Mineralne materije neophodne za dobro i stabilno zdravlje svinja


Od svih domaćih životinja najveća opasnost pojave deficita mineralnih materija preti svinjama.

Naime, one se uglavnom hrane zrnom žitarica i nusproizvodima njihove prerade, koji sadrže relativno malo mineralnih materija, pogotovo kalcijuma.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje druge vrste domaćih životinja. 

Uz sve to, ishrana svinja usmerena je na maksimalnu brzinu rasta i isporuku na tržište pre postizanja pune zrelosti, a osim toga, one ulaze u proces reprodukcije u mlađoj fazi u odnosu na ostale vrste domaćih životinja.

Svinje imaju potrebu za najmanje trinaest različitih mineralnih elemenata. To su: kalcijum, fosfor, hlor, bakar, jod, gvožđe, magnezijum, mangan, kalijum, selen, natrijum, sumpor, cink. Potreban je i kobalt za sintezu vitamina B12.

Svinje mogu iziskivati i prisustvo drugih mikroelemenata, kao što su arsen, bor, brom, kadmijum, hrom, fluor, olovo, litijum, molidben, nikl, silicijum, kalaj i vanadijum, za koje je dokazano da imaju određenu fiziološku ulogu.

Fosfor je vezan za metabolizam kalcijuma, tako da nivo fosfora u obroku svinja utiče na njihove potrebe u kalcijumu. Optimalan odnos Ca:P u obroku svinja je između 1:1 i 2:1. Kada je odnos "uži" od 1:1, čak i kada je nivo kalcijuma u obroku blizu adekvatnog, može da dođe do pojave simptoma deficita u kalcijumu.

Apsorpcija kalcijuma iz crevnog trakta je povoljna u prisustvu vitamina D, dok je ona smanjena u prisustvu velikih količina masti u hrani. Debalans Ca:P (odnos manji od 1:2) dovodi do prekomerne reapsorpcije kostiju.

Deficit kalcijuma u hrani suprasnih krmača može dovesti do spontanih fraktura dugih kostiju, zatim porođajne pareze ili šepavosti. Kod suprasnih krmača fetus (plod) je delimično zaštićen pomoću transfera labilnih depoa kalcijuma majke kroz placentu.

Posetite rubriku Ishrana svinja na sajtu www.isv.rs.  

Home Arhiva Vesti Aktuelno Mineralne materije neophodne za dobro i stabilno zdravlje svinja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!