Moguće ozbiljne posledice toplotnog stresa kod svinja

Probleme sa održavanjem kondicije stoke pri visokim temperaturama imaju uglavnom oni farmeri, koji stoku drže u neadekvatnim prostorima.

Slabo strujanje vazduha, ustajao i pregrejani vazduh ne može da prođe bez posledica.

Prema procenama stručnjaka, optimalni raspon temperature za goveda je između nula i 15 stepeni. Kod živine u uslovima odgoja idealna temperatura za piliće je 32-35°C, a za tovnu kategoriju 18-21°C.

Ovce relativno dobro podnose temperaturne promene.

Svinje su, za razliku od goveda, osetljivije na promene temperature.

Tako je za njih optimalna temperatura vazduha 16-20°C, uz relativnu vlažnost vazduha od oko 80% i uz stvaranje pogodne mikroklime koju, uz temperaturu i vlažnost vazduha, čine i brzina strujanja i sastav vazduha, te svetlost.

Stručnjaci ističu da je temperatura vazduha jedan od najvažnijih činilaca mikroklime. Ona utiče na rast, iskorišćavanje hrane, kvalitet proizvoda i rezultate razmnožavanja svinja. Stoga je veoma važno uspostaviti optimalnu temperaturu staništa i optimalnu temperaturu u biozoni životinje.

Ako temperatura prelazi određene granice, ugrožava se zdravlje i negativno se utiče na ponašanje životinje. To direktno utiče na rezultate proizvodnje. Prasad su vrlo osetljiva na niže temperature od optimalnih zbog nedovoljno razvijenog sopstvenog mehanizma termoregulacije. Posledica je smanjena otpornost prasadi prema uzročnicima bolesti.

Termoregulacioni mehanizam počinje sistemski da funkcioniše od 12. dana života. Stoga je i najkritičniji period u životu prasadi tokom prašenja i u prvih nekoliko dana posle. Poznato je da oko 80% ukupnih gubitaka nastaje upravo u tom periodu, navode stručnjaci, dodajući da visoka temperatura vazduha negativno utiče i na tov svinja. Ona može prouzrokovati smanjenje dnevnog prirasta za više od 20%.

Na variranje kritičnih temperatura za svinje utiču: starosna dob, telesna masa, način držanja, vrsta hrane, vrsta poda, brzina strujanja vazduha u oboru.

Zato se pre gradnje objekta treba konsultovati sa stručnjacima.

Obratite se za savete putem kontakata na sajtu www.isv.rs.

Home Arhiva Vesti Aktuelno Moguće ozbiljne posledice toplotnog stresa kod svinja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!