Razvoj genetskog potencijala farmi svinja


Kompanija ISV Feed&Consulting putem svog Centra za veštačko osemenjavanje u Bačkoj Topoli doprinosi jačanju genetskih kapaciteta farmi svinja. U ovom Centru nalaze se besprekorni nerastovi najboljih svetskih rasa.

Ovog puta ćemo se osvrnuti na samu tehniku veštačkog osemenjavanja.

Pod pojmom veštačkog osemenjavanja podrazumeva se unošenje razređene sperme veštačkim putem u matericu nazimica ili krmača u fazi estrusa. Dakle, samo je način unosa sperme veštački, dok je sama oplodnja prirodna.

Za realizaciju osemenjavanja potrebni su određeni osnovni uslovi.

Samo edukovana osoba može obaviti uspešno osemenjavanje. U intenzivnoj proizvodnji uočljivo je nastojanje da se farmeri na sveobuhvatan i temeljit način edukuju za osemenjavanje sopstvenog fonda svinja.

Potrebno je prepoznati krmaču u estrusu i na stručan način predvideti termin osemenjavanja.

Na osnovu tzv. plana parenja pravovremeno treba nabaviti spermu adekvatnog kvaliteta, kao i katetere za jednokratnu upotrebu.

Temperaturu doze sperme neposredno pre osemenjavanja treba zagrejati u tzv. vodenom kupatilu na 38°C. Na taj način tokom doziranja neće doći do peristaltičkih kontrakcija, ni do iscurenja.

Potrebno je obezbediti odgovarajuću sredinu, mirnu, čistu prostoriju gde će se obaviti osemenjavanje, a nakon toga još najmanje 10 sati tamo zadržati oplođenu krmaču.

Pre osemenjavanja treba obaviti kontrolu vagine. U slučaju nepravilnog lučenja, osemenjavanje se ne obavlja. Inače, ono se sprovodi u prisustvu uspešnih stimulišućih nerastova.

Ako za tako nešto ne postoji mogućnost, asistent obavlja stimulaciju putem dodira (pritiskanje prepona, test jahanja) ili eventualno kombinacijom mirisa podstiče refleks stajanja.

Osoba koja obavlja osemenjavanje, papirnom maramicom prebriše perineum, spermom ovlaži kateter, a zatim ga uz gornji zid vagine pažljivo uvede do otvora grlića materice. Kateter se lagano pokreće napred najmanje 5-6 cm kroz sluzokožu materice kako bi se obezbedilo deponovanje sperme u matericu.

Doza sperme se uvede u kateter u položaju u kome vazduh ne može dospeti u matericu.

Doziranje sperme treba obaviti polako, u ritmu koji garantuje da će je antiperistaltičko kretanje materice bezuslovno prihvatiti. 

Antiperistaltičko kretanje nastaje usled dejstva oksitocina. Svaki nadražaj traje minut-minut i po, sa po jednim minutom pauze. Ovo promenljivo grčevito kretanje može se zapaziti i u grliću materice. Zbog toga je potrebno da se postavljanje, a po završetku doziranja sperme, i vađenje katetera izvede u relaksacionom periodu.

Bitno je da za vreme osemenjavanja životinja u estrusu ne doživi nikakve neprijatne nadražaje (stah, bol, grub dodir), pošto oni izazivaju proizvodnju adrenalina i mogu dovesti do neuspeha celog postupka. Doziranje sperme traje 5-8 minuta, u zavisnosti od intenziteta refleksa stajanja krmače.

Više detalja u rubrici Genetika na sajtu www.isv.rs. Nazovite stručnjaka našeg Centra na telefon: 069/594-49-12.           

 
Home Arhiva Vesti Aktuelno Razvoj genetskog potencijala farmi svinja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!