Aktuelno

Simptomi i lečenje "čađavosti"

Eksudativni epidermitis svinja je kožna zarazna bolest koju izaziva bakterija Staphilococcus hyicus, poznata još pod nazivom "čađavost prasadi".

Manifestuje se kroz tzv. generalizovani epidermitis, dehidraciju i anoreksiju, a javlja se najčešće kod prasadi na sisi (do 6 nedelja starosti starosti).

Vitamini u ishrani preživara

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

Oprema za novo doba u svinjarstvu

Osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja bez dileme su kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Pored vrhunskih premiksa iz bogatog asortimana firme ISV Feed&Consulting, u ponudi se nalazi i prvoklasna oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača.

Teške posledice nedostatka mineralnih materija kod domaćih životinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja.

Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu od bilo kojih drugih domaćih životinja.

Jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu

Tečna ishrana je jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu, koji je u proteklom periodu doveden do savršenstva i našao svoju primenu u razvijenim evropskim i svetskim zemljama.

Prednosti ovog načina ishrane se pre svega ogledaju u velikom dnevnom prirastu, uz manju konverziju, što garantuje postizanje odličnih rezultata, a istovremeno i značajne uštede.

Opasni virusi koji ugrožavaju zdravlje svinja

Evolucija mikroorganizama je jedan od osnovnih razloga pojave novih oboljenja svinja.

Po pravilu, rezervoari ovakvih uzročnika su divlje rase svinja, a oboljenje se kod domaćih rasa javlja kada dođe do međusobnog kontakta.

Jedan od ključnih činilaca za uspešan metabolizam svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje.

U savremenim objektima, u kojima se svinje drže, sve veća pažnja posvećuje se i kvalitetnoj ishrani koja podrazumeva adekvatan sadržaj vitamina i mikroelemenata.

Uloga soje u evropskoj proizvodnji stočne hrane

Mnogi stručnjaci smatraju da je količina soje iz Brazila dovoljna da zadovolji potrebe evropske industrije hrane za životinje.

Međutim, postoji i mišljenje da bi bilo racionalno povećati proizvodnju i tako smanjiti zavisnost od uvoza iz Južne Amerike.

Preventiva upale vimena

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

 

Opasni virusi koji ugrožavaju zdravlje svinja

Evolucija mikroorganizama je jedan od osnovnih razloga pojave novih oboljenja svinja.

Po pravilu, rezervoari ovakvih uzročnika su divlje rase svinja, a oboljenje se kod domaćih rasa javlja kada dođe do međusobnog kontakta.

Evolucija mikroorganizama je jedan od osnovnih razloga pojave novih oboljenja svinja.

Po pravilu, rezervoari ovakvih uzročnika su divlje rase svinja, a oboljenje se kod domaćih rasa javlja kada dođe do međusobnog kontakta.

Klasičan primer je afrička kuga svinja, ali i novi uzročnici oboljenja kao što je nipah virus (Malezija). Takođe, i neke druge vrste divljih životinja mogu biti rezervoari virusa za svinje (slepi miš u Australiji). Čak i čovek može doprineti patologiji u svinjarstvu. Smatra se da je evolucija virusa koji je potekao od ljudi dovela do oboljenja svinja poznatog kao vezikularna bolest.

Potrebno je naglasiti da se praktično u svim slučajevima nastanka novih patogenih mikroorganizama na ovaj nacin, radi o RNK virusima.

Poznato je da je genetski kod koji se nalazi u okviru RNK virusa, daleko podložniji promenama u poređenju sa tzv. DNK virusima. Otuda je adaptacija na nove vrste ovih virusa lakša, a samim tim i prelazak sa jedne vrste na drugu, brži.

Još uvek nerešeno pitanje je nastanak novih virusa, na primer, virusa uzročnika PRRS-a ili cirkovirusne infekcije. U prvom slučaju, nezavisno jedan od drugoga, javila su se dva izolata (američki i evropski) sa različitim kliničkim i epizootiološkim karakteristikama.

U drugom slučaju, isti virus (cirkovirus svinja tip 2), izaziva različite kliničke simptome, u zavisnosti od kontinenta i tehnologije uzgoja svinja.

Izmene već poznatih uzročnika takođe su jedan od načina nastanka novih oboljenja. Na primer, adaptacija virusa slinavke i šapa na svinje uslovila je značajno uvećanu virulencu za ovu vrstu. Isto tako i bakterije mogu menjati virulenciju postajući više adaptirane na svinju kao vrstu.

Još karakterističniji primer je influenca virus koji, menjajući svoje antigene karakteristike, menja vrste, cirkulišući između svinja, ptica i ljudi.

Evolucija odnosa domaćin - mikroorganizmi, evolucija oboljenja u okviru domaćina može se posmatrati kao uticaj domaćina na evoluciju mikroorganizma (PRRS virus), evoluciju mehanizma transmisije (TGE) i evoluciju dinamike transmisije oboljenja (SiŠ).

Posebno pitanje predstavlja evolucija oboljenja na nivou stada.

Ekstenzivni način proizvodnje podrazumeva držanje svinja u malim grupama u kontaktu sa ostalim vrstama na farmi i manje ili više u susedstvu sa divljim životinjama i pticama. Radi se o sistemu koji olakšava cirkulaciju uzročnika među vrstama. Istovremeno, s obzirom da je svinja životinja koja služi u velikom broju slučajeva za "reciklažu" hraniva ljudi i ostalih vrsta, velika je šansa da dode u kontakt sa različitim uzročnicima oboljenja. U ovakvom sistemu se isti nerastovi koriste za oplodnju na različitim farmama, prenoseći oboljenja na veće udaljenosti.

Intenzivni način proizvodnje podrazumeva smanjenje broja patogenih mikroorganizama koji mogu doći u kontakt sa svinjama na farmi. Međutim, čak i u okolnostima rigoroznih biosigurnosnih mera, dolazi do cirkulacije novih oboljenja kao što su PRRS ili cirkovirusne infekcije. Istovremeno, intenzivni način proizvodnje, uklanjajući pojedine patogene mikroorganizme (Brachyspira, hyodysenteriae), dovodi do pojave nekih koji se inače ne bi javili (Lawsonia intracellularis).

Evolucija bolesti na nivou ekosistema i globalno: neka oboljenja, kao na primer klasična kuga svinja u Evropi, menjaju se usled povezanosti različitih populacija i izmene u tehnologiji držanja svinja, tokom desetina godina.

Takozvano prelivanje virusa iz populacije divljih svinja u populaciju domaćih rasa sa jedne strane, intenzivni način proizvodnje i nejednake zakonske regulative u smislu vakcinacije, uslovile su pojave mnogobrojnih manjih žarišta klasične kuge svinja i izmenu antigenog sastava samog virusa.

Ono što karakteriše savremeni način uzgoja svinja jeste na izgled apsurd da je mešanje i transport ove vrste na lokalnom nivou praktično postao zanemarljiv. Međutim, transport svinja na velike udaljenosti, u cilju popravljanja rasnog sastava, postao je praksa.

Ovo je još jedan od razloga što se pojedine bolesti javljaju nepovezano. To znači da se epizootiološka analiza mora proširiti na nova polja interesovanja. Na primer, poznato je da se sindrom multisistematskog slabljenja prasadi po zalučenju (cirkovirus), javlja neravnomerno i da čak ima različite kliničke sindrome u zavisnosti od kontinenta na kome se javlja oboljenje.

Promena klime je još jedan od faktora nastanka novih oboljenja kod svinja.

Ono što se može očekivati u odnosu na perspektive evolucije oboljenja u svinjarstvu je da će stalni epizootiološki izazovi u zaštiti zdravlja ove vrste, globalno uticati na ovu industriju.

Stalni napori koje ne samo veterinari već i ljudi uopšte, ulažu u kontrolu i suzbijanje oboljenja usloviće da se sa rešavanjem problema jedne bolesti javlja drugih nekoliko. Radi se o "ratu" koji nijedna strana ne može dobiti, ali se svakako možemo truditi da održimo prihvatljivu ravnotežu.

(Izvor: Poljoberza)

Ovim nastojanjima u velikoj meri može doprineti kvalitetna stočna hrana, vrhunska oprema za svinjarstvo i najsavremenija dostignuća u oblasti genetike, dakle, sve ono što karakteriše firmu ISV Feed&Consulting. Posetite naš sajt: www.isv.rs. 

Home Aktuelno Opasni virusi koji ugrožavaju zdravlje svinja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!