Ključna uloga proteina i aminokiselina u ishrani stoke


Proteini čine 16-18 odsto telesne težine kod odraslih životinja.

Na kvalitet proteina u ishrani stoke utiču: količina i međusobni odnos aminokiselina u hrani, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

- valin (neophodan je za funkciju centralnog nervnog sistema);

- leucin (sinteza proteina tkiva i krvne plazme);

- izoleucin (iskorišćavanje ostalih aminokiselina);

- treonin (kao i prethodno);

- metionin ("davalac" metil grupa za niz sinteza; stimuliše rast tela i dlake; sprečava preterano razlaganje proteina; neophodan je za sintezu globina; štiti i obezbeđuje funkciju i regeneraciju jetre);

- fenilalanin (sinteza tiroksina, adrenalina i pigmenata kože kao i stvaranje eritrocita);

- triptofan (za razmnožavanje, stvaranje mleka, pigmenata oka, dejstvo laktoflavina);

- histidin (sinteza hemoglobina);

- arginin (brz rast grla);

- lizin (za rast "u dužinu"; razvoj epifiznih hrskavica kostiju i stvaranje mleka);

- cistin /može se menjati metioninom/ (sinteza keratina, belančevina plazme, insulina, glutationa i taurina; detoksikacija organizma). 

U stočnoj hrani proteini su generalno prisutni u širokim granicama: od 1-80%. U najvećem broju hraniva zastupljeni su sa ne više od 15% ukupnih hranljivih sastojaka.

Proteinima su najbogatija hraniva animalnog porekla: riblje i mesno brašno (50-80%).

Od biljnih hraniva, belančevinama su naročito bogate uljane sačme (40-50%). Seno leptirnjača ima do 20% a livadsko seno od 8-10%. Stočna repa, slama, kukuruzovina i krtole spadaju u hraniva siromašna belančevinama (1-5%).

U biljnoj hrani nalaze se i azotna jedinjenja neproteinske prirode (aminokiseline, peptidi, amidi). Zastupljenost amida nije velika. Ima ih u malom broju hraniva. U mladim biljkama sa intenzivnim rastom mogu predstavljati jednu trećinu ukupnog azota. Ima ih i u korenastim i u krtolastim biljkama.

Kod nabrojanih hraniva različita je biološka vrednost proteina. Ona ograničava ili uslovljava primenu pojedinih hraniva u ishrani različitih vrsta i kategorija stoke.

Kod intenzivnog tova stalno treba kontrolisati uticaj eventualnog viška proteina na organizam. Mogući su sledeći poremećaji metabolizma: oštećenje digestivnog trakta, jetre i bubrega, do kojih dolazi usled previše proteina u hrani.

(Izvor: Stočarstvo.com)

Savršeno izbalansirani proizvodi iz ponude firme ISV Feed&Consulting garantuju da će vaše životinje dobiti sve što im je potrebno.

Posetite rubrike Ishrana svinja i Ishrana goveda na sajtu www.isv.rs. 

Home Arhiva Vesti Aktuelno Ključna uloga proteina i aminokiselina u ishrani stoke

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!