Najznačajnija faza u savremenom odgoju prasadi

Odgoj prasadi je jedna od najkritičnijih, a ekonomski gledano i najvažnija faza svinjarske proizvodnje. Propusti načinjeni u pomenutoj fazi ne mogu da se nadoknade u kasnijem periodu.

Da bismo dobili što veći broj kvalitetnih prasadi po leglu, moramo obratiti pažnju na ishranu i negu krmače, naročito u drugoj polovini suprasnosti pa do četvrte nedelje posle prašenja.

Jedan od osnovnih ciljeva je da krmača da dovoljno kvalitetnog mleka za prasad i da pri tome u što manjoj meri smanji telesnu masu. U suprotnom, njeno naredno leglo biće slabijeg kvaliteta. Kako  bi se izbegli veći gubici telesne težine i problem oko plodnosti, treba pravilno normirati dnevni obrok.

Prasad su u periodu od rođenja pa do prelaska u tovilišta najosetljivija i tada doživljavaju najveće promene i stresove. Stresni faktori u odgoju prasadi svrstani su u nekoliko grupa:

- toplota (hladnoća), promaja, neodgovarajuća svetlost, hladan pod i sl.

- prenaseljenost, formiranje nove grupe, preseljavanje i sl.

- veterinarske intervencije (kastriranje, aplikacija lekova, uzimanje krvi)

- nepravilna i nekvalitetna ishrana.

Zbog ovih razloga su naročito prvi dani po rođenju i posle zalučenja posebno značajni u svinjarskoj proizvodnji.

Odgoj prasadi kao najvažnija faza u tovu svinja sprovodi se u nekoliko perioda:

- odgoj prasad na sisi (uzrast: 0-4 nedelje),

- odgoj zalučene prasadi (4-6,7 nedelja

- završni period (7-10,11 nedelja).

Predstarter iz ponude ISV-a G 511-9231 prilagođen je potrebama probavnog sistema mlade prasadi. Karakteristike:

- odabrana kombinacija vitamina i aktivnih materija koja povećava otpornost i pomaže u procesu razmene materije

- visoko raspoloživi mineralni sastojci niskog stepena vezanja kiselina

- visok udeo esencijalnih aminokiselina u cilju optimalizacije kvaliteta proteina i smanjenja ukupne količine proteina.

Najkritičniji period u odgoju prasadi je tokom prašenja i u prvih nekoliko dana nakon prašenja. Od ukupnog uginuća u odgoju i tovu, čak 80% gubitka nastaje u ovom vremenskom periodu.

Najčešći uzroci uginuća prasadi su: prignječenje, gladovanje, mala telesna masa pri porodu, zarazne bolesti (proliv, upala pluća i sl.) i zakržljalost.

Prasilište mora biti dobro očišćeno i dezinfikovano. Krmača obično oprasi onoliko prasadi koliko ima sisa. Po rođenju prasad treba temeljito očistiti: naročito nos i usta zbog prodora vazduha do pluća.

Pupčana vrpca se najčešće sama prekine, a u suprotnom je sami presecamo na 4-5 cm od stomaka, uz dezinfekciju jodom.

Treba im omogućiti da što pre posisaju majčino mleko-kolostrum, te samim tim unesu prve količine antitela i tako formiraju pasivni imunitet (otpornost na spoljašnje uticaje), a kasnije na osnovu pasivnog izgrade i aktivni imunitet.

Početkom prašenja kolostrum sadrži najviše antitela, a vremenom se taj broj brzo smanjuje, tako da za šest sati ima upola manje količine antitela u sebi. Isto tako, smanjuje se sposobnost sluzokože tankog creva za usvajanje antitela iz kolostruma.

Ukoliko krmača oprasi više prasadi od broja sisa, višak se podmeće krmači koja se prasila u isti dan, ali tek kada prasad popije majčino mleko. Ukoliko za to ne postoji mogućnost, pušta im se da sisaju u dve grupe, i to 7-8 puta dnevno. Prvog dana života seku im se zubi (očnjaci) i eventualno rep.

Zbog nedostatka vitamina i gvožđa u mleku, prasad se vitaminiziraju drugog ili trećeg dana. U prvoj nedelji se obeležavaju, a kastriranje se uglavnom vrši 2-3 nedelje nakon prašenja ili možda već 5-7 dana po rođenju, ukoliko testisi nemaju neku anomaliju. U boksu je neophodno postaviti pojilicu kako bi se prasad navikla da piju vodu.

Osnovna hrana u prve dve nedelje za prasad je mleko koje zadovoljava njihove energetske potrebe. Od 8-9. dana uzrasta daje im se predstarter u tragovima (manja količina), kako bi hrana uvek bila sveža i čista.

Odbijanje prasadi je izuzetno stresno i ostavlja posledice. Cilj je neutralisati posledice i smanjiti stres. Prasad treba odbiti sa 28 dana starosti (25-32 dana), odnosno sa 6 i više kilograma (prosek 7-8 kg). Nakon odbijanja potrebno je još 2-3 dana koristiti predstarter.

Prasad su u vreme odbijanja naviknuta da konzumiraju krmne smeše. U periodu od 4-6. nedelje uzrasta koristi se starter, a u periodu od 7-11,12. nedelje grover za ishranu.

(Izvor: Agroinfotel)

Boksovi i uopšte oprema za svinjarstvo imaju posebno značajnu ulogu. Više detalja o tome možete pročitati u rubrici Oprema za svinjarstvo na našem sajtu (www.isv.rs).

Home Arhiva Vesti Aktuelno Najznačajnija faza u savremenom odgoju prasadi

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!