Hranljive materije neophodne za dobro zdravlje i rast svinja

Izbalansirana ishrana je jedan od najbitnijih faktora uspešne proizvodnje u svinjarstvu.

Prilikom normiranja obroka, pored energije, proteina i aminokiselina, u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti i dopunske količine vitamina i mikroelemenata.

U smešama se vitamini i mikroelementi uglavnom dodaju putem predsmeša, vitaminsko-mineralnih dodataka, dakle: premiksa.

Kao što je poznato, radi se o proizvodima sa visokom koncentracijom vitamina, mikroelemenata i drugih hranljivih materija i ostalih dodataka koji služe za pripremanje potpunih i dopunskih smeša za različite kategorije životinja.

Vitamini su esencijalne organske supstance neophodne za normalno zdravlje, rast i reprodukciju svinja. Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju veoma značajnu funkciju u organizmu.

Bez podmirivanja minimalnih potreba životinja za vitaminima ili mikroelementima dolazi do pada proizvodnje.

Nasuprot tome, količine iznad optimalnih potreba dovode do suficita ovih hranljivih materija, a samim tim i do nepoželjnih efekata kod životinja.

Korišćenjem vitaminsko-mineralnih predsmeša postižu se pozitivni efekti koji se manifestuju kroz bolji dnevni prirast, veću konzumaciju i konverziju hrane, što je i krajnji cilj intenzivne proizvodnje tovljenika.

Jadan od pravih primera su i proizvodi ISV-a, npr. Starter BOCM i 6122.

Karakteristike:

- aktivira enzime potrebne za nesmetanu probavu hrane;

- dobar start prasadi bez proliva;

- obezbeđuje ujednačenu kiselinsku bazu;

- odlična svarljivost.

Smeša sa premiksom 6122 3,5% primenjuje se kod prasadi nakon predstartera oko 40. dana života pa sve do 25 kg telesne mase.

Svojstva:

- specijalno pripremljene komponente (kuvane žitarice i full fat soja);

- zbog visokog sadržaja aminokiselina vitamina i mikroelemenata, pozitivno utiče na imuni sistem prasadi;

- visoka konzumacija hrane i visoki dnevni prirasti;

- smanjuje stres nakon zalučenja.

Smeša sa premiksom BOCM 7,5% primenjuje se kod prasadi nakon predstartera oko 40. dana života pa sve do 25 kg telesne mase.

(Izvori: Agroinfotel i ISV) 

Home Arhiva Vesti Aktuelno Hranljive materije neophodne za dobro zdravlje i rast svinja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!