Savremena tehnologija gnječenja

 


Gnječenje - pravi postupak za uspešnu farmu

Zašto je gnječenje profitabilno?

• Nema troškova sušenja

• Mali troškovi energije

• Stočna hrana za dobar apetit stoke

• Manja zavisnost od vremenskih uslova

• Duži period prikupljanja prinosa

• I do 30% veći prinosi (suva materija)

• Povećana iskorišćenost žitarica

• Usvajanje raznih opcija za postizanje većih prinosa

• Mogućnost prikupljanja tri nedelje ranije, onda kada je sadržaj hranljivih materija na maksimumu


 

Punjenje gnječenih žitarica u "kobasice"

• Nisu potrebni ni silos, ni sušara

• Jedna jedina operacija dovoljna je za gnječenje i konzervisanje zrna žitarice

• Jednostavan i brz metod

• Sistem konzevisanja zrna, koji obezbeđuje optimalnu produktivnost

 

Skladištenje u "kobasicama" je savremen metod!

 

"Konzumiranje hrane je očigledno bolje. Koeficijent konzervisanja je 100%, dok je pražnjenje vreća jednostavnije od očekivanog” - Esko Viitala, Jalasjärvi, Finska

„Dobro se konzerviše i lako se raspakuje” - Kari Metso, Anjalankoski, Finska

„Neprevaziđeni metod gnječenja zrna. Lako se vadi iz vreće”- Ari Härmä, Liminka, Finska

„Vrhunska hrana za svinje kod tehnologije tečne ishrane. Gnječenje u "kobasicama" za nas je idealno” - Teuvo Tikkanen, Nivala, Finska

„Dobra hrana bez nečistoće, uz niske troškove” - Vesa Pasanen, Kiuruvesi, Finska

„Efikasan metod, koji ne iziskuje silose. Smeša pogodna za hranjenje” - Jari Laukkonen, Kortesjärvi, Finska

„Dobra i jeftina stočna hrana. Nije potrebno trošiti novac na silose. Prikupljanje je brzo, dok je potencijalni period prikupljanja ipak dovoljno dugačak. Hranilica automatski obavlja hranjenje” - Jukka Rahja, Kalajoki, Finska


 

Kvalitetna i ekonomična stočna hrana

Uz pomoć tehnologije gnječenja na ekonomičan način može se proizvesti kvalitetna hrana za stoku i živinu. Zahvaljujući smanjenim ulaganjima (sušenje, skladištenje), kao i redukovanju troškova energije (gorivo, struja) povećava se rentabilnost proizvodnje. Troškovi gnječenih žitarica znatno su niži od troškova sušenih žitarica.

Gnječene žitarice su bez dodatne prerade spremne za ishranu. Mogu se koristiti neposredno iz skladišta ili kao komponente smeša (Total Mixed Ration, TMR za krave), odnosno kao tečna hrana za svinje. Siliranje žitarica putem gnječenja bazirano je na fermentaciji, koju pokreću bakterije mlečne kiseline. Pogodna sredina za fermentaciju mlečne kiseline može se obezbediti smanjenjem pH vrednosti gnječenih žitarica na 4 i stvaranjem anaerobnih uslova. 


 

Tehnologija proizvodnje i prikupljanje prinosa

Žitarice predviđene za gnječenje mogu se gajiti na sličan način kao žitarice planirane za sušenje, s tim da se žitarice za gnječenje prikupljaju 3-4 nedelje ranije, dok su još žućkaste boje. Naime, tada je energetski i proteinski sastav žitarica na maksimalnom nivou. Ranije prukupljanje omogućava gajenje kasnijih sorti sa većim rodnim potencijalom. Primena veštačkog đubriva je elastičnija, a stajnjak se može slobodnije koristiti. Žitarice žućkaste boje su mekše i veće od zrelih žitarica.

Procenat vlage je obično između 30 i 40 odsto.


 

Gnječenje i siliranje

Specijalna gnječilica Murska primenjuje se za preradu žitarica. Aditivi, koji se koriste pri gnječenju, stavljaju se u gnječilicu kako bi se ravnomerno pomešali sa žitaricama.

Gnječene žitarice velike vlažnosti lako se sabijaju i istiskuju vazduh.

Ukoliko se gnječenje žitarica obavlja na njivi, žitarice se iz kombajna direktno pune u gnječilicu gde se istovremeno odvija gnječenje i aplikacija aditiva. Na kraju se gnječene žitarice putem elevatora stavljaju na prikolicu i otpremaju na mesto skladištenja.


 

Skladištenje

Gnječene žitarice mogu se skladištiti u hermetički zatvorenim „kobasicama“, u silo-trenčevima, u bunkerima ili u anaerobnim silo-tornjevima.

 

Kvalitetna i ekonomična stočna hrana dobijena gnječenjem žitarica

- gnječene žitarice imaju visoku hranljivu vrednost

- gnječene žitarice idealne su za smešu

- gnječene žitarice mogu se davati stoci i živini

- troškovi po energetskoj jedinici kod gnječenih žitarica manji su nego kod sušenih žitarica

- iskorišćenost fosfora kod svinja i živine znatno je bolja u slučaju konzumiranja gnječenih nego sušenih žitarica

- gnječene žitarice uklapaju se u sisteme tečnog hranjenja

- gnječene žitarice lišene su nečistoće

- gnječenje predstavlja način prerade žitarica, koji iziskuje malo energije

- gnječenje omogućava prikupljanje kasnih sorti žitarica i kukuruza, a prikupljanje prinosa može se obaviti i u nepovoljnim vremenskim uslovima

- sušni kapaciteti ne ograničavaju prikupljanje prinosa

- gnječenje može produžiti vreme rada kombajna u jesenjem periodu.


 

Kvalitetna hrana za stoku i živinu

Uprkos ranije obavljenom prikupljanju prinosa, sadržaj hranljivih materija u gnječenim žitaricama sličan je kao kod žitarica prikupljenih u zrelom stanju.

 

Preživari

Goveda, kojima se daju gnječene žitarice rastu isto, pa i brže od onih, koja dobijaju sušene žitarice. Brojne studije potvrđuju da mlečne krave konzumiranjem gnječenih žitarica daju veću količinu mleka za 10-15 odsto. U slučaju preživara puna hranljiva vrednost gnječenih žitarica veća je od hranljive vrednosti sušenih žitarica.

Stvarna količina gnječenih žitarica upotrebljenih za hranjenje, odnosno količina iskorišćena za smešu veća je nego količina suvih žitarica, pošto je sadržaj suvih materija kod gnječenih žitarica niži. Inače, gnječene žitarice mogu se davati kao suve žitarice, dakle, prilikom hranjenja u potpunosti mogu zameniti suve žitarice.


 

Svinje

Gnječene žitarice se same po sebi mogu davati svinjama. Idealne su za tečno hranjenje. Odstupanje od 8-10% suve materije u žitaricama u praksi nema uticaja na dnevni rast ili koeficijent iskorišćenosti. Sadržaj vitamina E niži je u gnječenim nego u sušenim žitaricama. Gnječene žitarice kod hranjenja svinja u potpunosti mogu zameniti suve žitarice.


 

Živina

Gnječene žitarice isto tako može konzumirati i živina. Gnječene žitarice povećavaju dnevnu masu i koeficijent iskorišćenosti kod brojlera.

To je vezano za energetski sadržaj gnječenih žitarica, koji je za 25% veći nego kod sušenih žitarica. Povećan energetski sadržaj jeste posledica nižeg sadržaja glukoze B, koja rezultira manji viskozitet crevnog sadržaja. Radi se o sličnom efektu kao kod enzima glukonat B. U poređenju sa sušenim žitaricama, svarljivost lizina i treonina poboljšava se kod hranjenja živine za klanje gnječenim žitaricama. Slično kao i u slučaju svinja, poboljšava se i svarljivost fosfora.


 

O gnječenju ukratko

 

- prikupljanje prinosa obavite 3-4 nedelje pre uobičajenog roka, dok su žitarice žućkaste boje. Optimalna vlažnost žitarica za primenu ove tehnologije je 30-40%.

- gnječenje obavite na njivi ili na mestu skladištenja putem gnječilice Murska

- koristite aditive od 3-5 litara po toni 

- skladištenje obavite u silo-trenčevima, u hermetički zatvorenim „kobasicama“ ili silo-tornjevima

- obratite pažnju na temeljito komprimiranje (sabijanje) i pokrivenost

- upotreba siliranih žitarica može početi tri nedelje nakon zatvaranja silosa.


 

Nova W-tehnologija gnječenja

Efikasan i praktičan pronalazak Murske

 

- Murska W-Max je moćna gnječilica koja odgovara svim zahtevima korisnika. Kapacitet W-Max-a je gotovo 60 t/h (u slučaju kukuruza), uz malu potrošnju energije. Nova tehnologija mlevenja-gnječenja garantuje perfektne rezultate.

- W-valjak može se koristiti za sušeno zrno, kao i za zrno, koje prilikom prikupljanja sadrži vlagu i to kod sledećih kultura: ovas, ječam, pšenica, kukuruz, grašak, pasulj i mešavina žitarica.

- Posebno je pogodan za mešavinu zrna pasulja i graška.

- Opcioni kontrolni sistem olakšava upotrebu. Gnječilica sadrži automatsku kontrolu punjenja, a doziranje konzervansa bazirano je na sadržaju vlage zrna. Po završetku rada sistem šalje poruku na mobilni telefon, a zatim preduzetnik prilaže fakturu. Izveštaj sadrži detalje o uloženom vremenu, o dodatim konzervansima i zapremini gnječenih žitarica. Sistem prikazuje dobijene podatke. Osim toga, kontrolni sistem vodi brigu o bezbednosti korisnika i opreme. U slučaju prekida šalje informaciju korisniku i zaustavlja snabdevanje zrna.

- Korišćenje uređaja Murska W-Max predstavlja pravu zabavu. Podešavanje nivoa gnječenja je lako, ali je retko kada potrebno. Servisna mesta lako su dostupna. Razvijen sistem kontrole korisnika oslobađa brige o doziranju konzervansa i količini gnječenog zrna. Nameće se pitanje: da li uopšte postoji lakši način za konzervisanje zrna?

 

W-Max 20

Murska W-Max 20 Contractor je profesionalni uređaj velikog kapaciteta isplaniran do tančina. Gnječilica vučena traktorom i na džombastom tlu se lako kreće, zahvaljujući zaobljenoj šasiji.

U nju stane i do 1.800 litara aditiva.

Na raspolaganju su brojne transportne opcije.

 

W-Max 10

Murska W-Max 10 Contractor konstruisan je da zadovolji razne potrebe korisnika. Ovaj tip uređaja snabdeven je i punilicom. Njegov kapacitet više je nego dovoljan za rad na njivi sa dva kombajna sa hederom od po blizu 4 metra.

 

W-Max 10 Farmer

Murska W-Max 10 Farmer konstruisan je za upotrebu unutar jednog gazdinstva. 

Ima tri tačke kačenja.

Kapacitet ove gnječilice identičan ja kao kod gnječilice 10 C.


 

 

Gnječilica sa valjcima za uspešno gazdinstvo

 

Gnječilice sa valjcima Murska postale su poznate zbog svog učinka i trajnosti valjaka. Upotreba i održavanje uređaja Murska je jednostavno. Pouzdanost funkcionisanja u svim okolnostima potvrđena je širom sveta.

Fabrika Murska ne ostavlja na cedilu korisnike čije uređaje eventualno treba popraviti u sred najvećih radova. Naša efikasna servisna služba i brzo dopremanje rezervnih delova garantuju da će zastoj biti kratak.

Iskustvo Murske u gnječenju žitarica datira od 1969. godine.

 

 Razna oprema

 

- Šasija sa točkovima sa gnječilicom Murska 350-1.000

- Punilica za punjenje plastičnih creva - "kobasica"

- Držač bureta zapremine 200 litara za kiseline

- Proširenje usipnog koša

- Valjci: sa nazubljenjem od 2 mm i 3 mm

- Pomoću vrhunskih valjaka moguć je tri puta duži rad nego inače 

 

Murska 350 S2

Gnječilicu sa tri tačke kačenja pokreće traktor. Iziskuje snagu od 30-40 konjskih snaga ili sa elektromotorom od 15 kW.  Kapacitet gnječenja iznosi 5 t/h, a kod suvog zrna 3-10 t/h, u zavisnosti od površine valjka.

 

Murska 700 HD

Najmanji HD model je Murska 700 HD, koji je idealan za srednje i malo veće farme. U gnječilicama se nalaze posebno snažni valjci, koje pokreću zupčanici i koji gnječe milione kilograma zrna žitarica. Kod vlažnog zrna kapacitet je 10 t/h, a kod suvog 8-20 t/h, u zavisnosti od površine valjka.

Potrebna snaga traktora je 70–80 konjskih snaga.

 

Za veće farme

Murska 1000 HD

1000 HD je veći model iz porodice proizvoda HD, koji izgleda isto kao 700 HD, a i njegovi tehnički parametri su identični, ali sadrži duže valjke i veći elevator. Kod vlažnog zrna kapacitet gnječenja iznosi oko 15 t/h. Za efikasno funkcionisanje Murska 1000 HD potreban je traktor od 80–90 konjskih snaga.

Gnječilica je pogodna za mlevenje 30 t/h suvog zrna sa nazubljenim valjcima od 2 mm. Gnječilice Murska 350-1000 mogu se opremiti šasijom sa točkovima, sa dva držača za burad za kiseline kapaciteta 200 litara i sa dizalicom.

 

Murska 1400 S 2x2

Murska 1400 S 2x2 sadrži specijalnu kasetu za valjak, a pokreću ga četiri zupčanika i zahvaljujući tome dostiže kapacitet gnječenja do čak 20 t/h. Potreban je traktor od 140 konjskih snaga. Gnječilica raspolaže šasijom sa vazdušnim jastukom, pomoću koje se može brzo menjati radna lokacija. U standardnu opremu spadaju i hidraulični elevator, pogonsko osvetljenje i kutija za alat.

Murska 1400 S 2x2 je savršen uređaj za gnječenje velikih količina zrna za kratko vreme.

 

Murska 2000 S 2x2

Tehnički podaci uređaja Murska 2000 S 2x2 isti su kao kod njegove manje verzije 1400 S 2x2, ali mu je kapacatet gnječenja veći i iznosi  30 t/h. To je dovoljno i za najaktavnijeg farmera i preduzetnika. Pravi izbor za one kojima je vreme dragoceno.


 

 

Nadogradite Vašu gnječilicu mašinom za punjenje "kobasica"

 

Skladištenje zrna u "kobasici" je ekonomično i jednostavno rešenje pošto nije potrebno investirati u skupe silose i projekte za izgradnju sličnih objekata

Gnječilica sa valjcima Murska opremljena punilicom gnječi prikupljeno vlažno zrno, dodaje konzervans i puni ga u hermetički zatvorene "kobasice" - a sve to u okviru jednog postupka. Gnječeno zrno predstavlja stočnu hranu spremnu za hranjenje stoke i živine.

Moguće je punjenje "kobasice" u dužini od 60 m i prečnika o2,0 m u koju stane oko 180 m3 kvalitetnog, kompaktnog zrna.

Punjenje u "kobasice" je dobrodošlo pogotovo u onim gazdinstvima, koja kupuju samo deo zrna. U njihovom slučaju transport zrna često se obavlja na nepravilan način, a u postupku gnječenja može doći do višednevne pauze. Kod punjenja u "kobasice" konzervisanje se može prekinuti, bez dodatnog rada.

 

Punilica Murska

Punilica Murska je odvojena mašina za punjenje, koja se može priključiti na mlin ili usipni koš. Punilica, koja raspolaže usipnim košem pogodna je ne samo za konzervisanje zrna, već i drugih materija.

 

Murska modeli, koji mogu da se nadograde opremom za punjenje "kobasica"

Murska 350 S2 • Murska 700 HD

Murska 1000 HD • Murska 1400 S 2x2

Murska 2000 S 2x2 • Murska W-Max 10

Murska W-Max 20


 

 

Uređaj za punjenje gnječilice Murska

 

- Gnječilica Murska može se koristiti zajedno sa kolicima za hranjenje, koja se kreću šinama i sa fiksiranom mešaonom ili tehnologijom hranjenja.

- Pošto hranilica gnječenim zrnom može biti opremljena elektromotorom, lako se upotrebljava 

- Leva i desna strana usipnog koša lako se otvaraju.

 

Hranilica gnječenim zrnom Murska

- Hranilica gnječenim zrnom omogućava međuskladištenje gnječenog i suvog zrna, a služi i kao uređaj za hranjenje.

- Robusni usipni koš od 6 m3

- Prenos zrna pomoću dve transportne trake od usipnog koša do puža za transport

- Pouzdani elevator za prevoz od usipnog koša do hranilice

 

Murska elevator, koji se kači na prikolicu

 

Služi u situacijama u kojima je pored punilice potreban i elevator, na primer, kada se gnječenje zrna odvija neposredno na njivi, sa kombajna na kola.

Montiranje je jednostavno, obavlja se, na primer, uz pomoć vile za podizanje prednjeg utovarivača.

Elevator pokreće hidraulični motor i ima hidraulični cilindar za podizanje nagiba.

Ovaj hidraulični elevator prilagođen je svim modelima punilica.

 

Uređaj za punjenje Murska - univerzalni transporter za farme

 

Uređaj za punjenje prosleđuje zrno do gnječilice sa valjcima, prikolice, kamiona ili silosa, i na taj način jedna faza rada: korišćenje utovarivača postaje suvišno.

Zrno ostaje čistije, a puževi i valjci gnječilice manje se habaju.

Izlazni učinak je oko 60 t/h.

 

Gnječilica Murska sa valjcima za preradu suvog zrna

 

Gnječilica sa valjcima pogodna je za gnječenje suvog zrna, za pripremanje prekrupe za ishranu stoke i živine

 

Murska 220 SM je najistaknutiji član ove porodice proizvoda: radi se o savremenoj gnječilici, koja služi za gnječenje suvog zrna i zrna sa kiselinom. Nastala je kao rezultat dugotrajnog unapređivanja proizvoda, koji je podjednako delotvoran unutar automatizovanog lanca hranjenja i kao deo ručnog sistema hranjenja.

U srcu gnječilice nalaze se valjci, koji zaslužuju posebnu pažnju.

Oslonjeni su na opruge, pokreću ih zupčanici (oba valjka su pogonska) i učvršćeni su. Valjke od metala štite magneti. 

Površina magneta po izboru može biti sa nazubljenjem od 2 mm.  

Pošto Murska 220 SM može funkcionisati i tako što se zrno nalazi između valjaka, moguće je instalirati ga i neposredno ipod silosa.


 

Murska 220 SM Super

 

Efikasna gnječilica, koju pokreće elektromotor, služi za automatizovani lanac hranjenja

 

Razni uređaji za transport zrna od/do mlina

 

MURSKA 220 SM

Kapacitet 600-1500 kg/h

Potrebna snaga 4 kW

Visina 650-1300 mm

Širina 600 mm

Dužina 830 mm

Masa 180 kg

Zapremina usipnog koša 20 l

Zaštitni magneti 2 x o80 mm

 

MURSKA 220 SM SUPER

Kapacitet 1500-3000 kg/h

Potrebna snaga 9,2 kW

Visina 950-1300 mm

Širina 750 mm

Dužina 1100 mm

Masa 255 kg

Zapremina usipnog koša 20 l

Zaštitni magneti 2 x o80 mm

 

Rezervni delovi spirale Murska

 

1. Tačka međupražnjenja, otvoreni model

2. Tačka međupražnjenja sa zaptivačem

3. Cevi spojnica

4. Spirala za cevi o75/o110 mm

5. HD spirala za cevi: 45° ugao, o75/o110 mm

6. HD uspravna spirala za cevi: o75/o110 mm

7. Usipni koš ispod silosa sa regulatorom punjenja

8. Okrugli usipni koš ispod silosa sa regulatorom punjenja

9. Pritisak punjenja za spiralu sa podešavanjem zapremine punjenja

10. Pritisak punjenja za spiralu sa ležištima

11. Pritisak pražnjenja sa ležištima

12. Motor za pritisak pražnjenja

13. 1+2 motor za pritisak pražnjenja

14. Kontrolni centri i detektori

 

Uspravna transportna spirala Murska - efikasan transport zrna

 

Uspravna transportna spirala Murska jeste efikasno rešenje za prenos zrna i stočne hrane jer je:

• nežna - ne dovodi do lomljenja zrna

• laka kao pero

• dovoljna manja snaga - tihi rad

• dimenzije i dopunski detalji po potrebi (dužina: 2–12 m)


 

MurskaBiopacker -  oprema, vreće i saveti

 

Kompostiranje u vrećama – ekonomično i brzo

Kompostiranje u vrećama jeste ekološki metod putem kojeg se đubrivo može pretvoriti u tlo bogato mineralnim materijama. Kompostiranje u vrećama je intenzivnije usled strujanja vazduha izazvanog ventilatorom i grejnog efekta crne plastične folije. Masa se smanjuje za oko jednu trećinu i postaje higijenska, homogena i bez mirisa.  

 

Koja je svrha kompostiranja u vrećama?

Kod kompostiranja u vrećama nije potrebna izolacija tla, kao ni odvodni kanal.

Kompostiranje u vrećama omogućava jednostavan i brz tretman otpada.

Kompostiranje u vrećama pogodno je, na primer, za kompostiranje konjskog ili pilećeg đubriva. Murska Biopacker sadrži široki odvod za pakovanje i puž velikog kapaciteta, tako da kamenje, komadi drva i drugi predmeti ne ugrožavaju proces pakovanja.

 

Efkasno kompostiranje

Puževi za pakovanje

• Prečnik: 570 mm

• Materijal: čelik otporan na habanje od 8 mm

Hidraulično upravljanje

• Usipni koš se može podići i spustiti, što pomaže da mašina ostane čista 

• Kontrolna kočnica za kontrolu sabijenosti materijala

• Hidraulične kočnice

Home Oprema za svinjarstvo Murska Savremena tehnologija gnječenja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!