Značajan uticaj temperature na svinje i goveda

Sve vrste i kategorije domaćih životinja imaju potrebu za optimalnom temperaturom staništa o čemu moramo voditi računa.

Promenu optimalne temperature najteže podnose najmlađe kategorije (prasad, telad itd.), pa samim tim treba voditi brigu o tom značajnom faktoru.

Pored temperature veoma je važna i vlaga kao i promaja, jer ne smemo zanemariti ventilaciju životnog prostora.

Kod svinja na promenu temperature najosetljivija su prasad po prašenju. Prasilište treba da je izgrađeno od materijala koji su dobri izolatori da se temperatura u zavisnosti od spoljne temperature ne bi naglo menjala.

Temperatura u prasilištu i za vreme prašenja i prvih dana nakon prašenja treba da iznosi 36-38ºC.

Temperaturu u objektu treba smanjivati tako da se do odlučivanja prasadi smanji na 20ºC. Kada se prasad odvoje od krmače nekoliko dana temperaturu treba ponovo podići na 27-28ºC i kasnije je smanjivati.

Optimalna temperatura za ostale kategorije (zalučene krmače, nerastove, tovljenike) je 12-15ºC.

Goveda su sposobna da tolerišu veliki raspon temperature, održavajući pri tome svoju telesnu temperaturu konstantnom. Ako je temperatura ambijenta između 10ºC i 20ºC smatra se da su u situaciji termičkog komfora.

Na temperaturi od 10ºC do -4ºC lako se adaptiraju na hladnoću, ako imaju mogućnost kretanja i ako nema vlage i promaje. Adaptacija na visoke temperature počinje već od 22ºC, a na temperaturi od 27ºC i višoj dolazi do značajnijeg smanjenja produkcije mleka pogotovo ako je i vlaga povećana. Na približno -15ºC konzumiranje hrane se povećava (radi održavanja telesne temperature), a proizvodnja mleka se smanjuje.

Home Arhiva Vesti Aktuelno Značajan uticaj temperature na svinje i goveda

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!