Preduslovi efikasnog odgoja nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije.

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja.

Sve ovo poskupljuje proizvodnju, ograničava mogućnost selekcije i smanjuje reproduktivnu efikasnost zapata.

U lošim uslovima proizvodnje, kao što je slučaj na nekim farmama, nazimice se pripuštaju sa prvim estrusom, malom telesnom masom i sa nedovoljnom rezervom hranljivih materija u organizmu neophodnih za prvu laktaciju.

Zbog toga je na većini farmi leglo prvopraskinja manje od legla starijih krmača za 1,5-2 praseta. Veliki deo ovih nepripremljenih nazimica biva isključen već nakon prvog ili drugog prašenja, što narušava paritetnu strukturu zapata krmača.

Zbog svega iznetog, odgoju priplodnih nazimica treba posvetiti veliku pažnju.

Žensku prasad, odabranu za budući priplod, treba izdvojiti u zasebne boksove, a po mogućnosti u zaseban objekat već sa težinom od 25-30 kg.

Ove izdvojene životinje treba hraniti kvalitetnom hranom. U periodu porasta, neophodno je obezbediti adekvatne uslove da životinje pokažu svoj potencijal rasta i kvalitet  trupa, kako bi takva grla bila izabrana i ostavljena za priplod.

Kada životinja dostigne težinu 80-00 kg, meri se debljina leđne slanine specijalnim aparatom. Time se završava selekcijska kontrola. Nakon toga, potrebno je promenuti hranu, odnosno redukovati nivo proteina, a povećati nivo energije.

Svakodnevno dovođenje polno zrelog nerasta, stimuliše pojavu estrusa. Prvi estrus se propušta, dok se pripušta na drugom ili trećem. Nazimice kod prvog pripusta treba da su stare oko 220-240 dana, debljina leđne slanine da je oko18-20 mm, a telesna težina da je oko 130-140 kg.

Pet-sedam dana pre pripuštanja potrebno je pojačati ishranu za 1-1,5 kg. Takva ishrana pospešuje sazrevanje većeg broja jajnih ćelija, što utiče na broj osemenjenih ćelija, a samim tim i veći broj začete prasadi.

Što se tiče ishrane suprasnih nazimica, postoje različita mišljenja. Dugo je vladalo mišljenje da se mora ograničiti količina hrane zbog negativnog uticaja obilne hrane na preživljavanje embriona i veličinu legla.

Nazimicama u suprasnosti treba obezbediti oko 42 MJ metaboličke energije i 450 grama proteina dnevno. Preračunato na količinu hrane, koja sadrži 13,5 MJ metaboličke energije i 15 procenata proteina, dnevna konzumacija hrane mora biti oko 3 kg.

To znači, da se suprasne nazimice moraju hraniti kvalitetnije i većom količinom hrane, nego ostale krmače u suprasnosti. Ovo pozitivno utiče na veće kumuliranje rezervne energije u organizmu i dalji razvoj nazimice u toku suprasnosti.

(Izvor: Poljoprivredno savetodavstvo)

Najbolji premiks za vaše nazimice možete pronaći u ponudi ISV-a. (Posetite rubriku Ishrana svinja na našem sajtu www.isv.rs)

Home Arhiva Vesti Aktuelno Preduslovi efikasnog odgoja nazimica

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!