Precizna procena izdržljivosti i kondicije krava

Uspešna proizvodnja mleka u jednom zapatu muznih krava umnogome zavisi od efikasnog korišćenja energije iz konzumirane hrane. Poznato je da se mnogi problemi u ciklusu proizvodnje mleka, kao i u reprodukciji muznih krava, javljaju upravo zbog neodgovarajućeg snabdevanja energijom.

Kao efikasan način za praćenje snabdevenosti energijom u novije vreme je razvijen sistem ocene telesne kondicije krava.

Na osnovu primenjivih tehnika i metoda za ocenjivanje može se zaključiti da je to potpuno subjektivan način utvrđivanja telesne kondicije. Međutim, i pored toga što ovaj način nije egzaktan, pruža dobru procenu telesnih rezervi.

Iz praktičnog iskustva došlo se do stava da se telesne rezerve u organizmu mogu bolje proceniti na ovaj način nego direktnim merenjem telesne mase.

Osnovne karakteristike ovog metoda su: jeftina, jednostavna i lako primenjiva u različitim uslovima kontrole. Samim tim, prilično je zastupljena i popularna u mnogim zemljama sa srednjim ili razvijenim mlečnim govedarstvom.

Krave se ocenjuju ocenama od 1 do 5, sa upotrebom međuocena koje imaju vrednosti 2,5, 3,5 i 4,5. Kriterijumi za ocenjivanje kondicije krava od 1 do 5 zasnovani su na parametrima kao što su stanje korena repa i slabine, kao i uopšte dela tela koji se detaljno posmatra i procenjuje.

Ocena 1. Koren repa: posmatranjem se može primetiti udubljenje koje postoji oko korena repa. Ne može se opipati masno tkivo između kože i kostiju karlice. Koža je meka pod prstima. Slabine: krajevi trnastih nastavaka su oštri na dodir, a gornje površine se lako napipavaju. Lako se uočava duboko udubljenje na slabini.

Ocena 2. Koren repa: može se primetiti udubina koja je obložena masnim tkivom u predelu korena repa. Deo masnog tkiva ispod kože, može se osetiti površinskim opipavanjem.

Karlica se takođe lako može opipati. Slabine: krajevi trnastih nastavaka se napipavaju kao zaobljene forme. Gornje površine se mogu ustanoviti pipanjem uz primenu blagog pritiska. Kao i kod korena repa, i ovde se primećuje jasno udubljenje na slabinama.

Ocena 3. Koren repa: nema vidljivog udubljenja oko korena repa. Prelaskom prstiju preko čitavog posmatranog područja korena repa, lako se napipava masno tkivo. Koža izgleda glatka, ali se karlica lako pipa sa malim pritiskom. Slabine: krajevi trnastih nastavaka se opipavaju, uz izvesno pritiskanje preko kože, ali postoji debeo sloj loja na vrhu. I u ovom slučaju je primetno manje udubljenje na slabini.

Ocena 4. Koren repa: prisutne su naslage masnog tkiva koje se i posmatranjem mogu uočiti. Opipavanjem se lako utvrđuju oblasti masnoće pod kožom. Karlica se može opipati samo uz jak pritisak na kožu. Slabine: u ovom slučaju nije moguće napipati trnaste nastavke, čak ni uz jak pritisak. Za razliku od prethodnih slučajeva, nije uočljivo udubljenje između kičme i kosti kukova.

Ocena 5. Koren repa: koren se ne nazire, utonuo je u naslage masnog tkiva koje ispunjavaju ovaj prostor. Takođe, nije moguće napipati karlicu ni uz intenzivne, snažne pritiske. Karakteristično je da je koža istegnuta. Slabine: izražene su veće naslage masnog tkiva preko trnastih nastavaka.

(Izvor: Agroinfotel)

Stručnjaci ISV-a uvek su spremni za pouzdanu procenu kondicije vaših krava, a upotreba premiksa ISV-a, sigurno će doprineti njihovoj veoma dobroj formi. Posetite sajt www.isv.rs. 

Home Arhiva Vesti Aktuelno Precizna procena izdržljivosti i kondicije krava

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!