Šta treba da se zna o estrusnom ciklusu nazimica?

Postizanjem puberteta, nazimica uspostavlja estrusni ciklus, koji se karakteriše specifičnim morfološkim i funkcionalnim promenama na polnim organima. Ove promene se događaju precizno određenim redosledom, a kontrolisane su delovanjem ženskih polnih hormona.

Estrusni ciklus je period između pojave dva estrusa tj. polnog žara. Prosečno, kod svinja traje 21 dan sa granicama između 18 i 24 dana.

Ceo estrusni ciklus se deli na 4 faze:

1. proestrus
2. estrus
3. metestrus
4. diestrus

Estrus je period estrusnog ciklusa u kome ženka ispoljava vrlo markantne spoljašnje znake, koji su relativno lako uočljivi. Spoljašnji polni organi su otečeni i crveni, usled pojačane cirkulacije, a pod dejstvom polnih hormona.

Životinja ispoljava karakterističan refleks stajanja, što je jedini siguran znak da je spremna za osemenjavanje. Plotkinja u ovom periodu skače na druge životinje i dozvoljava da bude zaskočena, nemirna je i ima izrazito smanjen apetit.

U ovom stadijumu dozvoljava celokupni akt kopulacije i sposobna je za uspešnu fertilnu oplodnju.

Pravovremena identifikacija estrusa kod priplodnih ženki jeste jedna od ključnih tačaka za profitabilnost svinjarske proizvodnje.

Utvrđivanjem prvog estrusa nakon zalučenja, značajno se smanjuje broj "praznih" dana na farmi, a ujedno se povećava indeks prašenja, odnosno raste broj odgajenih prasadi po krmači godišnje, a samim tim i broj tovljenika, što znači ujedno i manje troškove po krmači, a epilog je veći profit.

Naime, bremenitost je konstantna vrednost od 114 dana (uz dozvoljena odstupanja), laktacija je takođe konstantna (relativno) 28 dana i zavisi od postavljene tehnologije na farmi, te ostaje period između zalučenja i novog estrusa. Treba težiti da ovaj period bude što kraći, jer tada plotkinja ništa ne proizvodi, već samo troši.

Na osnovu svega navedenog očigledan je veliki značaj pravovremenog zapažanja estrusa.

Ako se propusti prvi estrus nakon zalučenja, proći ce još 21 dan do pojave narednog. Znači, plotkinja će trošiti hranu više od 25 dana, a neće ništa doprinositi.

Kada se 25 dana pomnoži sa dnevnom konzumacijom hrane, a svaki kilogram hrane sa cenom, pa sve to sa brojem krmača, dolazi se do velikih troškova, nastalih kao rezultat neblagovremenog otkrivanja estrusa.

Uz sve navedeno, smanjuje se i indeks prašenja, što iziskuje povećanje broja krmača, a samim tim i povećanje troškova smeštaja i ishrane, kako bi se ostvario željeni broj tovljenika na farmi u jednoj godini.

Znaci da je plotkinja u estrusu:

- crvenilo vulve
- slab mukozan iscedak iz vulve
- plotkinja zaskače druge krmače i dozvoljava da bude zaskočena
- ispoljava refleks stajanja pri pritisku na leđa, posebno u prisustvu nerasta
- specifično se oglašava
- izrazito joj je smanjen apetit
- podiže uši.

Važno je znati da ispoljavanje ovih znakova estrusa nije konstantno tokom celog dana.

Naime, refleks stajanja se ispoljava u vremenskom periodu od 10 do 15 minuta, zatim sledi pauza od 25 do 45 minuta, pa se refleks stajanja ponovo ispoljava. Zbog toga je veoma važno da se posmatranje plotkinja, u cilju identifikacije estrusa, obavlja češće u toku dana i da duže traje.

Pravilno i sigurno otkrivanje estrusa treba da obuhvata:

- dobro poznavanje znakova estrusa
- što češće otkrivanje estrusa, 2 do 3 puta u toku dana
- upotrebu odraslih nerastova sa dobro izraženim libidom
- prostorija u kojoj su smeštene plotkinje, treba biti što ugodnija i prijatnija za njih.

(Izvor: Agrovizija)

Home Arhiva Vesti Aktuelno Šta treba da se zna o estrusnom ciklusu nazimica?

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!