Aktuelno

Šta karakteriše zdravu kravu?

Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Ako se zna da lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora posvetiti svakodnevna pažnja.

 

Odbrambena sposobnost prasadi pre i nakon odbića

Posle zalučenja prasad male telesne mase dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća. Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova.

Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposoban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju biljna hraniva, gde je osnovni izvor energije skrob.

 

Značaj vitamina u odgoju svinja

Bolesti nastale usled nestašice vitamina najviše dolaze do izražaja u savremenom odgoju životinja koje se zbog tehnoloških zahteva odvajaju od prirodnih uslova i stavljaju u veštačke uslove života.

Svi vitamini imaju svoju ulogu i značaj. Jedan od najbitnijih, ključnih vitamina svakako je vitamin A. 

PREPORUČUJEMO DA POGLEDATE

 

REFERENCE

Stručna i efikasna preventiva upale vimena krava

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime (mlečnu žlezdu) i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže.

 


Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime (mlečnu žlezdu) i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže.

Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama. Najzad, u vodi je nastao i ceo živi svet pa je ona tako pogodna životna sredina i za mikrorganizme. Kada se vime pere vodom ona se sliva niz sisu i lako dolazi do sisnog otvora.

Dovoljno je da tamo dospe samo jedna kap vode pa da prodre u sisni kanal potencijalno unoseći mikrooganizme.

Mleko iz inficiranih četvrti vimena sadrži bakterije koje mogu da se prenose na druge krave putem muže. Takve su Staphaureus i Strepagalactie bakterije.

One se mogu naći duž jedne linije i aparata za mužu i prenositi do sledećih 5-6 krava koje su na muži. Jednom kada se nađu na koži sise, bakterije počinju svoje razmnožavanje.

Pogodna mesta za njihov rast i razvoj predstavljaju pukotine koje nastaju kao posledica mikrolezija (ranica) na koži sisa. Poslednja istraživanja pokazuju da su pojave novih infekcija vimena direktno povezane sa većom zaprljanošću vimena.

Povećan broj somatskih ćelija je znak zapaljenskog oboljenja mlečne zlezde.
Troškovi lečenja upale su značajni naročito kod teških slučajeva sa neizvesnim ishodom. Nakon izlečenja nivo laktacije se retko kad vraća na prethodnu vrednost.

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena muže najvažnija.

Pre muže je neophodno sise očistiti i dezinfikovati da bi se smanjio mogući broj mikroorganizama koji mogu dospeti u mleko.

Posle muže je potrebno da se sise zaštite i dezinfikuju. Brojna istraživanja pokazuju da ukoliko je efikasna dezinfekcija nakon muže, može dovesti do smanjenja pojave novih upale vimena i preko 50%.

Period između dve muže je kritičan za prodor mikroorganizama i razvoj patološkog procesa u mlečnoj žlezdi. Sisni kanal je neposredno nakon muže opušten i delimično otvoren tako da postoji mogućnost prodora mikroorganizama iz spoljne sredine.

Da  bi se to sprečilo potrebno je sise odmah nakon muže dezinfikovati sredstvom koje ima sposobnost zatvaranja sisnog otvora. Između dve muže sise su izložene različitim nepovoljnim uticajima spoljašnje sredine, pre svega klimatskim.

Stoga je važno da se sise zaštite i spreči nepovoljno dejstvo klimatskih faktora kao što je jak uticaj sunčevih zraka vlage ili izrazite hladnoće.

Zdravo, čisto i negovano vime povoljno utiče na opšte stanje krave i produktivnost, ali je i ogledalo samog farmera, njegove brige i svesti o značaju pravilne higijene vimena.

(Izvor: Agroplod)

Home Aktuelno Stručna i efikasna preventiva upale vimena krava

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!