Aktuelno

Drastičan pad kupoprodaje kukuruza i pšenice

Na novosadskoj produktnoj berzi tokom protekle nedelje bio je veoma uočljiv intenzitet i kontinuitet pada cena. Trgovanje je bilo gotovo potpuno stopirano.

Zabeležen je skroman promet od svega 295 tona robe, što je u odnosu na prethodnu sedmicu pad od čak 26,25%, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 4.979.700 dinara i bila je za 52,06% manja.

Ishrana novorođene i odbijene prasadi (+ preporučeni premiksi za razne faze razvoja)

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati), staviti pod grejalicu i osušiti.

Najkritičniji period kod odgoja prasadi je razdoblje prašenja i prvih nekoliko dana nakon prašenja. Najveći gubici nastaju u ovom periodu i kreću se oko 80%. Treba im obezbediti temperaturu od 32-34°C.

Da li će poljoprivrednici Srbije ostati bez sredstava iz IPARD fondova ili još nije sve izgubljeno?

Evropska unija je odbila zahtev za akreditaciju Srbije za korišćenje novčanih sredstava iz IPARD fondova, zbog čega 175 miliona evra za sada ostaje nedostupno za srpske poljoprivrednike.

Neprijatna vest stigla je iz Generalnog sekretarijata za poljoprivredu EU u Ministarstvo poljoprivrede Srbije.

Prelazna ishrana teladi

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ća biti izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje, treba imati pouzdane kriterijume.

Faktori koji utiču na jalovost krava

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ukoliko nedostaje sposobnost razmnožavanja, radi se o neplodnosti, jalovosti ili sterilitetu grla. Neplodnost može biti primarna i sekundarna.

Počela kupoprodaja kukuruza novog roda

Na novosadskoj produktnoj berzi protekle nedelje trgovalo se pre svega kukuruzom i sojom.

Količinski promet od 400 tona robe koliko se našlo na berzi, bio je za 11,11% manji u odnosu na prethodnu nedelju. Vrednost prometa iznosila je 9.754.250 dinara, što je usled većeg prisustva soje kao robe veće pojedinačne vrednosti, rast od 6,46% u odnosu na finansijski promet u prethodnom nedeljnom periodu.

Poremećaji u reprodukciji krmača (+ preporučeno rešenje)

Do opterećenja reproduktivnog sistema krmača često dolazi zbog velikih zahteva proizvodnje, usled čega one postaju sve neotpornije na stres faktore, što veoma negativno deluje na reprodukciju.

Tako nastaje smanjena plodnost ili jalovost.

Teško oboljenje papaka kod preživara

Hromost kod krupnih preživara je oboljenje papaka, koje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji, predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.

Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Naime, ova bolest povlači za sobom smanjenja telesne težine grla i proizvodnje mleka, a tu su i troškovi lečenja hromosti.

Korišćenje antibiotika u stočarstvu

U Evropskoj uniji švedski stočari najmanje koriste antibiotike u proizvodnji stočne hrane, a kiparski najviše, proističe iz istraživanja Evropske agencije za lekove (EMA).

Procene zasnovane na prodaji antibiotika u 25 evropskih zemalja po jedinici težine žive vage i zaklanih životinja, pokazuju da se antibiotici najmanje koriste u stočarstvu u Švedskoj, Norveškoj i Islandu, kao i da se više koriste na jugu EU, a manje na severu.

 

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!