Kvalitetna, adekvatna ishrana teladi nakon odlučivanja

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ća biti izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje, treba imati pouzdane kriterijume.

Na nekim gazdinstvima posmatra se kretanje TM, odnosno prirasta i tako formira kriterijum za odlučivanje.

Međutim, određena TM ili dobar prirast teladi u periodu tečne ishrane nije pouzdan za odlučivanje. Kod obimne ishrane tečnom hranom telad dobro napreduju, ali predželuci se ne razvijaju i tele nije dobro naviknuto na konzumiranje i iskorišćavanje kabaste i koncentrovane hrane. Zato će u vreme odlučivanja zaostati u porastu.

Prilikom utvrđivanja termina za odlučivanje uglavnom se uzima u obzir uzrast, odnosno starost teleta. Međutim, pri dugom i obimnom dojenju često telad nisu osposobljena niti naviknuta na isključivu ishranu biljnom hranom, pa u toku kritičnog perioda po odlučivanju znatno zaostaju u porastu. Inače, vremenski posmatrano, razlikujemo tzv. rano odlučivanje sa 3-6 nedelja, srednje rano (klasično ) sa 8-10 nedelja i kasno odlučivanje teladi sa 12 i više nedelja.

Do utvrđenog vremena za odlučivanje telad treba da se osposobe za konzumiranje i iskorišćavanje dovoljne količine kabaste i koncentrovane hrane, čija hranljiva vrednost omogućava dalje napredovanje bez zastoja u rastu.

Najpouzdaniji kriterijum za uspešno odlučivanje je obim konzumirane suve hrane. To se proverava merenjem količine konzumiranog koncentrata neposoredno pred odlučivanje. U dobrim ambijentalnim uslovima, ispitivanja su pokazala da se rano odlučivanje može uspešno sprovesti kada tele konzumira najmanje 350 g/dan koncentrata.

Sigurniji uspeh u odlučivanju se postiže ako se sprovodi po dostizanju konzumiranja od 400-500 g/dan koncentrata. Kod teladi koja se hrane i senom, konzumiranje koncentrata može se povećati kratkotrajnim izostavljanjem sena iz obroka. Ako se žele visoki dnevni prirasti, onda se telad odlučuju tek kada dostignu konzumirane koncentrate od 700-800 g/dan.

Odlučivanje teladi na osnovu količine konzumirane suve hrane lakše se sprovodi pri individualnoj nego pri grupnoj ishrani teladi. Kod grupne ishrane, na osnovu prosečnog konzumiranja prvo treba odlučiti dobro razvijenu telad, a slabiju duže hraniti tečnom hranom i pažljivo pripremati za odlučivanje u sledećem periodu.

(Izvor: Agroinfotel)

Za detaljnije informacije obratite se stručnjacima ISV-a putem kontakata na našem sajtu: www.isv.rs. Posetite rubriku Ishrana goveda. 

Home Arhiva Vesti Aktuelno Kvalitetna, adekvatna ishrana teladi nakon odlučivanja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!