Blagotvorni efekti organskog đubriva


Unošenjem organskih đubriva, unose se i korisni mikroorganizmi, a istovremeno se aktivira njihov rad. Razgradnjom se uneta organska materija delimično mineralizuje, a iz produkata razgradnje sintetizuju se nova visokomolekularna organska jedinjenja - humusne materije.

Humus je izuzetno značajan, jer utiče na karakteristike zemljišta i regulator je plodnosti tla. Cilj upotrebe organskog đjubriva je povećanje biološke aktivnosti zemljišta, a na taj način i njegove plodnosti. Unošenjem organske materije popravljaju se fizičke, biološke i hemijske osobine tla.

Humus utiče na dinamiku, primanje i zadržavanje vode, na strukturu, na vodni, vazdušni i toplotni režim. Mineralizacijom organske materije oslobađaju se biljna hraniva i ugljen-dioksid, dakle, neophodne materije u procesu fotosinteze.

Sazrevanje stajnjaka traje 3-5 meseci i zbog toga izvoženje i zaoravanje može da se obavlja u sva 4 godišnja doba.

Prilikom letnjeg iznošenja stajnjaka, zbog visokih temperatura i brze mineralizacije, može doći do velikih gubitaka usled isparavanja nitratnog azota.

U slučaju tople i vlažne zime i kod jesenjeg izvoženja stajnjaka, može doći do ispiranja nitrata u dublje slojeve. U zimskom periodu se rastura po snegu, ili po smrznutom zemljištu. Gubici su u to vreme zbog niskih temperatura beznačajni, međutim, nastaju teškoće oko zaoravanja stajnjaka.

Iznošenje stajnjaka u proleće pre drugih radova je povoljno jer su gubici hraniva minimalni, a usev u toku vegetacije koristi hraniva koja se oslobađaju iz stajnjaka.

U sušnoj godini na teškim zemljištima, stajnjak za jare useve daje se u jesen, a u vlažnoj klimi na lakšim zemljištima u proleće.

Đubrenje stajnjakom treba sinhronizovati. Po rasturanju odmah zaorati na odgovarajuću dubinu, što znatno smanjuje fertilizaciju.

- Vrednost zaoranog stajnjaka, odmah posle rasturanja -100%.

- Vrednost zaoranog stajnjaka, 24 sati posle rasturanja - 80%

- Vrednost zaoranog stajnjaka, 70 sati posle rasturanja - 70%

- Vrednost zaoranog stajnjaka, 4 dana posle rasturanja - 50%.

Stajnjak preko mineralnih materija koje se oslobađaju u procesu mineralizacije deluje na fizičke osobine zemljišta.

Najbrže se razlaže celuloza a najteže lignin. Celuloza se razloži u toku jedne godine, a 37% lignina i posle 4 godine ostaje nerazloženo. Stajnjak je potpuno đubrivo koje utiče na fizičke, hemijske i biološke procese u zemljištu. Pod uticajem redovne primene, zemljišta postaju vezanija, otpornija na eroziju i defekciju.

Stajnjak povoljno deluje na toplotni režim zemljišta. Iako je količina mineralnih materija u stajnjaku mala, ipak se u tlo unose značajne količine hraniva. Naime, biljna hraniva su vezana za organsku materiju i postepeno se oslobađaju u procesu mineralizacije. Stajnjak je azotno i kalijumovo đubrivo, dok je sadržaj fosfora znatno niži. Iz stajnjaka se najbrže oslobađa kalijum, zatim azot, dok fosfor sporije prelazi u pristupačan oblik. Stajnjak zbog postepenog oslobađanja ima produženo dejstvo.

Na težim zemljištima unosi se na 4-5 godina, na ilovači na 3-4 godine, a na lakim zemljištima na 2-3 godine.

Mineralizacijom stajnjaka pod dejstvom aerobnih bakterija, oslobađaju se biljni hormoni, auksini i vitamini koji deluju stimulativno na biljke.

(Izvor: Agroinfotel)

Home Arhiva Vesti Aktuelno Blagotvorni efekti organskog đubriva

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!