Postizanje velike mlečnosti krava

U cilju postizanja visoke mlečnosti kod krava, neophodno je odrediti količinu i sadržaj dnevnih obroka. Preterana opterećenost digestivnog trakta hranom nepovoljno utiče na tok varenja i na rad srca i pluća, što može dovesti do različitih oboljenja.

U obroku treba da bude uspostavljen odgovarajući odnos sena, sočnih i koncentrovanih hraniva.

Količina koncentrovanih hraniva u obrocima krava muzara određuje se na osnovu njihove mlečnosti. Ukoliko je mlečnost krava veća, obrok treba da bude sastavljen od većeg broja hraniva, uključujući i veće količine koncentrata.

Smeša sa 15% proteina može da se sastoji od sledećih komponenti:

- zrno kukuruza 70,5%;

- sačma suncokreta 28%;

- stočna so 0,5%;

- premiks sa mineralima i vitaminima 1%.

Obrok mora da zadovolji sledeće kriterijume: da je količinski dovoljan, dobro izbalansiran, ukusan i da nema štetnih primesa.

Kabasta hraniva su osnovni izvor energije. Ukoliko su boljeg kvaliteta, biće potrebno manje koncetrovanih hraniva u obroku.

Osnovna i najvažnija kabasta hraniva su: seno lucerke i kukuruzna silaža.

U letnjem periodu stoka treba da unosi što veće količine zelene kabaste hrane. Pored ove hrane, potrebno je dodavati i određenu količinu sena. Ova količina u obroku zavisi od vrste i kvaliteta. Kada je seno dobrog kvaliteta, dnevne potrebe mogu dostići 2 kg na 100 kg žive vage.

Kukuruzna silaža može da posluži kao potpuna ili delimična zamena senu. Veoma je bitno da uvođenje većih količina silaže ne dovede do smanjenog konzumiranja hranljivih materija u obroku.

Manje konzumiranje silaže dovodi se u vezu sa prisustvom određenih enzima u njoj. Zbog toga se preporučuje da u obroku krava muzara pored silaže bude i mala količina sena. Količina silaže u obroku zavisi i od kvantiteta i kvaliteta drugih hraniva. Može da iznosi oko 8 kg na 100 kg žive vage.

Kada se seno zamenjuje kukuruznom silažom, zamenu treba vršiti na bazi hranljive vrednosti: 2,0 do 2,5 kg kukuruzne silaže ima istu hranljivu vrednost kao 1 kg lucerkinog sena. Kravama veće mlečnosti obavezno treba dodavati koncentrat.

Preporučuje se davanje proizvoda Milk (ISV 274-515 Premiks za laktaciju).

U zavisnosti od potrebe, koristi se kod krava u laktaciji i krava u zasušenju u količini od 150 do 300 g/dan, a za junice u fazi razvoja 50-150 g/dan

Prednosti: 

- veća proizvodnja mleka;

- bolje zdravstveno stanje zapata;

- izvanredni rezultati reprodukcije.

Ovaj premiks nalazi se u ponudi firme ISV Feed&Consulting. Više detalja u rubrici Ishrana goveda, na sajtu www.isv.rs.  

Home Arhiva Vesti Aktuelno Postizanje velike mlečnosti krava

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!