromnom mozaiku tradicionalnog sajma.

Dejstvo zakiseljavanja stočne hrane

U nizu proizvoda iz pounude firme ISV Feed&Consulting značajno mesto zauzima i Novicid HP. Njegova adekvatna upotreba daje ubedljiv odgovor na pitanje zašto je potrebno zakiseljavanje stočne hrane.

O dejstvu ovog proizvoda govore i sledeće dokazane činjenice:

Novicid HP kompenzuje nedovoljno lučenje HCl kod mladih životinja.

Nakon ishrane povećava pH u želucu (puferski kapacitet).

Novicid HP povećava nivo svarljivosti proteina.

 

Nikada bogatija ponuda ISV-a na Međunarodnom sajmu poljoprivrede!

Nakon pompeznog otvaranja počeo je 86. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Kao što je poznato, reč je o najvećoj smotri agrobiznisa u jugoistočnoj Evropi.

Ovogodišnju manifestaciju, kao i prethodne, prati zavidno interesovanje, u skladu sa reputacijom izlagača.

Svoje eksponate na Sajmištu izložilo je preko 1.500 firmi iz tridesetak zemalja.

Već prvog dana postalo je očigledno će sajam predstavljati nezaboravan doživljaj i dragoceno iskustvo za ogroman broj stručnjaka, proizvođača i zainteresovanih građana.

U Novom Sadu počinje veličanstvena agrarna smotra: posetite atraktivan štand ISV-a!

Od 11. do 17. maja na Sajmištu u Novom Sadu biće održan 86. Međunarodni poljoprivredni sajam na kome će se predstaviti preko 1.500 izlagača iz 32 države.

Zemlje partneri ovogodišnjeg sajma su Italija i Tunis.

Posetioci će i ovog puta imati priliku da steknu uvid u savremenu opremu, poljoprivredne mašine, rezervne delove i još mnogo toga.

 

Optimalna temperatura i provetrenost objekata za svinjarstvo

Svinja je životinja koja ne trpi improvizacije, pa se uglavnom drži u zatvorenim objektima u kojima je moguće ostvariti optimalne mikoroklimatske uslove.

Samo u uslovima idealne temperature, vlažnosti vazduha i provetrenosti objekta, ona može da iskaže svoj genetski potencijal, koji se ogleda u prirastu i konverziji hrane.

Prasilište je najzahtevniji segment. U boksu za prašenje na površini od 3,5-4 kvadratna metra postoje dve kategorije. Jednu čine krmače, koje po pitanju temperature imaju optimalni zahtev od oko 20°C.

 

Nenadmašna oprema za svinjarstvo

Istaknuto mesto u impresivnoj ponudi firme ISV Feed&Consulting koja garantuju odlične rezultate na farmama, svakako zauzima i oprema za svinjarstvo najpoznatijih svetskih proizvođača kao što je, između ostalog, Aco Funki, FM Grupo, Monoflo, Himel, Loda, Agritech i Weda.

U rubrici Oprema za svinjarstvo na sajtu www.isv.rs možete da se upoznate sa svim potrebnim detaljima, a za još bliže informacije obratite se na telefon: 069/122-88-82.

Poremećaji varenja kod goveda

Nadun buraga je stanje u kojem dolazi do prekomernog nakupljanja gasova u buragu u obliku penušavog sadržaja ili u obliku slobodnog gasa pri čemu dolazi do istezanja zida buraga.

Uzroci koji dovode do naduna buraga mogu biti primarni i sekundarni. Primarni uzroci su:

 - ispaša životinja u proleće, leto i početkom jeseni kada su pašnjaci bujni, vlažni i kada lišće sadrži velike količine solubilnih belančevina

- nagli prelaz sa zimske ishrane na pašu

- ispaša mladom travom koja je bogata belančevinama i leguminozama pre cvetanja

- ishrana repicom, graškom, pasuljom, sitno mlevenim žitaricama i leguminozama u prevelikoj količini

 

Prirodni probiotici u odgoju domaćih životinja

Često se postavlja se pitanje: šta proizvođači mogu da učine kako bi poboljšali ekonomsku i zootehničku efikasnost proizvodnje, a da pri tome ne zavise od preskupih probiotika inostranog porekla.

Za pomenutu namenu, između ostalog, mogu poslužiti pekarski kvasac, jabukovo sirće, pa i kiselo testo.

Pojedini stručnjaci tvrde da se u ishrani priplodnih krmača i nerastova, pored ostale hrane, po grlu može dodati oko 100 grama testa pripremljenog za pečenje hleba.

 

Izrazito zarazna bolest oka kod goveda

Zarazni keratokonjunktivitis (IBK) je infekcija oka kod goveda uzrokovana najčešće bakterijom Moraxella bovuis.

Bolest je izrazito zarazna i pojavljuje se u celom svetu. Najčešće se širi u uslovima intenzivne proizvodnje. Bolest napada pretežno mlade jedinke, a smrtnost se kreće od 10-70%. Osim goveda, mogu da obole i koze, ovce i divljač.

Pored Moraxelle, uzročnici mogu da budu i bakterije i rikecije iz rodova Mycoplasma i Neisseria.

 

Prepoznavanje faktora koji utiču na reproduktivni sistem krmača

Do opterećenja reproduktivnog sistema krmača često dolazi zbog velikih zahteva proizvodnje, usled čega one postaju sve neotpornije na stres faktore, što veoma negativno deluje na reprodukciju.

Tako nastaje smanjena plodnost ili jalovost.

Uzroci potpune neplodnosti ili smanjene plodnosti krmača jesu urođene anatomske anomalije i defekti polnih organa, ciste na jajnicima, infekcije, funkcionalne smetnje i poremećaji polnih organa (anestrija, smetnje u ovogenezi, ovulaciji, tzv. transportu oplodnih jaja i implantaciji), greške u ishrani i držanju, rana embrionalna smrtnost i greške u tehnici pripusta.

 

Simptomi, posledice i preventiva toplotnog stresa

Po svemu sudeći, ove godine nam leto stiže ranije nego što je uobičajeno, što ujedno znači da će farmeri uskoro morati da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili svoj stočni fond od žege.

Ekstremno visoke temperature su pravi alarm za sve farmere koji se bave proizvodnjom mleka i koji na svojim gazdinstvima imaju visokoproduktivna mlečna grla.

Prvi mogući vidljivi simptomi toplotnog stresa su slabija konzumacija hrane, veće potrebe za pijaćom vodom, te opadanje proizvodnje mleka i slabiji prirast.

Deformacije na koži prasadi

Parakeratoza je nezarazna i hronična bolest svinja koja se ispoljava u vidi deformacija na koži. Pojavljuje se najčešće kod prasadi starosti od 2-5 meseci, koja se nalaze u tovu. Oboljenje nanosi velike ekonomske štete, pošto je iskorišćenost hrane nedovoljna, pa je samim tim i prirast slab.

Uzroci ove bolesti još uvek nisu u potpunosti ispitani. Smatra se da je jedan od uzroka nedostatak cinka, uz preterano veliki sadržaj kalcijuma, odnosno nepravilan odnos kalcijuma i fosfora.

 

Uloga vitamina u ishrani preživara

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

Kasnije je utvrđeno da su organizmu za normalno funkcionisanje itekako potrebne i neke druge organske materije, konkretno vitamini.

 

Preduslovi efikasnog odgoja prasadi

Odgoj prasadi je jedna od najkritičnijih, a ekonomski gledano i najvažnija faza svinjarske proizvodnje. Propusti načinjeni u pomenutoj fazi ne mogu da se nadoknade u kasnijem periodu.

Da bismo dobili što veći broj kvalitetnih prasadi po leglu, moramo obratiti pažnju na ishranu i negu krmače, naročito u drugoj polovini suprasnosti pa do četvrte nedelje posle prašenja.

Jedan od osnovnih ciljeva je da krmača da dovoljno kvalitetnog mleka za prasad i da pri tome u što manjoj meri smanji telesnu masu.

U suprotnom, njeno naredno leglo biće slabijeg kvaliteta. Kako  bi se izbegli veći gubici telesne težine i problem oko plodnosti, treba pravilno normirati dnevni obrok.

 

Centar za veštačko osemenjavanje: važno obaveštenje

Centar za veštačko osemenjavanje, koji funkcioniše u okviru kompanije ISV Feed&Consulting, povodom uskršnjih praznika, 19. aprila (u petak) i 22. aprila (u ponedeljak) kao i 26. aprila (u petak) i 29. aprila (u ponedeljak) stranke će primati od 7 do 11 časova. Pomenutim danima naručeni reprodukcioni materijal zaposleni u V.O. centru neće raznosti na teren.

Prvi i 2. maj su neradni dani.

Podsećanja radi, prednosti korišćenja semena iz V.O. centra su:

Bezbedna stočna hrana uz mala ulaganja

Postoji način da se uz relativno mala ulaganja obezbedi vrhunska i sasvim bezbedna hrana za krave, a samim tim i mleko, koje će udovoljiti i najrigoroznijim zahtevima. Pri tome, mogu se ostvariti značajne uštede.  

Primenom finske tehnologije "Murska" smanjuje se upotreba žitarica kontaminiranih toksinima.

Kukuruzna prekrupa je najzastupljenija žitarica u ishrani krava, pored kukuruzne silaže koja čini glavno kabasto hranivo.

 

Na koji način obezbediti dovoljno masti u mleku krava?

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja.

Najvažniji činilac koji utiče na hranljivu vrednost trava i leguminoza je fenofaza razvoja u momentu košenja za ishranu ili konzervisanje. Kako biljka postaje zrelija, tako se smanjuje udeo proteina, energije, kalcijuma i fosfora, a povećava zastupljenost vlakana.

Ovo je praćeno i povećanjem procenta lignina, koji je nesvarljiv i za životinju nedostupan, usled čega opada energetska vrednost hraniva.

 

Korak u budućnost: vrhunska oprema za svinjarstvo

Osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja bez dileme su kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Pored vrhunskih premiksa iz bogatog asortimana firme ISV Feed&Consulting, u ponudi se nalazi i prvoklasna oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača.

Nekoliko primera:

Hranilica WEDA XtraFeeder S za prasad do 35 kilograma, proizvedena od plastike i nerđajućeg čelika, služi za hranjenje 50 komada prasadi suvom hranom.

 

Uticaj apetita svinje na odgovarajuću konzumaciju hrane

Veliki broj faktora utiče na konzumaciju hrane uključujući energetsku vrednost smeša, ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu naseljenosti, pol, genetsku naslednost, ukus i miris hrane.

Mnogi od ovih faktora mogu da se kontrolišu pravilnom organizacijom. To uključuje i izbor aromatičnih materija.

Ukus hrane ima veliki uticaj na ishranu svinja jer su te životinje prilično probirljive.

 

Bez njih se ne može

Mikroelementi, odnosno oligoelementi su hemijski elementi koji se u organizmu nalaze u koncentracijama manjim od 50 mg/kg telesne mase.

To su, između ostalog: gvožđe, bakar, mangan, molibden, cink, kobalt, jod, selen, fluor, kalaj, vanadijum, silicijum, nikal, arsen.

Prisutni su u malim količinama u organizmu životinja, ali imaju izuzetno veliki značaj. Njihov deficit dovodi do pada proizvodnje i brojnih zdravstvenih problema stoke. Mikroelementi učestvuju u skoro svim fiziološkim i biohemijskim procesima.

Neophodne hranljive materije za razvoj prasadi

Prasad na sisi moraju da ostvare što viši dnevni prirast kako bi u momentu zalučenja imala odgovarajuću telesnu masu, ali i dovoljno rezervi masti. U organizmu novorođene prasadi nalazi se samo oko 1-3% masti, a u vreme zalučenja je poželjno da se ova vrednost poveća na oko 15-17%. Dnevni prirast prasadi na sisi, kreće se od oko 150-190 g dnevno.

Vrlo retko je ova vrednost iznad 200 grama i to uglavnom u slučajevima gde je broj prasadi u leglu mali.

U malim leglima prasad ima dovoljno mleka i postiže visoke dnevne priraste, ali takvo stanje nije prihvatljivo zbog neracionalnog korišćenja krmače.

 

Web Pig program - za sveobuhvatne podatke o funkcionisanju farme svinja!

U okviru Kompanije ISV Feed&Consulting funkcionišeprogram za vođenje farmi svinja Web Pig, što posebno dobija na značaju ako se ima u vidu da poljoprivredni proizvođači u Srbiji mogu da apliciraju za sredstva iz IPARD fondova.  

Jedna od vrlina programa Web Pig je da ne iziskuje nikakvu posebnu instalaciju.

Potrebni su samo računar, internet i pretraživač. Pošto je u pitanju veb program, uneti podaci ne mogu da se izgube usled eventualnog kvara računara ili kompjuterskog virusa.

Oprema za svinjarstvo bez premca u ponudi ISV-a

Istaknuto mesto u impresivnoj ponudi firme ISV Feed&Consulting koja garantuju odlične rezultate na farmama, svakako zauzima i oprema za svinjarstvo najpoznatijih svetskih proizvođača kao što je, između ostalog, Aco Funki, FM Grupo, Monoflo, Himel, Loda, Agritech i Weda.

U rubrici Oprema za svinjarstvo na sajtu www.isv.rs možete da se upoznate sa svim potrebnim detaljima, a za još bliže informacije obratite se na telefon: 069/122-88-82.

Odgajivači svinja traže interventni otkup 50 hiljada tovljenika!

Unija poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice zatražila je od države da organizuje interventni otkup svinja i zabrani uvoz ove vrste mesa jer je tražnja za domaćim tovljenicima značajno pala.

To udruženje, koje okuplja farmere iz dvadesetak opština, zabrinuto je za opstanak ove grane stočarstva, jer su cene tovljenika ispod ili na granici njihovih troškova proizvodnje.

Zlatan Đurić, predsednik Unije poljoprivrednika kaže da je trenutna otkupna cena na tržištu 115 dinara po kilogramu što je čist gubitak za proizvođače.

Uskoro u ponudi ISV-a: Vrhunski stabilizator stajnjaka TRIUNE!

TRIUNE je preparat na prirodnoj bazi za tretman tečnog stajskog đubriva. Pošto sadrži isključivo prirodne komponente, njegova upotreba nije praćena ekološkim rizicima.

Primena:

1. Smanjuje emisiju amonijaka i štetnih gasova.

2. Održava mineralne materije u tečnom đubrivu.

3. Homogenizuje tečno đubrivo.

Prednosi primene organskog đubriva

Primenom organskih đubriva unose se i korisni mikroorganizmi, a istovremeno se aktivira njihov rad. Razgradnjom se uneta organska materija delimično mineralizuje, a iz produkata razgradnje sintetizuju se nova visokomolekularna organska jedinjenja - humusne materije.

Humus je izuzetno značajan, jer utiče na karakteristike zemljišta i regulator je plodnosti tla. Cilj upotrebe organskog đjubriva je povećanje biološke aktivnosti zemljišta, a na taj način i njegove plodnosti. Unošenjem organske materije popravljaju se fizičke, biološke i hemijske osobine tla.

 

Faktori koji utiču na probleme metabolizma kod krava

Intenzivan razvoj poljoprivrede i napredak u selekciji životinja sa sobom je doneo i niz novih poremećaja zdravlja životinja.

Visoka proizvodnja, posebno proizvodnja mleka, pred organizam životinje stavlja velike zahteve i dovodi do opterećenja bioloških i fizioloških mehanizama, što često ima za posledicu zdravstvene poremećaje.

Imajući u vidu da preživari pretvaraju hranu niske biološke vrednosti (biljna hraniva bogata celulozom) u hranu visoke biološke vrednosti (mleko i meso), nameće se zaključak da najveće opterećenje trpe organi koji su najviše uključeni u promet materija i energije i sintezu mleka (jetra i mlečna žlezda).

Postanite i Vi deo našeg tima! ISV-u potrebni komercijalisti na terenu Južne Bačke, Srema i Mačve!

Ako ste ambiciozni, komunikativni, željni dokazivanja i uspeha u obavljanju poslova KOMERCIJALISTE NA TERENU (za Južnobački okrug, Srem i Mačvu) u modernoj kompaniji koja se bavi distribucijom visokokvalitetnih premiksa i vrhunske opreme za svinjarstvo, Vaše mesto je u našem timu.

Kompanija ISV Feed&Consulting Subotica se iz dana u dan razvija i proširuje svoju delatnost, kapacitete i dijapazon svojih usluga i proizvoda, pa je samim tim prisutna i potreba za prijem novih komercijalista na terenu, koji će svojim trudom i angažmanom doprineti rezultatima firme i ujedno svojoj ličnoj afirmaciji.

Posledice manjka vitamina A kod svinja

Bolesti nastale usled nestašice vitamina najviše dolaze do izražaja u savremenom odgoju životinja koje se zbog tehnoloških zahteva odvajaju od prirodnih uslova i stavljaju u veštačke uslove života.

Svi vitamini imaju svoju ulogu i značaj. Jedan od najbitnijih, ključnih vitamina svakako je vitamin A.

Do njegovog nedostatka dolazi usled nedovoljnog unošenja ovog vitamina putem hrane, tj. ako životinje ne jedu svežu lucerku, šargarepu i drugu hranu koja sadrži dovoljno vitamina A.

 

Tečna ishrana ishrana u svinjarstvu dovedena do savršenstva

Tečna ishrana je jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu, koji je u proteklom periodu doveden do savršenstva i našao svoju primenu u razvijenim evropskim i svetskim zemljama.

Prednosti ovog načina ishrane se pre svega ogledaju u velikom dnevnom prirastu, uz manju konverziju, što garantuje postizanje odličnih rezultata, a istovremeno i značajne uštede.

 

Uticaj temperature na svinje i goveda

Sve vrste i kategorije domaćih životinja imaju potrebu za optimalnom temperaturom staništa o čemu moramo voditi računa. Promenu optimalne temperature najteže podnose najmlađe kategorije (prasad, telad itd.), pa samim tim treba voditi brigu o tom značajnom faktoru. 

Pored temperature veoma je važna i vlaga kao i promaja, jer ne smemo zanemariti ventilaciju životnog prostora.

Kod svinja na promenu temperature najosetljivija su prasad po prašenju.

 

Moderan i efikasan rekvizit za komotno držanje krmača i prasadi

Boksovi za prašenje u ponudi firme ISV Feed&Consulting obuhvataju: rešetkasti pod, grejnu ploču, infracrvenu lampu, kutak za prasad, hranilicu i pojilicu za prasad i krmaču, zatim uzdužno i poprečno uklještenje koje se može podešavati u zavisnosti od veličine krmače, sa delom koji sprečava krmaču da brzo i naglo legne i zgnječi prasad.

FM-FUSION uklještenje je neizostavni deo boksa za prašenje.

Napravljen je od čeličnih kružnih cevi, sa toplocinkovanom površinskom zaštitom.

 

Uzročnik i terapija crvenog vetra

Crveni vetar ili vrbanac (Erysipelas suum) je akutna zarazna bolest, najčešće mladih svinja starosti 5-12 meseci.

Gotovo da nema seoskog dvorišta gde barem jednom nije neka svinja obolela od ove bolesti.

Bolest se manifestuje visokom temperaturom, crvenilom kože, a u hroničnom toku se javljaju artritis i nekroza kože.

 

Bolesti respiratornog trakta u govedarstvu

Bolesti respiratornog trakta spadaju među ekonomski najkritičnije bolesti u govedarskoj proizvodnji.

Parainfluenca, tzv. transportna groznica, enzootska bronhopneumonija goveda/teladi jesu najčešće bolesti disajnih organa goveda kod nas, a i u celom svetu.

Zajednička karakteristika ovih bolesti je da sve počinju virusnom infekcijom koja smanjuje opštu otpornost životinje i omogućuje razvoj sekundarnih bakterija, čime dolazi do pojave kliničke slike bolesti. Bolest može zahvatiti celo stado.

 

Opšti znaci tuberkuloze goveda

Tuberkulozu goveda izaziva bakterija mycobacterium bovis, a ređe mycobacterium tuberculosis. Oboljenje je uglavnom hroničnog karaktera. Najčešće se lokalizuje u limfnom tkivu, plućima i mlečnoj žlezdi krava, a ređe u jetri, bubrezima i drugim organima.

Inficirane životinje u početku ne pokazuju kliničke simptome. One na razne načine izlučuju uzročnike tuberkuloze.

Za širenje tuberkuloze najveći značaj ima izlučivanje uzročnika preko mleka zaraženih krava.

Procena izdržljivosti krava

Uspešna proizvodnja mleka u jednom zapatu muznih krava umnogome zavisi od efikasnog korišćenja energije iz konzumirane hrane.

Poznato je da se mnogi problemi u ciklusu proizvodnje mleka, kao i u reprodukciji muznih krava, javljaju upravo zbog neodgovarajućeg snabdevanja energijom.

Kao efikasan način za praćenje snabdevenosti energijom u novije vreme je razvijen sistem ocene telesne kondicije krava.

Najbolja rešenja za ishranu prasadi (+ adekvatni premiksi)

Tokom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti. 

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju upravo u ovom periodu.

Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C. Razlog za to je što nemaju razvijenu termoregulaciju i termoizolaciju.

 

Posledice preopterećenosti želuca svinje

Prenatrpanost želuca je relativno retka pojava kod svinja i javlja se kada životinje uzmu preveliku količinu hrane koja je podložna vrenju (džibra ili komina, žitarice).

Usled "prežderavanja" životinja postaje nemirna, abdomen joj je uvećan, ima otežano i ubrzano disanje i rad srca, često zauzima sedeći stav zbog otežanog disanja ili leži sa ispruženim i raširenim prednjim ekstremitetima.

 

Bakterija koja napada digestivni trakt prasadi

Bolesti digestivnog trakta uzrokovane bakterijiom E. coli najčešće se javljaju i održavaju u većim aglomeracijama i u farmskim uslovima gde mogu da poprime velike razmere i nanesu velike ekonomske štete.

Danas se smatra da je većina proliva kod prasadi uslovljeno različitim serotipovima E.coli.

Koli infekcije se sporadično javljaju i u individualnim gazdinstvima.

Infekcije E. coli najčešće se javljaju kod mladih kategorija svinja i to kod:

 

Proizvodi za nezadrživ razvoj svinja

U nizu vrhunskih proizvoda iz ponude firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, izdvajaju se i Booster Junior i Booster Senior. Radi se o proizvodima koji imaju svoje sigurno mesto na svakoj iole ozbiljnijoj farmi svinja.

U prilog ovoj tvrdnji govore njihova svojstva i efekti.

Booster Junior je dopunska smeša za pripremu startera za prasad uzrasta od 10 do 30 kilograma.

Karakteristike:

 

Virus sa opasnim posledicama po zdravlje svinja

Opasnu bolest izaziva virus iz grupe parvovirusa, a karakterišu je pobačaj, neplodnost, smanjen broj prasadi u leglu, mumifikacija plodova i prašenje mrtve prasadi. Osim toga, virus usporava rast prasadi.

On živi dugo na temperaturi od 4 stepeni, pa i nižoj, a sa druge strane i na veoma visokoj temperaturi od 56 stepeni može preživeti čak 2 dana.

Otporan je prema mnogim sredstvima za dezinfekciju.

 

Jedan od značajnih faktora za uspešan metabolizam svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje.

U savremenim objektima, u kojima se svinje drže, sve veća pažnja posvećuje se i kvalitetnoj ishrani koja podrazumeva adekvatan sadržaj vitamina i mikroelemenata.

Jedan od bitnih faktora vezanih za zdravlje svinja je i prisutvo dovoljnih količina cinka u organizmu.

 

Praćenje zdravstvenog stanja krava

Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Zdravlje krava u stadu treba svakodnevno pratiti i proveravati tako što se svaka krava bliže i vrlo pažljivo posmatra.

Ako se zna da lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora da posvetiti svakodnevna pažnja.

Neophodna količina natrijuma u ishrani svinja

Prosečne potrebe Na i Cl (natrijuma i hlora) u obroku svinja iznose 0,10 i 0,13%, što se u potpunosti obezbeđuje sa 0,40% soli (NaCl) u obroku.

Obična hraniva za svinje ne sadrže značajne količine Na i Cl, tako da se praktično svim obrocima mora dodavati so.

Nedostatak soli u obroku svinja izaziva anoreksiju, mišićnu slabost i "izopačen" apetit. Ako je u obroku svinja prisutno 2% soli, a u isto vreme ograničen pristup životinja vodi, može doći do pojave proliva.

 

Stati na put bolestima disajnih organa kod svinja

Zimski period iziskuje povećani oprez zbog mogućih respiratornih bolesti kod svinja i odgovarajuće mere u cilju sprečavanja i ublažavanja takvih oboljenja.  

Preporučljiva je primena proizvoda Brancho Stop. Radi se o suvoj mešavini koja sadrži saponine biljnog porekla i eterična ulja sa antibakterijalnim dejstvom.

Saponini, između ostalog, smanjuju emisiju amonijaka, a samim tim i njegovo štetno dejstvo po organizam (disajne organe, jetru, krv, bubrege, nervni sistem itd.).

 

Najkritičniji period u odgoju prasadi

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%. Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C.

Razlog za to je što nemaju razvijenu termoregulaciju i termoizolaciju. Ukoliko im nije obezbeđena odgovarajuća temperatura, slabije sisaju, često dolazi do uginuća, slabljenja imuniteta, sporijeg oporavka.

 

Faktori koji utiču na reproduktivni sistem krmača

Do opterećenja reproduktivnog sistema krmača često dolazi zbog velikih zahteva proizvodnje, usled čega one postaju sve neotpornije na stres faktore, što veoma negativno deluje na reprodukciju.

Tako nastaje smanjena plodnost ili jalovost.

Uzroci potpune neplodnosti ili smanjene plodnosti krmača jesu urođene anatomske anomalije i defekti polnih organa, ciste na jajnicima, infekcije, funkcionalne smetnje i poremećaji polnih organa (anestrija, smetnje u ovogenezi, ovulaciji, tzv. transportu oplodnih jaja i implantaciji), greške u ishrani i držanju, rana embrionalna smrtnost i greške u tehnici pripusta.

 

Mikroelementi u ishrani stoke

Mikroelementi, odnosno oligoelementi su hemijski elementi koji se u organizmu nalaze u koncentracijama manjim od 50 mg/kg telesne mase.

To su, između ostalog: gvožđe, bakar, mangan, molibden, cink, kobalt, jod, selen, fluor, kalaj, vanadijum, silicijum, nikl, arsen.

Prisutni su u malim količinama u organizmu životinja, ali imaju izuzetno veliki značaj. Njihov deficit dovodi do pada proizvodnje i brojnih zdravstvenih problema stoke.

 

Mišićna slabost krava

Puerperalna pareza je oboljenje krava koje se javlja najčešće 72 časa nakon porođaja, a retko pre i za vreme porođaja.

Bolest se manifestuje smanjenjem koncentracije kalcijuma u krvi, opštom parezom odnosno mišićnom slabošću, gubitkom svesti, komom i cirkulatornim kolapsom.

Ukoliko se ne preduzme lečenje kod težih slučajeva, životinja ugine za nekoliko sati.

Bolest se uglavnom javlja kod visokomlečnih krava u bilo kom uzrastu, ali najčešće kod krava koje su dostigle maksimalni period mlečnosti (stare 5 do 10 godina).

 

Agresivno ponašanje nakon prašenja

Kod nekih prvopraskinja, ređe višepraskinja nekoliko dana nakon porođaja može se ispoljiti agresivno ponašanje i zloćudnost, naročito prvih 24 časa nakon prašenja.

Agresija može biti ispoljena kako prema prasadi, tako i prema ljudima koji se nalaze u objektu gde su krmače.

Uzrok ovakvog poremećaja ponašanja nije u potpunosti rasvetljen, ali se pretpostavlja da kod prvopraskinja postoji strah od novorođene prasadi, njihovog prisustva i cike.

Prisustvo proteina u ishrani stoke

Proteini čine 16-18 odsto telesne težine kod odraslih životinja. Na kvalitet proteina u ishrani stoke utiču: količina i međusobni odnos aminokiselina u hrani, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

- valin (neophodan je za funkciju centralnog nervnog sistema);

- leucin (sinteza proteina tkiva i krvne plazme);

- izoleucin (iskorišćavanje ostalih aminokiselina);

- treonin (kao i prethodno);

 

Pažnja! Skraćeno radno vreme V.O. centra 15. i 16. februara

Petnaestog i 16. februara (petak i subota) kada se u Srbiji slavi Dan državnosti, Centar za veštačko osemenjavanje u Bačkoj Topoli biće na raspolaganju proizvođačima do 10 časova.

Cenjeni naručioci pomenutim danima LIČNO treba da dođu po prethodno naručeni reprodukcioni materijal. 

Pre toga potrebno je nazvati broj 069/59-44-912.

Hvala na razumevanju.

 

Posledice i terapija nekrotičnog stomatitisa

Zapaljenje sluzokože usta uključuje promene koje mogu nastati na jeziku, zubnom mesu (desnima), nepcu ili usnama.

Ove promene mogu nastati primarno usled dejstva različitih agenasa ili sekundarno kao posledica već nekog prisutnog oboljenja.

Uzroci stomatitisa su mnogobrojni i mogu biti:

 

Odgovarajuća ishrana krmača u fazi suprasnosti

Jedna od ključnih faza proizvodnje u svinjarstvu je početak bremenitosti krmača. Samim tim, neophodno je pridržavati se osnovnih pravila ishrane suprasnih krmača.

Nakon samog čina osemenjavanja i oplodnje oslobođenih jajnih ćelija, počinje njihovo tzv. "usađivanje" u zidove materice.

Taj proces intenzivno traje desetak dana i predstavlja posebno osetljivu fazu.

U prvih mesec dana suprasnosti može doći do gubitka određenog broja oplođenih jajnih ćelija, a razlozi za to su brojni neadekvatni uslovi smeštaja, direktna izloženost suncu, hemijski i bakteriološki neispravna hrana.

 

Kako neutralisati faktore koji nepovoljno utiču na probavu svinja?

Tokom odgoja prasadi brojni stresogeni faktori utiču na varenje životinja. To su, na primer: odbiće, vakcinacija, puferski kapacitet hrane, zamena staje, porcije sa velikim sadržajem proteina, loša higijena itd. Zbog svega navedenog, kod prasadi može doći do nezadovoljavajućeg varenja i visoke pH vrednosti u želucu.

Usled toga, slabi prirodna odbrambena sposobnost organizma i kreće invazija patogenih mikroorganizama (E. coli, salmonella sp.).

 

Kvalitetna ishrana krava u zimskom periodu

Davanje neadekvatne hrane visokomlečnim grlima je greška, koja dovodi do smanjenja proizvodnje po grlu, a uz to se vidno narušava i zdravstveno stanje životinja.

U zimskom periodu u ishrani krava osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino seno često služi kao dopuna kabastoj hrani.

Njegova količina u velikoj meri zavisi od vremenskih prilika, koje mogu biti presudne za obezbeđivanje većih količina sena.

Starteri za ravnomeran razvoj prasadi

U bogatoj ponudi naše kompanije ISV Feed&Consulting nalaze se i starteri koji doprinose ravnomernom razvoju prasadi.

Glavni efekti startera:

- aktivira enzime potrebne za nesmetanu probavu hrane;

- dobar start prasadi bez proliva;

- obezbeđuje ujednačenu kiselinsku bazu;

- lako svarljiv.

 

Ekonomski najkritičnije bolesti u govedarstvu

Bolesti respiratornog trakta spadaju među ekonomski najkritičnije bolesti u govedarskoj proizvodnji.

Parainfluenca, tzv. transportna groznica, enzootska bronhopneumonija goveda/teladi jesu najčešće bolesti disajnih organa goveda kod nas, a i u celom svetu.

Zajednička karakteristika ovih bolesti je da sve počinju virusnom infekcijom koja smanjuje opštu otpornost životinje i omogućuje razvoj sekundarnih bakterija, čime dolazi do pojave kliničke slike bolesti.

 

Uloga somatskih ćelija

Broj somatskih ćelija u mleku je stalni predmet rasprava u industriji mleka. Veoma je bitno da proizvođači mleka razumeju značaj ovog parametra i njegovu povezanost sa zdravljem životinja, kvalitetom i količinom dobijenog mleka.

Muzne krave u organizmu poseduju složeni odbrambeni mehanizam protiv bakterija. Ukoliko se broj bakterija u vimenu poveća, tamo se "upućuju" ćelije koje se bore protiv tih bakterija. To su somatske ćelije i njihova osnovna uloga je da smanje infekciju i eventualno pomognu u njenoj eliminaciji.

 

Priroda u službi ekonomičnog odgoja domaćih životinja

Često se postavlja pitanje: šta proizvođači mogu da učine kako bi poboljšali ekonomsku i zootehničku efikasnost proizvodnje, a da pri tome ne zavise od preskupih probiotika inostranog porekla?

Za pomenutu namenu, između ostalog, mogu da posluže pekarski kvasac, jabukovo sirće, pa i kiselo testo.

Pojedini stručnjaci tvrde da se u ishrani priplodnih krmača i nerastova, pored ostale hrane, po grlu može dodati oko 100 grama testa pripremljenog za pečenje hleba.

 

Izrazito mesnata rasa svinja: pietren

Pietren je rasa koja potiče iz istoimenog mesta u Belgiji. Nastala je ukrštanjem belgijskog landrasa sa engleskim jorkširom.

Ona se od 1920. godine gajila uglavnom u selu Pietren da bi za vreme velike krize na tržištu svinja 1950. godine postala veoma popularna u celoj Belgiji.

Nemačka je ovu rasu počela da uvozi 1960-1961. godine, i to najčešće radi ukrštanja i poboljšanja kvaliteta svinjskog mesa. Glavne oblasti za uzgoj u toj zemlji su bile Šlezvig-Holštajn, Severna Rajna-Vestfalija i Baden-Virtemberg. Rasa je poboljšana 2004. godine od strane istraživača na Univerzitetu u Liježu.

 

Široka lepeza usluga

Naša firma ISV Feed&Consulting, pored bogate ponude najkvalitetnijih premiksa, opreme za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača, finskih gnječilica "Murska" i izvanrednog reprodukciono-genetskog materijala iz Centra za veštačko osemenjavanje, pruža i niz usluga koje značajno doprinose uspešnoj i ekonomičnoj proizvodnji goveda i svinja.

To su, između ostalog:

Žitarice u ishrani svinja

Ječam je jedna od ključnih žitarica u ishrani svinja. Može da se koristi takoreći "do sitosti". Kukuruz je takođe veoma cenjen u tovu svinja. 

Energetska vrednost ove kulture je 10-12% veća nego kod ječma, ali treba podsetiti na deficit lizina i triptofana kod proteina kukuruza. Zbog toga, proteinski dodatak mora biti bogatiji kod kukuruza u odnosu na ječam.

Hranljiva vrednost ovsa varira u zavisnosti od toga koliko ima ljuske koja je bogata celulozom. Nutritivna vrednost ove kulture je za 15-20% niža nego kod ječma. Ovas je, međutim, bogatiji lizinom i cistinom nego ostale žitarice.

 

Procena zdravstvenog stanja krava

Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Zdravlje krava u stadu treba svakodnevno pratiti i proveravati tako što se svaka krava bliže i vrlo pažljivo posmatra.

Ako se zna da  lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora posvetiti svakodnevna pažnja.

Praćenje i procena zdravstvenog stanja krava posebno su važni na farmama sa većim brojem grla, jer je tu uvek veća verovatnoća da poneko grlo ima neki problem.

 

Dnevne potrebe suprasnih krmača

U periodu suprasnosti krmača ne treba da stvara u svom organizmu velike rezerve, jer ugojene krmače u periodu laktacije manje uzimaju hranu i više gube u težini.

Ovo znači da bi odrasle krmače i toku suprasnosti trebalo da dobiju u težini oko 30 kg (300 g do 350 g dnevno), a suprasne nazimice 35 kg do 40 kg (400 g do 450 g dnevno).

Iz ovih razloga se može smatrati da bi ishrana suprasnih krmača trebalo da bude tako organizovana da se telesna težina krmača između dva prašenja poveća za 10 kg do 15 kg.

 

Deformacije na želucu kod svinja

Gastrični čir se najčešće javlja kod nazimica telesne mase 35-60 kg, zatim kod tovljenika, dok se kod prasadi i krmača javlja sporadično. Kod svinja u predtovu može da se javi i masovno.

Promene na želucu u vidu ulkusa (čira) češće se zapažaju kod muških životinja i kod plemenitih rasa svinja.

Najvažniji faktori nastanka ulkusnih promena na želucu jesu ishrana i stres. Ishrana svinja sa fino usitnjenom, brašnastom hranom pogoduje nastanku tzv. orožavanja sluzokože dela želuca usled čega nastaju erozije.

Do ulkusne promene na želucu takođe dolazi usled dugotrajne acidoze.

 

Neophodno povećati proizvodnju soje

Mnogi eksperti smatraju da je količina soje iz Brazila manje-više dovoljna da zadovolji potrebe evropske industrije hrane za životinje. Međutim, postoji i mišljenje da bi bilo racionalno povećati proizvodnju i tako smanjiti zavisnost od uvoza iz Južne Amerike.

Soja gajena u Evropi danas predstavlja samo oko tri odsto onoga što se preradi u evropskoj industriji stočne hrane. To je razlog zašto Evropa svake godine uvozi više od 30 miliona tona soje iz Severne i Južne Amerike.

Međutim, uvoz soje postao je prilično skup. Istovremeno, sve su glasnije organizacije za zaštitu životne sredine, koje iskazuju svoju zabrinutost zbog proređivanja šuma i gubitka biodiverziteta, što ima negativan uticaj na male farmere u zemljama Južne Amerike.

Kako obezbediti dovoljno masti u mleku krava?

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Kvalitet kabaste hrane je od presudnog značaja.

Najvažniji činilac koji utiče na hranljivu vrednost trava i leguminoza je fenofaza razvoja u momentu košenja za ishranu ili konzervisanje.

Kako biljka postaje zrelija, tako se smanjuje udeo proteina, energije, kalcijuma i fosfora, a povećava zastupljenost vlakana. 

Oprema za novo doba u ponudi ISV-a

Istaknuto mesto u impresivnoj ponudi firme ISV Feed&Consulting koja garantuju odlične rezultate na farmama, svakako zauzima i oprema za svinjarstvo najpoznatijih svetskih proizvođača kao što su, između ostalog, Aco Funki, FM Grupo, Monoflo, Himel, Loda, Agritech i Weda.

U rubrici Oprema za svinjarstvo na sajtu www.isv.rs možete da se upoznate sa svim potrebnim detaljima, a za još bliže informacije obratite se na telefon: 069/122-88-82.

Prirodni probiotici za ekonomičan odgoj domaćih životinja

Često se postavlja se pitanje: šta proizvođači mogu da učine kako bi poboljšali ekonomsku i zootehničku efikasnost proizvodnje, a da pri tome ne zavise od preskupih probiotika inostranog porekla.

Za pomenutu namenu, između ostalog, mogu poslužiti pekarski kvasac, jabukovo sirće, pa i kiselo testo.

Pojedini stručnjaci tvrde da se u ishrani priplodnih krmača i nerastova, pored ostale hrane, po grlu može dodati oko 100 grama testa pripremljenog za pečenje hleba.

Kod mlađih životinja namenjenih priplodu i svinja u tovu, ova količina smanjuje se na dvadesetak grama po grlu.

 

Razvoj genetskog potencijala farmi svinja

Kompanija ISV Feed&Consulting putem svog Centra za veštačko osemenjavanje u Bačkoj Topoli doprinosi jačanju genetskih kapaciteta farmi svinja. U ovom Centru nalaze se besprekorni nerastovi najboljih svetskih rasa.

Ovog puta ćemo se osvrnuti na samu tehniku veštačkog osemenjavanja.

Pod pojmom veštačkog osemenjavanja podrazumeva se unošenje razređene sperme veštačkim putem u matericu nazimica ili krmača u fazi estrusa.

Dakle, samo je način unosa sperme veštački, dok je sama oplodnja prirodna.

 

Posledice deficita kalcijuma po zdravlje svinja

Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama.

Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma. Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje druge vrste domaćih životinja.

Uz sve to, ishrana svinja usmerena je na maksimalnu brzinu rasta i isporuku na tržište pre postizanja pune zrelosti, a osim toga, one ulaze u proces reprodukcije u mlađoj fazi u odnosu na ostale vrste domaćih životinja.

 

Jedna od najboljih rasa na svetu: veliki jorkšir

Veliki jorkšir je plemenita, tipično mesnata rasa svinja nastala u engleskoj pokrajini Jorkšir u 19. veku. Prvi put se pominje 1868. godine, ali je ranoj istoriji ove rase teško ući u trag. Prvi pisani dokument o jorkširu datira iz 1884. godine.

Zahvaljujući dobroj plodnosti, jorkšir ima široku primenu u odgoju svinja širom sveta. Posle prašenja, prasad su vitalna i teže oko 1.300 grama, a sa 28 dana dostignu težinu od 6 do 7, pa više kilograma. Kastrirani nerastovi dostižu težinu od 100 kg za 145 dana (prosečan dnevni prirast oko 944 grama).

Put do visoke mlečnosti krava

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka. Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

U obroku treba da bude uspostavljen odgovarajući odnos sena, sočnih i koncentrovanih hraniva. Količina koncentrovanih hraniva u obrocima krava muzara određuje se na osnovu njihove mlečnosti.

 

Preopterećenost želuca svinje

Prenatrpanost želuca je relativno retka pojava kod svinja i javlja se kada životinje uzmu preveliku količinu hrane koja je podložna vrenju (džibra ili komina, žitarice).

Usled "prežderavanja" životinja postaje nemirna, abdomen joj je uvećan, ima otežano i ubrzano disanje i rad srca, često zauzima sedeći stav zbog otežanog disanja ili leži sa ispruženim i raširenim prednjim ekstremitetima.

Dobri uslovi za prezimljavanje goveda

Životinjama koje tokom zime držimo u zatvorenim prostorima, potrebno je obezbediti dobre uslove za prezimljavanje.

U zimskim mesecima temperatura vazduha u stajama neznatno je viša od spoljašnje temperature.

Funkcija staje je da zaštiti životinje i njihova mesta za odmor, odnosno, ležišta i tzv. krmni sto od hladnog vetra, promaje, kiše i snega.

Telesna temperatura mlečnih krava kreće se od 38 do 39 stepeni, a na nju utiču klimatski uslovi okoline.

 

Hronično respiratorno oboljenje svinja

Enzootska pneumonija svinja je hronično respiratorno oboljenje svinja koje karakteriše smanjeni prirast, kašalj, bronhitis, ali pri tome i relativno nizak mortalitet.

Uzročnik bolesti je mikroorganizam Mycoplasma hyopneumoniae, koji je veoma prisutan u zapatima svinja.

U plućima svinja se mogu izolovati i druge mikoplazme.

One izazivaju blage infekcije, a ujedno dovode do slabljenja sistema odbrane organizma i na taj način stvaraju uslove za druge infekcije respiratornog sistema.

Izvor zaraze za najmlađe kategorije svinja su krmače i starije svinje. Infekcija je kapljična i širi se aerogenim putem ili direktnim kontaktom sa iscetkom iz nosa. Infekcija se brzo širi od legla do legla.

 

Rasa goveda sa izvanrednim svojstvima

Simentalska rasa goveda nastala je u Švajcarskoj u pokrajinama Simental i Sinenland. Karakteriše je dvojna sposobnost: meso-mleko.

Ova rasa postala je poznata i priznata u 19. veku , a najviše su je uvozile Francuska, Italija, Nemačka, Austrija i zemlje Balkana. Sve ove zemlje su htele da unaprede svoje govedarstvo.

Selekcijskim metodama, na naučnim principima kvantitativne genetike i na bazi osemenjavanja, radilo se na efikasnom poboljšanju genetske osnove za visoku mlečnost, za visoki procenat belančevina i masti u mleku.

 

Poremećaji plodnosti kod preživara

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ukoliko nedostaje sposobnost razmnožavanja, radi se o neplodnosti, jalovosti ili sterilitetu grla. Neplodnost može biti primarna i sekundarna.

 

Preduslovi uspešnog odgoja prasadi

Odgoj prasadi je jedna od najkritičnijih, a ekonomski gledano i najvažnija faza svinjarske proizvodnje. Propusti načinjeni u pomenutoj fazi ne mogu da se nadoknade u kasnijem periodu.

Da bismo dobili što veći broj kvalitetnih prasadi po leglu, moramo obratiti pažnju na ishranu i negu krmače, naročito u drugoj polovini suprasnosti pa do četvrte nedelje posle prašenja.

Jedan od osnovnih ciljeva je da krmača da dovoljno kvalitetnog mleka za prasad i da pri tome u što manjoj meri smanji telesnu masu.

Otporni mikroorganizmi koji ugrožavaju zdravlje preživara

Šuštavac je akutna zarazna bolest goveda, ovaca i koza starosti 3 meseca do 2 godine. 

Svinje mogu retko da obole, dok konji i čovek ne obolevaju.

Bolest se karakteriše opštom intoksikacijom organizma, promenama u mišićima ekstremiteta, pojavom edema i nakupljanjem gasa u vezivnom, međumišićnom i potkožnom tkivu koja na pritisak šušte, zbog čega je oboljenje i dobilo ovaj naziv.

Značaj oligoelemenata u ishrani stoke

Mikroelementi, odnosno oligoelementi su hemijski elementi koji se u organizmu nalaze u koncentracijama manjim od 50 mg/kg telesne mase.

To su, između ostalog: gvožđe, bakar, mangan, molibden, cink, kobalt, jod, selen, fluor, kalaj, vanadijum, silicijum, nikal, arsen.

Prisutni su u malim količinama u organizmu životinja, ali imaju izuzetno veliki značaj.

 

U ponudi ISV-a: oprema za svinjarstvo renomiranih svetskih proizvođača

Asortiman firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, obuhvata pojilice, hranilice, boksove i ostalu najsavremeniju opremu za svinjarstvo.

Radi se o rekvizitima čuvenih svetskih proizvođača. 

Bolji prirast svinja i manji utrošak hrane

ISV Diarr DLC je fitobiotik koji smanjuje i sprečava razmnožavanje bakterija uzročnika dijareje, i na taj način stabilizuje crevnu floru i utiče na prirast svinja i manji utrošak stočne hrane.

Ovaj proizvod je posebno efikasan u neutralisanju bakterije Brachyspyra hyodysenteriae koja izaziva dizenteriju kod svinja, bakterije Lawsonia intracellularis koja je uzročnik ileitisa, te Gram+ bakterija.

 

Oprema za profitabilan odgoj svinja

Oprema za svinjarstvo, koja se nalazi u ponudi firme ISV Feed&Consulting, iz dana u dan nailazi na sve veće interesovanje. Rekvizite, koji dokazano utiču na profitabilnost proizvodnje, ISV redovno prezentuje potencijalnim kupcima - modernim farmerima.

U ponudi se, između ostalog, nalaze i plastični (fiberglas) silosi za skladištenje stočne hrane, koji su podjednako pogodni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

 

Kako prebroditi zimu: Preventiva bolesti disajnih organa goveda

Bolesti respiratornog trakta spadaju među ekonomski najkritičnije bolesti u govedarskoj proizvodnji. Parainfluenca, tzv. transportna groznica, enzootska bronhopneumonija goveda/teladi jesu najčešće bolesti disajnih organa goveda kod nas, a i u celom svetu.

Zajednička karakteristika ovih bolesti je da sve počinju virusnom infekcijom koja smanjuje opštu otpornost životinje i omogućuje razvoj sekundarnih bakterija, čime dolazi do pojave kliničke slike bolesti.

Izgradnja i modernizacija farmi svinja u režiji ISV-a

Kompanija ISV Feed&Consulting Subotica aktivno radi na osavremenjivanju i opremanju brojnih farmi svinja u Srbiji.

Trenutno je u toku izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija 13 farmi, na kojima će se proizvodnja odvijati uz pomoć opreme koju distribuiraju i montiraju stručnjaci ISV-a.

 

Stadijumi tuberkuloze goveda

Tuberkulozu goveda izaziva bakterija mycobacterium bovis, a ređe mycobacterium tuberculosis. 

Oboljenje je uglavnom hroničnog karaktera. Najčešće se lokalizuje u limfnom tkivu, plućima i mlečnoj žlezdi krava, a ređe u jetri, bubrezima i drugim organima.

 

Proslava jubileja i ispraćaj poslovne godine ISV-a: Postavljeni čvrsti temelji sigurne budućnosti

U Hotelu "Galleria" u Subotici održana je prigodna svečanost povodom značajnog jubileja: 50. godišnjice osnivanja Kompanije ISV Zrt. iz Mađarske i ispraćaja uspešne poslovne godine ćerke firme ISV Feed&Consulting Subotica.

 

Oprema za svinjarstvo: vrhunski boksovi - ključ uspeha za sve moderne farme svinja

Savremeno i efikasno svinjarstvo nezamislivo je bez boksova za prašenje i za prasad.

Boksove treba koristiti i kod najmanjih farmi, znači već i kod onih, koje imaju samo nekoliko krmača, a kamoli u slučaju većih i razvijenijih gazdinstava. 

Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima života od krmača, odnosno od ugnječenja i gaženja i omogući brz i nesmetan razvoj prasadi.

Sadržajna i uravnotežena ishrana nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije. 

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja. Sve ovo poskupljuje proizvodnju, ograničava mogućnost selekcije i smanjuje reproduktivnu efikasnost zapata.

Web Pig program - veliki korak u budućnost za sve proizvođače svinja!

U okviru Kompanije ISV Feed&Consulting funkcioniše program za vođenje farmi svinja Web Pig, što posebno dobija na značaju ako se ima u vidu da poljoprivredni proizvođači u Srbiji mogu da apliciraju za sredstva iz IPARD fondova.  

Jedna od vrlina programa Web Pig je da ne iziskuje nikakvu posebnu instalaciju. Potrebni su samo računar, internet i pretraživač.

 

Bolest svinja izazvana parazitima

Kokcidioza je bolest svinja koju izazivaju paraziti. Nastaje razvojem i širenjem tzv. kokcidija u digestivnom traktu.

Osnovni uzročnik kokcidioze svinja je Isospora suis, koja obično napada prasad u prvoj nedelji života. 

Isospora suis prolazi kroz razne razvojne stadijume unutar tela nosioca, kao i u njegovoj okolini.

 

Odgovarajući mikroklimatski uslovi u objektima za svinjarstvo

Svinja je životinja koja ne trpi improvizacije, pa se uglavnom drži u zatvorenim objektima u kojima je moguće ostvariti optimalne mikoroklimatske uslove.

Samo u uslovima idealne temperature, vlažnosti vazduha i provetrenosti objekta, ona može da iskaže svoj genetski potencijal, koji se ogleda u prirastu i konverziji hrane.

 

Osnovna podela objekata za svinje

Po osnovnoj podeli postoje dve grupe objekata:

- zatvoreni, sa toplotnom izolacijom (manjeg ili većeg stepena) i sa kontrolisanom klimom

- otvoreni, poluotvoreni ili čak zatvoreni, ali bez toplotne izolacije i sa prirodnom (nekontrolisanom) klimom.

 

Tečni aditiv vrhunskog kvaliteta za stočnu hranu za svinje

Adi Cox Sol SF je proizvod koji u visokoj koncentraciji sadrži prirodne aktivne materije (fitoncide i fitoaleksine), doprinosi dobrom imunološkom sistemu životinja i sprečava infekcije prouzrokovane bakterijama i protozoama. 

Efikasan je i kod tegoba izazvanih anaerobnim bakterijama i crevnim parazitima (Bacteroides, Clostridium, Eimeria spp.).

 

Osetljiva faza: prelazna ishrana teladi

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

 

Zarazna bolest oka kod goveda

Zarazni keratokonjunktivitis (IBK) je infekcija oka kod goveda uzrokovana najčešće bakterijom Moraxella bovuis.

Bolest je izrazito zarazna i pojavljuje se u celom svetu. Najčešće se širi u uslovima intenzivne proizvodnje. Napada pretežno mlade jedinke, a smrtnost se kreće od 10-70%.

 

Kako ublažiti bolesti disajnih organa kod svinja?

Početak zimskog perioda iziskuje povećani oprez zbog mogućih respiratornih bolesti kod svinja i odgovarajuće mere u cilju sprečavanja i ublažavanja takvih oboljenja.   

Preporučljiva je primena proizvoda Brancho Stop. Radi se o suvoj mešavini koja sadrži saponine biljnog porekla i eterična ulja sa antibakterijalnim dejstvom.

 

Izvori hranljivih materija za prasad

Prasad na sisi moraju da ostvare što viši dnevni prirast kako bi u momentu zalučenja imala odgovarajuću telesnu masu, ali i dovoljno rezervi masti.

U organizmu novorođene prasadi nalazi se samo oko 1-3% masti, a u vreme zalučenja je poželjno da se ova vrednost poveća na oko 15-17%. 

Dnevni prirast prasadi na sisi, kreće se od oko 150-190 g dnevno.

 

Gnječene žitarice za efikasnu ishranu goveda i svinja

Goveda, kojima se daju gnječene žitarice rastu isto, pa i brže od onih, koja dobijaju sušene žitarice. Brojne studije potvrđuju da mlečne krave konzumiranjem gnječenih žitarica daju veću količinu mleka za 10-15 odsto.

U slučaju preživara puna hranljiva vrednost gnječenih žitarica veća je od hranljive vrednosti sušenih žitarica.

 

Home Arhiva Vesti

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!