Aktuelno

Ključna uloga proteina i aminokiselina u ishrani stoke

Proteini čine 16-18 odsto telesne težine kod odraslih životinja.

Na kvalitet proteina u ishrani stoke utiču: količina i međusobni odnos aminokiselina u hrani, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama.

Fiziološka uloga esencijalnih aminokiselina:

 

Odgovarajućim tretmanom krava do zdrave teladi

Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka.

To podrazumeva odgovarajuću ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovarajuće higijenske uslove.

Telenje je najosetljiviji period u njihovom životu pri čemu su izložene kako fizičkom tako i psihičkom stresu.

 

Ozbiljno oboljenje papaka kod preživara

Hromost kod krupnih preživara je oboljenje papaka, koje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji, predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.

Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Naime, ova bolest povlači za sobom smanjenja telesne težine grla i proizvodnje mleka, a tu su i troškovi lečenja hromosti.

 

PREPORUČUJEMO DA POGLEDATE

 

REFERENCE

Premiks za veću efikasnost hranljivih materija

Zahvaljujući kiselinama i bazama od kojih se ovaj proizvod sastoji, ispoljava blagotvorno biološko dejstvo.

Komponente u Magnum+ zajednički sprečavaju delovanje enzima koji razaraju aminokiseline.  

Oksidacija u velikoj meri može da smanji kvalitet, trajnost i efikasnost proizvedene stočne hrane.

 


Zahvaljujući kiselinama i bazama od kojih se ovaj proizvod sastoji, ispoljava blagotvorno biološko dejstvo.

Komponente u Magnum+ zajednički sprečavaju delovanje enzima koji razaraju aminokiseline.  

Oksidacija u velikoj meri može da smanji kvalitet, trajnost i efikasnost proizvedene stočne hrane.

Razorni proces prouzrokovan oksidacijom, toliko je snažan da se vredne materije (npr. ulja, masti) u stočnoj hrani za kratko vreme razgrađuju, dakle, ne mogu da budu iskorišćene.

Usled oksidacije one se pretvaraju u druge materije, na primer, u toksine, koji nanose štetu zdravlju životinja, kvare pokazatelje dnevnog prirasta i produktivnosti.

Komponente Magnum + (kiseline prirodnog porekla, baze, mikroelementi) smanjuju gubitke usled oksidacije i povećavaju efikasnost hranljivih materija.

Magnum+ sadrži prirodne materije, ispoljava svoje dejstvo biološkim putem. Pruža maksimalnu bezbednost potrebnu za proizvodnju vrhunske stočne hrane i omogućava kvalitetnu ishranu životinja.

Više detalja na našem sajtu (www.isv.rs)

Home Aktuelno Premiks za veću efikasnost hranljivih materija

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!