Tajna bolje probave i jačeg imuniteta prasadi

Tokom odgoja prasadi brojni stresogeni faktori utiču na varenje životinja. To su, na primer: odbiće, vakcinacija, puferski kapacitet hrane, zamena staje, porcije sa velikim sadržajem proteina, loša higijena itd.

Zbog svega navedenog, kod prasadi može doći do nezadovoljavajućeg varenja i visoke pH vrednosti u želucu.

Usled toga, slabi prirodna odbrambena sposobnost organizma i kreće invazija patogenih mikroorganizama (E. coli, salmonella sp.). Dolazi do oštećenja ćelijskog zida, smanjuje se stvaranje enzima, nastaje disbalans mikroorganizama i nedovoljna apsorpcija hrane.

Zbog manje apsorpcije hranljivih materija, učinak je sve slabiji, problemi sa varenjem sve izraženiji, pa je i broj uginuća povećan.

Odgajivači svinja nastoje da povećaju apetit prasadi, a da pri tome ne dođe do proliva. U danima nakon odbića, usled preteranog unosa hrane, raste opasnost od dijareje, upravo zbog lošeg varenja.

Zbog toga je potrebno da se podstakne proces varenja u želucu  i  smanji mogućnost nastanka proliva.

Zbog čega je potrebno zakiseljavanje hrane? Razlozi:

- nedovoljno lučenje HCl kod mladih životinja;

- nakon ishrane povećava se pH u želucu (puferski kapacitet);

- slaba proizvodnja pepsina;

- nedovoljan nivo svarljivosti proteina u želucu;

- u crevima se nalaze nesvarene hranljive materije;

- povećava se prolaz crevnog sadržaja u dvanaestopalačnom crevu: 

- stvara se enterotoksin.

Iz navedenog direktno proizilazi da su prasad izložena opasnosti od dijareje, koja se, međutim, primenom zakiseljivača može smanjiti.

U prvim nedeljama života nemogućnost stvaranja sone kiseline u želucu prasadi  predstavlja biološku neminovnost. U optimalnom  slučaju  želudac prasadi počinje da proizvodi kiselinu od 60. dana života. Kiselost želuca ima važnu ulogu u varenju i  samim tim, utiče na učinak prasadi.

Vrednost pH 2-3 obezbeđuje najbolju zaštitu kada patogeni organizmi dospeju u crevni trakt.

U crevnom traktu zdrave prasadi na sisi lakto- i bifidobakterije proizvode dovoljno mlečne kiseline za stabilizaciju pH i stvaranje HCl.

Adekvatan sadržaj HCl u sluzokoži  potreban je za početno varenje proteina.

PH vrednost praznog želuca prasadi  dovoljno velika da varenje proteina ne bude najbolje. Ako se tome doda i visoka pH vrednost hrane i veliki puferski kapacitet, ostaje još manje dostupne HCl za hidrolizu, što na kraju dovodi do slabog varenja i slabe iskorišćenosti hrane, a samim tim i deficita mineralnih materija.

Zato je potrebno koristiti zakiseljivač, koji smanjuje puferski kapacitet kod prasadi.

Kod mlade, upravo odbijene prasadi pH vrednost nije dovoljno niska za varenje odgovarajućih proteina. To je posledica nedovoljnog lučenja HCl u organizmu životinje i puferskog kapaciteta hrane (uglavnom mineralnih materija i proteina).

Pored toga, lučenje HCl se dodatno smanjuje usled stresa životinje prilikom odbića i prelaska sa tečne hrane (mleko krmače, u kome se laktoza fermentuje u mlečnu kiselinu i doprinosi smanjenju pH vrednosti) na suvu hranu.

Optimalna pH vrednost 3,5 ne nastaje u početnom periodu nakon odbića, kada se manje pepsinogena aktivira u pepsin, te zbog toga ni varenje proteina nije idealno. Nedovoljno svareni proteini u donjem delu crevnog trakta mogu prouzrokovati  digestivne poremećaje.

Kapacitet vezivanja kiseline takoreći odražava „odbrambenu sposobnost” hrane u sredini sa nižom pH vrednošću, odnosno pokazuje adekvatnost mineralnih materija i gotovih smeša sa niskim kapacitetom vezivanja kiseline (puferskim kapacitetom).

Kapacitet vezivanja kiseline u hrani (puferski kapacitet) određuju sledeći sastojci: mineralne materije (Na+, K+, Cl-); proteini (aminokiseline); puferske materije (CO32-, PO43-, …).

P-vrednost (puferski kapacitet) jeste količina HCl koncentracije 0,1, koja je potrebna da bi se pH vrednost 10-postotnog vodenog rastvora osnovne materije stočne hrane postavila na 5. P-vrednost osnovne materije u velikoj meri može zavisiti od njenog porekla.

Optimalizacija P-vrednosti može intenzivirati dejstvo zakiseljivača Novicid na učinak prasadi.

Bakterije mlečne kiseline su u stanju da se i pored niske pH vrednosti razvijaju, što znači da su znatno rezistentnije u odnosu na organske kiseline, nego ostale vrste bakterija, kao npr. E. coli.

Ako dodatkom zakiseljivača smanjimo pH vrednost želuca, znatno će se smanjiti i životni prostor patogenih mikroorganizama, a njihova infektivna moć biće svedena na minimalan nivo.

Dejstvo zakiseljivača Novicid prilagođeno je oblastima primene. Jedna grupa proizvoda sadrži mešavinu jedinjenja nastalih putem hemijskih reakcija. Ova jedinjenja ne stupaju u reakciju sa komponentama premiksa i ostalih dopunskih hraniva, što znači da su 100 % neutralizovana, ali značajno doprinose dopuni kalcijuma i fosfora.

Zahvaljujući neutralizaciji hemijskih svojstava, nisu agresivna i njihova upotreba je bezbedna. Druga grupa proizvoda bazirana je isključivo na organskim kiselinama. Pošto mogu stupiti u reakciju sa osnovnim materijama premiksa, predlažemo njihovu upotrebu samo u gotovim smešama. Ne sadrže mineralne materije. Dejstvo pomenutih kiselina ispoljava se kroz smanjenje pH vrednosti. Ove proizvode odlikuje visoka kiselost.   

Upotrebom proizvoda Novicid možemo uspostaviti  kompletan program zakiseljavanja  za potrebe prasadi, tovljenika i krmača.

Što se tiče prasadi, putem zakiseljavanja, naročito u periodu oko odbića, zahvaljujući   smanjenju puferskog kapaciteta hrane, može se ostvariti znatno efikasnija mikrobiološka kontrola. Pored ovakve kontrole, uz odgovarajuće hranivo i adekvatnu pH vrednost crevnog trakta, moguće je izbeći dijareju prasadi prouzrokovanu stresom, odnosno uspostaviti povoljnu mikrofloru creva.

Kod tovljenika primenom zakiseljivača može da se izbegne narušavanje ravnoteže mikroflore creva, smanji opasnost od nastanka bolesti crevnog trakta i obezbedi  kontrola na prisustvo patogena  pre klanja.

Zakiseljavanje hrane proizvodima Novicid je od suštinskog značaja u savremenom svinjarstvu. Zakiseljavanje doprinosi smanjenju pH vrednosti u želucu, koji se još razvija i menja.

Primena Novicida sa jedne strane pospešuje proizvodnju pepsinogena i pomaže varenje proteina, a sa druge strane, poput barijere onemogućava širenje patogenih mikroorganizama, a kao rezultat svega toga, sprečava dijareju i sve neprijatnosti koje ona nosi sa sobom. 

Preporučujemo upotrebu zakiseljivača Novicid zbog sledećih razloga:

- kompenzuju deficit HCl u želucu;

- stimulišu aktiviranje pepsinogena;

- pospešuju varenje proteina;

- pomažu apsorpciju mineralnih materija;

- obezbeđuju dopunu Ca i P;

- manje problema prilikom odbića;

- poboljšavaju učinak;

- njihova doza se može menjati u zavisnosti  od puferskog kapaciteta hrane;

- povećavaju prihode.

(Vrhunski zakiseljivač Novicid HP iz ponude ISV-a možete naručiti putem kontakata na sajtu www.isv.rs. Više informacija o ovom proizvodu: u rubrici Ishrana svinja na pomenutom sajtu.).

Home Arhiva Vesti Aktuelno Tajna bolje probave i jačeg imuniteta prasadi

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!