Aktuelno

Davanje u zakup državnog zemljišta u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pravo na zakup imaju sva pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Stručno predavanje renomiranih kompanija na farmi Mužlai u Bačkom Gradištu

Na porodičnoj farmi Katalin Mužlai u Bačkom Gradištu, koja spada među najpoznatije proizvođače mleka u Vojvodini, održano je zajedničko predavanje renomiranih firmi, koje sarađuju sa ovim gazdinstvom.

Farma Mužlai prostire se na površini od 450 jutara i godišnje proizvede oko milion litara  mleka. Dobitnik je više medalja, nagrada i priznanja za rekorde postignute u proizvodnji i isporuci sirovog mleka.

Izvlačenje dobitnika naše nagradne igre 28. februara: registrujte se i pobedite!

U toku je četvrto kolo nagradne igre firme ISV Feed&Consulting, u kojoj mogu da učestvuju svi poslovni partneri, odnosno svaka osoba, koja je bar jednom kupila neki od proizvoda iz ponude naše firme ili koristila njene usluge. Ovo kolo se završava 28. februara kada će biti obavljeno izvlačenje srećnog dobitnika.

Nagli rast cene soje

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa samo 625 tona robe, što je za 47,92% manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 18.016.500,00 dinara, odnosno za 39,14% manje.

Novi horizonti u svinjarstvu: oprema iz ponude ISV-a!

Oprema za svinjarstvo, koja se nalazi u ponudi firme ISV Feed&Consulting, iz dana u dan nailazi na sve veće interesovanje. Rekvizite, koji dokazano utiču na profitabilnost proizvodnje, ISV redovno prezentuje potencijalnim kupcima - modernim farmerima.

U ponudi se, između ostalog, nalaze i plastični (fiberglas) silosi za skladištenje stočne hrane, koji su podjednako pogodni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Značaj zakiseljavanja stočne hrane

U nizu proizvoda iz pounude firme ISV Feed&Consulting značajno mesto zauzima i Novicid HP. Njegova adekvatna upotreba daje markantan odgovor na pitanje zašto je potrebno zakiseljavanje stočne hrane.

O dejstvu ovog proizvoda govore i sledeće dokazane činjenice:

Obaveštenje Centra za veštačko osemenjavanje ISV-a

Poštovani proizvođači!

Ovim putem Vas obaveštavamo da su, povodom Dana državnosti, 15. i 16. februar neradni dani. Uprkos tome, Centar za veštačko osemenjavanje ISV Feed&Consulting-a i pomenutim danima dežura, i to od 8 do 16 časova, ali...

Cena pšenice počela da opada, tržište kukuruza stabilno

Prošle nedelje na novosadskoj produktnoj berzi trgovalo se sa 1.200 tona robe, što je za 7,69% manje u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ukupna finansijska vrednost prometa iznosila je 29.601.000,00 dinara, odnosno za 13,56% više.

Koliko homeopatija može da pomogne u odgoju i lečenju životinja?

U na­u­ci se stal­no tra­že no­va re­še­nja či­ji je cilj una­pre­đe­nje sto­čar­ske pro­izvod­nje.

Ka­da je u pi­ta­nju zdra­vlje ži­vo­ti­nja, tra­ži se al­ter­na­ti­va upo­tre­bi an­ti­bi­o­ti­ka ko­ji mo­gu da budu ve­o­ma štet­ni, pa se se nji­ho­vo korišćenje sve vi­še ograni­ča­va.

 

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!