Bolest metabolizma kod goveda


Bazna indigestija je oboljenje kod koga dolazi do alkaloze sadržaja buraga (pH iznad 7,2) usled povećane koncentracije amonijaka, praćene slabljenjem i usporavanjem motorike buraga i znacima intoksikacije.

Povišene koncentracije amonijaka i alkaloza buraga nastaju zbog:

- ishrane bogate proteinima, naročito ako je obrok istovremeno siromašan ugljenim hidratima;
- naglog davanja proteinskih koncentrata (soja);
- trovanja ureom kod kojeg se odjednom oslobode velike količine amonijaka;
- ishrane bogate nitratima;
- davanja mlade trave ili prejedanja mladom travom;
- davanja trule, plesnive i smrznute hrane i otpadaka povrtarskog bilja;
- davanja hrane zagađene truležnim bakterijama;
- nehigijenskog napajanja, dugog transporta, teškog teljenja.

Stvaranje amonijaka u meri u kojoj dolazi do povećanja pH vrednosti javlja se samo u izuzetnim slučajevima, najčešće kod trovanja ureom.

Sadržaj buraga ima pH 7,5-8,5 i miris na amonijak. U buragu nastaje penušav sadržaj zbog čega se on nadima, smanjuje mu se aktivnost, kao i proizvodnja pljuvačke. Usled alkaloze buraga uništavaju se bakterije i protozoe zbog čega one ne vezuju amonijak, pa može doći do intoksikacije jetre.

U takvoj sredini, u buragu se razvijaju truležne bakterije i uvećava se sadržaj toksičnih amina (histamin). Resorpcijom amonijaka nastaje metabolička alkaloza.

Klinička slika je manje karakteristična za indigestiju. U lakšim slučajevima smanjen je apetit, javlja se proliv truležnog mirisa i stanje može da podseća na parezu sa posrtanjem u hodu i često ležanje.

U slučaju akutne alkaloze daje se 1-2 litra 2,5% rastvora sirćetne kiseline oralno, 50-70 ml mlečne kiseline rastvorene u 8-10 litara vode, askrobinska kiselina 50g rastvorena u vodi, 100-200 g glutaminske kiseline u 10 litara vode peroralno.

U lakšim slučajevima dobar efekat može se postići davanjem 500 g šećera sa 100-150 g kalcijum karbonata (stočna kreda) u 2 litra vode. U prometu postoje gotovi lekovi za suzbijanje alkaloze buraga.

Ako se u toku bolesti jave grčevi ili pareze, treba dati rastvore kalcijuma i magnezijuma, lekove za zaštitu jetre i antihistaminike.

Ukoliko se u sadržaju buraga nalaze truležne bakterije (ishrana pokvarenom, trulom hranom) daju se: streptomicin peroralno, carbo-bismut i laksativna sredstva.

Preporučljivo je povećati hraniva sa lako svarljivim ugljenim hidratima kao što su melasa, repa, žitarice, seno dobrog kvaliteta, a smanjiti proteine u obroku.

(Izvor: Veterina.info)

Za više informacija obratite se stručnjacima ISV-a putem kontakata na sajtu www.isv.rs. 

Home Arhiva Vesti Aktuelno Bolest metabolizma kod goveda

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!