Aktuelno

Najznačajniji vitamini u ishrani krava

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

Rezime poslovne godine ISV-a: Na putu nezadrživog razvoja

Tradicionalna svečanost povodom ispraćaja još jedne poslovne godine za pamćenje okupila je stručnjake i saradnike kompanije ISV Feed&Consulting i, naravno, mnogobrojne verne poslovne partnere - poljoprivredne proizvođače.

Specijaliteti za potrebe govedarstva i proizvodnje mleka

U ponudi ISV-a nalaze se i specijaliteti koji doprinose odličnim rezultatima u govedarstvu, odnosno proizvodnji mleka. To su:

- Kovin 50 koncentrat sintetičkih proteina za predsmeše za krave u laktaciji. Sadrži: mineralna hraniva, proizvode industrije alkohola i vrenja, biljne ekstrakte, antioksidanse i konzervanse.

Visoka plodnost svinja (preporučeno rešenje)

Na plodnost krmača u presudnoj meri utiče ishrana. 

U ponudi firme ISV Feed&Consulting nalazi se premiks koji garantovano može doprineti povećanoj plodnosti.

Ključ dobrog varenja kod svinja: zakiseljivači

Tokom odgoja prasadi brojni stresogeni faktori utiču na varenje životinja. To su, na primer: odbiće, vakcinacija, puferski kapacitet hrane, zamena staje, porcije sa velikim sadržajem proteina, loša higijena itd. Zbog svega navedenog, kod prasadi može doći do nezadovoljavajućeg varenja i visoke pH vrednosti u želucu.

Simptomi, preventiva i lečenje nekrotičnog enteritisa

Uzročnik enterotoksemije (nekrotičnog enteritisa) prasadi je Cl.perfigens i njegov βtoksin.

U krvi prasadi nalazi se smanjena količina tripsina jer kolostrum sadrži tripsin inhibitor, pa se povećava količina kiseline u želucu, što može dovesti do aktivacije uzročnika.

Stagnacija cena ratarskih kultura

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je  1.232 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 25.799.360,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je manji za 59,61%, dok je vrednost prometovane robe bila niža za 53,84%.

Obaveštenje za korisnike usluga V.O. centra ISV-a

Poštovani proizvođači!

Ovim putem Vas obaveštavamo da zbog velikog obima posla, Centar za veštačko osemenjavanje počev od 16. decembra subotom neće voziti na teren naručeni reprodukcioni materijal. Molimo proizvođače da od pomenutog datuma subotom sami dođu po naručeno seme nerastova, najkasnije do 12 časova.

Niz prednosti tečne ishrane svinja

Tečna ishrana je jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu, koji je u proteklom periodu doveden do savršenstva i našao svoju primenu u razvijenim evropskim i svetskim zemljama.

Prednosti ovog načina ishrane se pre svega ogledaju u velikom dnevnom prirastu, uz manju konverziju, što garantuje postizanje odličnih rezultata, a istovremeno i značajne uštede.

 

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!