Perfektan stabilizator stočne hrane

Izuzetno vredna svojstva INTERPHOS je poprimio zahvaljujući svom jonsko izmenjivačkom kapacitetu, stečenom tokom nastanka ovog proizvoda. Sadrži magnezijum karbonat, kalcijum fosfat, natrijum fosfat, natrijum hlorid, jabučna vlakna, vermikulit, organske kiseline  (sirćetna kiselina, jabučna kiselina, tartarska kiselina).

Proteini stočne hrane se, usled enzimskih procesa varenja u crevnom traktu razgrađuju na svoje gradivne elemente - aminokiseline, koje se kroz sluzokožu creva apsorbuju. Tako se organizam snabdeva aminokiselinama. One na kraju iz crevnog sadržaja mogu da se apsorbuju i u rektumu. Kasnije za tako nešto više nema mogućnosti.

Nad aminokiselinama u crevnom sadržaju, međutim, takoreći "parazitira" cela crevna flora koja vari proteine. Bakterije u crevima - uzročnici dezaminacije razgrađuju deo aminokiselina, uz pomoć enzima aminokiselina-oksidaza, koji proizvode.

Procenjuje se da oko 30% proteina u stočnoj hrani ostaje neiskorišćeno, odlazi u nepovrat. INTERPHOS vezivanjem enzima aminokiselina-oksidaza može da smanji štetan proces razgradnje aminokiselina. Naime, pod dejstvom enzima aminokiselina-oksidaza mogu da nastanu toksične materije (kadaverin, putrescin, itd.) koje, apsorbujući se iz creva, truju organizam.

Oksidacija u velikoj meri može da smanji kvalitet, trajnost i efikasnost proizvedene stočne hrane. Oksidaciju izaziva kiseonik u vazduhu (vazduh sadrži 21% kiseonika), a to dejstvo pojačavaju  međusobne interakcije komponenti stočne hrane. Destruktivni proces prouzrokovan oksidacijom, toliko je snažan da se vredne materije (npr. ulja, masti) u stočnoj hrani za kratko vreme (nekoliko sati) razgrađuju, dakle, ne mogu da budu iskorišćene.

Usled oksidacije one se pretvaraju u druge materije (npr. toksini, peroksidi) koje nanose štetu zdravlju životinja, kvare pokazatelje dnevnog prirasta i produktivnosti.

Pošto destruktivni oksidativni proces, poput lančane reakcije, počinje još od mlevenja komponenata stočne hrane, potrebno je da se INTERPHOS (bipolarna mreža elemenata) što pre umeša u stočnu hranu kako bi se šteta i gubici izazvani procsom oksidacije, smanjili tokom proizvodnje i skladištenja stočne hrane.

Komponente INTERPHOS-a (kiseline prirodnog porekla, baze, mikroelementi) smanjuju gubitke usled oksidacije i povećavaju efikasnost hranljivih materija. Na taj način ispoljavaju povoljnije dejstvo nego sintetski antioksidansi i druge materije.

INTERPHOS sadrži prirodne materije, proizvod ispoljava svoje dejtsvo biološkim putem. Pruža maksimalnu bezbednost potrebnu za proizvodnju vrhunske stočne hrane i omogućava kvalitetnu ishranu životinja.

INTERPHOS je stabilizator stočne hrane na bazi organskih i mineralnih materija, koji deluje biološkim putem, uz aktivni bipolarni sadržaj mikroelemenata. INTERPHOS može bezbedno da se koristi u svim uslovima (u granulisanoj i brašnastoj stočnoj hrani, a može da se meša i u premikse). Lako se skladišti, otporan je na mineralne materije, termički je stabilan i nije pH-senzitivan.  

INTERPHOS se sastoji od lantanoida sa vodećom biološkom funkcijom bipolarnih mikroelemenata, zatim od soli i kiselina. Ovi bipolarni mikroelementi u uzajamnoj reakciji sa kiselinama i bazama (solima) sprečavaju delovanje oksidaza, a posebno aminokiselina-oksidaza i istovremeno obezbeđuju veću dostupnost svih mikroelemenata koji se nalaze u stočnoj hrani.

INTERPHOS se od drugih sintetskih stabilizatora razlikuje i po tome što ne samo sprečava  oksidaciju hrane, već ispoljava i zaštitno dejstvo na prirodnu crevnu floru i pospešuje formiranje laktobacilne flore. 

Svoje biološko dejstvo INTERPHOS ispoljava, zahvaljujući kiselinama i bazama od kojih se ovaj proizvod sastoji, kao i pomenutim bipolarnim mikroelementima. Ove komponente zajednički sprečavaju delovanje enzima koji razaraju aminokiseline. Efekat onemogućavanja aminokiselina-oksidaza kod INTERPHOS-a višestruko je veći nego kod sintetskih materija.

Zbog pomenutih razloga, tokom unosa hrane stabilizovane INTERPHOS-om, iz raspoloživih proteina ostaje znatno više aminokiselina, koje nesmetano dospevaju u digestivni trakt, u krvotok i u ćelije organizma. Zahvaljujući tome, u stočnoj hrani možemo da smanjimo nivo proteina.

Više detalja u rubrici Ishrana svinja na sajtu www.isv.rs.

Home Arhiva Vesti Aktuelno Perfektan stabilizator stočne hrane

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!