Aktuelno

Natrijum u ishrani svinja

Prosečne potrebe Na i Cl (natrijuma i hlora) u obroku svinja iznose 0,10 i 0,13%, što se u potpunosti obezbeđuje sa 0,40% soli (NaCl) u obroku.

Obična hraniva za svinje ne sadrže značajne količine Na i Cl, tako da se praktično svim obrocima mora dodavati so. Nedostatak soli u obroku svinja izaziva anoreksiju, mišićnu slabost i "izopačen" apetit.

 

Specijalno dizajnirana, originalna i efikasna pojilica Kompanije Aco Funki

Jedan od ozbiljnih aduta svetski poznate Kompanije Aco Funki, čije proizvode distribuira naša firma ISV Feed&Consulting, svakako je i pojilica DRIK-O-MAT.

Njene glavne karakteristike:

- higijenski dizajn;  

- čvrstina i postojanost;

Optimalno snabdevanje svinja vodom

Voda učestvuje u svim fiziološkim procesima, pa je neophodna za opstanak živih bića. Gubitak 10 odsto vode iz organizma izaziva ozbiljne poremećaje, čak i uginuće.

Osim toga što je sastavni deo svih tkiva, voda služi i kao rastvarač i transportno sredstvo hranljivih materija. Reguliše telesnu temperaturu, evakuaciju produkta razgradnje hranljivih materija i slično.

 

PREPORUČUJEMO DA POGLEDATE

 

REFERENCE

Napajanje krava - sva nepisana pravila

Kao što je poznato, krave su domaće životinje koje piju najviše vode. Poželjno je da daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode.

Na količinu dnevne potrošnje vode utiče nekoliko faktora, od kojih su najvažniji: dnevna količina mleka, vrsta i količina hrane i spoljna temperatura.

Kravi je dnevno u proseku samo za piće potrebno od 40 do 80 litara vode.

 


Kao što je poznato, krave su domaće životinje koje piju najviše vode. Poželjno je da daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode.

Na količinu dnevne potrošnje vode utiče nekoliko faktora, od kojih su najvažniji: dnevna količina mleka, vrsta i količina hrane i spoljna temperatura.

Kravi je dnevno u proseku samo za piće potrebno od 40 do 80 litara vode. Norma može da iznosi i preko 100 litara, ako je visoka mlečnost, ako se kravama daje suvlja hrana i ako je temperatura vazduha visoka.

Nisu više retki slučajevi da krave popiju dnevno i do 150 litara kvalitetne vode, naravno, u periodu kada daju najviše mleka.

Kod proračuna ukupnih potreba vode po kravi ne treba zaboraviti ni potrošnju vezanu za mužu i hlađenje mleka. Za to je potrebno još najmanje 50% više vode, što znači po svakoj kravi u proseku 100 -150 litara na dan.

Za mlađe kategorije goveda (junice, tovna junad, telad) treba obezbediti 20 do 50 litara vode dnevno. Voda za krave mora da bude najboljeg kvaliteta, zapravo ista onakva kao i za ljude. Treba da je hemijski ispravna (sa prosečnim sadržajem soli i mineralnih materija).

Krave vodu piju češće ako je temperatura vode bar 20ºC. U proseku krave popiju više vode ako je temperatura bar za oko 10ºC viša nego što je uobičajeno (znači ako iznosi 25-27ºC). To je dobro, pošto se time ispunjava važan uslov za veću količinu mleka.

Naravno, sve ovo znači da bi vodu za krave trebalo zagrevati, što se isplati ako krava daje pet i više hiljada litara mleka godišnje, a naročito ako je mlečnost preko 7.000 litara. Zagrevanje je tada obavezno u toku cele godine (izuzev eventualno tokom par letnjih meseci).

Krave brzo piju vodu. Za minut popiju 15 do 25 litara. Kada imaju stalno dostupnu vodu, piju po 10 do 15 puta na dan. Tada svaki put popiju samo 5-6, a ređe 10 litara.

Visina pojilica zavisi od visine krava. U proseku, visina individualnih pojilica je 75, a grupnih 85 centimetara. Kod postavljanja pojilica ne treba zaboraviti zaštitu, i to kako pojilica, tako i krava. Zaštita se odnosi na grupne pojilice u vidu korita. Krave dolaze na napajanje najčešće u grupi.

Tada može da dođe do guranja oko pojilice, što može dovesti do njenog oštećenja ili pak do povrede krava. Zbog toga se kod postavljanja pojilica obavezno instalira zaštitna cev. Ona je na istoj visini kao i pojilica, ali je od njene ivice udaljena oko 20 centimetara. Važno je da zaštitna cev na krajevima bude lučno (blago) povijena, znači da nema bilo kakav vrh.

Istovremeno, na podu ispod pojilica - korita, postavlja se jedna stepenica, visine oko 20, a širine oko 30 centimetara. Time se krave takoreći prisiljavaju da prednjim nogama stanu na stepenicu, a istovremeno ne mogu da dođu direktno do pojilice - korita.

(Izvor: Agroinfotel)

Home Aktuelno Napajanje krava - sva nepisana pravila

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!