Aktuelno

Kako izgleda zdrava krava?

Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Ako se zna da lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora posvetiti svakodnevna pažnja.

Procena zdravstvenog stanja krava posebno je važna na farmama sa većim brojem grla, jer je tu uvek veća verovatnoća da poneko grlo ima neki problem.

 

Edemska bolest prasadi: simptomi i preventiva

Edemska bolest je oboljenje koje najčešće pogađa prasad nakon zalučenja, a uzrokovano je hemolitičkim sojevima bakterije E. coli.

Oboljenje se javlja na farmama, a još više na seoskim gazdinstvima, nanoseći velike ekonomske štete. Retko se javlja kod prasadi na sisi i kod svinja u tovu.

Za ovu bolest se često kaže da je uzgojna bolest jer je njena pojava vezana za način ishrane i uslove držanja.

 

AKCIJA

 

REFERENCE

Kako postići idealnu mlečnost krmača?

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

Prasad sisaju veoma često. Prvog dana 20-25 puta, kasnije 10-15 puta dnevno.


Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

Prasad sisaju veoma često. Prvog dana 20-25 puta, kasnije 10-15 puta dnevno. Pogrešna je praksa da se prasad drže odvojena od krmače. Time se, doduše, sprečava da krmača prignječi mlade, ali to loše utiče na mlečnost.

Teško je dežurati i puštati prasad da sisaju svaka dva sata danju i noću. Zbog toga se u praksi često povećava razmak između sisanja, a ovo utiče na smanjivanje lučenja mlečnih žlezda.

Neposredno posle prašenja, krmače dnevno imaju oko pola litra mleka. U trećoj nedelji je lučenje mlečnih žlezda najintenzivnije, od pet do deset litara mleka dnevno. U tom periodu mlečnost zavisi od broja prasadi i učestalosti sisanja. Smatra se da je najpovoljnije ako u leglu ima deset prasadi. Lučenje mleka je zadovoljavajuće, a postiže se i optimalno snabdevanje prasadi mlekom.

Mlečnost krmače zavisi i od količine hrane koju uzima. U prasilištu se krmače hrane po volji, kvalitetnom i izbalansiranom smešom. Da bi u tom periodu zadovoljile sve potrebe, povećane zbog proizvodnje mleka, neophodno je da dnevno pojedu pet do sedam kilograma hrane.

Ovu količinu najčešće ne uzimaju prvopraskinje, kao ni starije krmače, ako se drže u suviše toplom prostoru. Da bi se postigla maksimalna mlečnost kod krmača, neophodno je da se spreči tovljenje u periodu suprasnosti.

Mleko slabije luči 10-20% krmača prvopraskinja. Ako je krmača zdrava i ako za to postoje uslovi, može joj se na kraće vreme podmetnuti starije leglo. Starija prasad utiču na povećanje mlečnosti prvopraskinja svojom aktivnošću i "udaranjem" u vimena čime stimulišu lučenje mlečnih žlezda.

(Izvor: Agroinfotel)

Premiks za dojne krmače 215-19 (u ponudi ISV-a)

Vredna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija povećava otpornost i potpomaže proces razmene materija:

- Visoka mlečnost krmača

- Vidljivi znaci estrusa

- Podstiče apetit i konzumaciju hrane

- Više dobijene prasadi godišnje

- Konzumacija velikih količina hrane

- Smanjeni gubici telesne mase

Smeša sa premiksom 215-19 za dojne krmače primenjuje se od 90-og dana suprasnosti pa sve do 3 dana nakon osemenjavanja. Više informacija na sajtu: www.isv.rs, u rubrici Ishrana svinja.  

 

 

Home Aktuelno Kako postići idealnu mlečnost krmača?

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!