Aktuelno

Mikroorganizmi koji ugrožavaju zdravlje preživara, a povremeno i svinja

Šuštavac je akutna zarazna bolest goveda, ovaca i koza starosti 3 meseca do 2 godine. Svinje mogu retko da obole, dok konji i čovek ne obolevaju.

Bolest se karakteriše opštom intoksikacijom organizma, promenama u mišićima ekstremiteta, pojavom edema i nakupljanjem gasa u vezivnom, međumišićnom i potkožnom tkivu koja na pritisak šušte, zbog čega je oboljenje i dobilo ovaj naziv. 

Posledice deficita ključnog vitamina A kod svinja

Bolesti nastale usled nestašice vitamina najviše dolaze do izražaja u savremenom odgoju životinja koje se zbog tehnoloških zahteva odvajaju od prirodnih uslova i stavljaju u veštačke uslove života.

Svi vitamini imaju svoju ulogu i značaj. Jedan od najbitnijih, ključnih vitamina svakako je vitamin A.

Ispoljavanje osetljivosti i stresa kod svinja

Jedinke pojedinih rasa svinja mogu ispoljiti različiti stepen osetljivosti na dejstvo raznih stresora iz okoline, što može predstavljati značajan zdravstveni i ekonomski problem.

Usled stresa kod svinja može nastati naglo uginuće ili pojava bledog, mekanog i vodnjikavog mesa, što nanosi velike štete.

 

PREPORUČUJEMO DA POGLEDATE

 

REFERENCE

Optimalna, kvalitetna letnja ishrana junica

Praktična iskustva govore da se tele u veoma ranom dobu može priviknuti na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može uslediti kada životinja napuni 6 meseci života.

Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može iznositi i do 30 kilograma na dan.

 

Praktična iskustva govore da se tele u veoma ranom dobu može priviknuti na pašu, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može uslediti kada životinja napuni 6 meseci života.

Po mišljenu pojedinih stručnjaka, sa navršenom jednom godinom života količina popašene trave može iznositi i do 30 kilograma na dan.U 5-6. mesecu života količina popašene trave je mala.

Zbog toga se u ovom dobu života junice zadržava obrok kao i na matičnoj farmi, uz napomenu da se teletu omogućuje da umesto silaže popase izvesnu količinu zelene mase.

Koncentrat mora da ostane u obroku. U većini slučajeva to je koncentrat čiju smo vrednost dali prethodno (oko 140 grama probavljivog proteina po kilogramu). Jedino ako smo sigurni da tele može konzumirati oko 5 kilograma zelene mase, deo koncentrata može se zameniti suvim rezancima.

Kod uzrasta od 7 do 12 meseci preporučljivo je davati koncentrat sve dok nismo sigurni da životinja dnevno konzumira oko 30 kg pašne trave. Do 9. meseca nije ni burag dovoljno razvijen.

Ako je paša kvalitetna, do navršenih 10 meseci života junicama se daje 1-1,5 kg koncentrata, koji može biti napravljen samo od žitarica, a posle toga ako smo sigurni da grla pojedu oko 30 kg paše, koncentrat se izostavlja. U protivnom daje se 0,5-1 kg koncentrata - smeše žitarica.

Kod uzrasta od 13 do 24 meseca paša može da bude jedina hrana jer je životinja potpuno razvijena. Druga karakteristika je da se koncentrat može potpuno izostaviti iz obroka.

U izuzetnim okolnostima - suša, prestarelost pašne trave, suviše veliki broj grla, mogu izazvati potrebu da se u obrok unesu i druga hraniva (koncentrat, seno, silaža). U tim slučajevima bolje je prihranjivanje kabastim hranivima umesto koncentratom. Koncentrat se daje kada su junice u 6-7. mesecu gravidnosti.

Naravno, ovo je jedna od mogućih varijanti. Više saveta i detalja o proizvodima koji se koriste u ishrani junadi, nalazi se u rubrici Ishrana goveda na našem sajtu (www.isv.rs).

Home Aktuelno Optimalna, kvalitetna letnja ishrana junica

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!