Izvori hranljivih materija za prasad


Vrlo retko je ova vrednost iznad 200 grama i to uglavnom u slučajevima gde je broj prasadi u leglu mali. U malim leglima prasad ima dovoljno mleka i postiže visoke dnevne priraste, ali takvo stanje nije prihvatljivo zbog neracionalnog korišćenja krmače. 

Zato se danas i u stručnoj literaturi govori isključivo o dnevnom prirastu legla pošto se pri tome podrazumeva da broj prasadi u leglu mora biti visok kako bi se ostvario visok prirast. Podaci iz literature ukazuju na mogućnost ostvarenja dnevnog prirasta legla od 2 do 2,5 kg dnevno, a ponegde i 3 kg. To znači da dnevni prirast prasadi varira od 200 do 300 g, u zavisnosti od broja prasadi u leglu.

Osnovni izvor hranljivih materija za prasad na sisi je mleko krmače. Mleko krmače sadrži za oko 50% više hranljivih materija u poređenju sa kravljim mlekom i zbog toga predstavlja kvalitetan, kompletan, ali ne uvek dovoljan izvor hranljivih materija za podmirenje visokih potreba prasadi. Za kilogram prirasta prasadi potrebno je oko 3,7- 4 kg mleka.

To znači da bi krmača koja doji 10 prasadi trebalo prosečno da daje 8-10 litara mleka dnevno da bi prirast prasadi bio oko 200-250 g. Ovako visoka mlečnost se može postići adekvatnom ishranom samo kod krmača koje su selekcionisane na visoku proizvodnju mleka.

Za visoku proizvodnju mleka, krmača mora konzumirati adekvatnu količinu hrane, što često predstavlja teškoću. Najčešći problem je obezbeđenje adekvatne količine kvalitetnih proteina pošto su potrebe u ovim hranljivim materijama ogromne. Za visoku proizvodnju mleka, hranom se mora obezbediti i do 1.000 g proteina dnevno, odnosno preko 50 g lizina dnevno.

Ovo se teško može obezbediti korišćenjem hrane sa 15-16% proteina i to je najčešći razlog smanjenja mlečnosti krmače, a time i smanjenog prirasta prasadi na sisi.

Predstarter G 511-9231 (iz asortimana ISV-a) prilagođen je potrebama probavnog sistema mlade prasadi. Više detalja na: http://www.isv.rs/index.php/sr/svinjarstvo/proizvodi/prasad-do-25kg/predstarter-g511-9231

Home Arhiva Vesti Aktuelno Izvori hranljivih materija za prasad

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!