Aktuelno

Ozbiljne posledice upale sluzokože želuca i creva kod svinja

Nespecifični gastroenteritis kod svinja najčešće nastaje zbog grešaka u ishrani. Davanje zaprljane, zamrznute, plesnjive hrane i hrane sa toksičnim supstancama, koje nadražuju, može izazvati zapaljenje sluzokože želuca i creva.

 

Opaka zoonoza preživara

Antraks je veoma opasna i potencijalno uvek moguća bolest stoke, posebno preživara, upozoravaju stručnjaci.

Ovoj zoonozi su najizloženije ovce i koze, ali i goveda i konji koji se antraksom najčešće zaraze hranivom ili na pašnjacima, ali i dodirom sa već zaraženom životinjom.

 

Veliki značaj dobre mlečnosti kod krmača

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

 

PREPORUČUJEMO DA POGLEDATE

 

REFERENCE

Veliki značaj dobre mlečnosti kod krmača

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

 

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju.

Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

Prasad sisaju veoma često. Prvog dana 20-25 puta, kasnije 10-15 puta dnevno. Pogrešna je praksa da se prasad drže odvojena od krmače. Time se, doduše, sprečava da krmača prignječi mlade, ali to loše utiče na mlečnost.

Teško je dežurati i puštati prasad da sisaju svaka dva sata danju i noću. Zbog toga se u praksi često povećava razmak između sisanja, a ovo utiče na smanjivanje lučenja mlečnih žlezda.

Neposredno posle prašenja, krmače dnevno imaju oko pola litra mleka. U trećoj nedelji je lučenje mlečnih žlezda najintenzivnije, od pet do deset litara mleka dnevno.

U tom periodu mlečnost zavisi od broja prasadi i učestalosti sisanja. Smatra se da je najpovoljnije ako u leglu ima deset prasadi. Lučenje mleka je zadovoljavajuće, a postiže se i optimalno snabdevanje prasadi mlekom.

Mlečnost krmače zavisi i od količine hrane koju uzima. U prasilištu se krmače hrane po volji, kvalitetnom i izbalansiranom smešom. Da bi u tom periodu zadovoljile sve potrebe, povećane zbog proizvodnje mleka, neophodno je da dnevno pojedu pet do sedam kilograma hrane.

Ovu količinu najčešće ne uzimaju prvopraskinje, kao ni starije krmače, ako se drže u suviše toplom prostoru. Da bi se postigla maksimalna mlečnost kod krmača, neophodno je da se spreči tovljenje u periodu suprasnosti.

Mleko slabije luči 10-20% krmača prvopraskinja. Ako je krmača zdrava i ako za to postoje uslovi, može joj se na kraće vreme podmetnuti starije leglo. Starija prasad utiču na povećanje mlečnosti prvopraskinja svojom aktivnošću i "udaranjem" u vimena čime stimulišu lučenje mlečnih žlezda.

(Izvor: Agroinfotel)

Premiks za dojne krmače 215-19 (u ponudi ISV-a)

Vredna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija povećava otpornost i potpomaže proces razmene materija:

- Visoka mlečnost krmača

- Vidljivi znaci estrusa

- Podstiče apetit i konzumaciju hrane

- Više dobijene prasadi godišnje

- Konzumacija velikih količina hrane

- Smanjeni gubici telesne mase

Smeša sa premiksom 215-19 za dojne krmače primenjuje se od 90-og dana suprasnosti pa sve do 3 dana nakon osemenjavanja. Više informacija na sajtu: www.isv.rs, u rubrici Ishrana svinja.

Home Aktuelno Veliki značaj dobre mlečnosti kod krmača

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!