Aktuelno

Simptomi i lečenje "čađavosti"

Eksudativni epidermitis svinja je kožna zarazna bolest koju izaziva bakterija Staphilococcus hyicus, poznata još pod nazivom "čađavost prasadi".

Manifestuje se kroz tzv. generalizovani epidermitis, dehidraciju i anoreksiju, a javlja se najčešće kod prasadi na sisi (do 6 nedelja starosti starosti).

Vitamini u ishrani preživara

Poznavanje osnovnih principa ishrane mlečnih grla je neophodno za postizanje dobrih rezultata u proizvodnji, kao i održavanje životinja u dobroj kondiciji.

Nekada se smatralo da organizam goveda za svoje potrebe iz hrane treba pre svega da dobije: ugljene hidrate, masti, belančevine i mineralne materije.

Oprema za novo doba u svinjarstvu

Osnovni preduslovi uspešnog odgoja svinja bez dileme su kvalitetna stočna hrana i savremena oprema.

Pored vrhunskih premiksa iz bogatog asortimana firme ISV Feed&Consulting, u ponudi se nalazi i prvoklasna oprema za svinjarstvo čuvenih svetskih proizvođača.

Teške posledice nedostatka mineralnih materija kod domaćih životinja

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja.

Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu.

Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu od bilo kojih drugih domaćih životinja.

Jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu

Tečna ishrana je jedan od najsavremenijih metoda ishrane u svinjarstvu, koji je u proteklom periodu doveden do savršenstva i našao svoju primenu u razvijenim evropskim i svetskim zemljama.

Prednosti ovog načina ishrane se pre svega ogledaju u velikom dnevnom prirastu, uz manju konverziju, što garantuje postizanje odličnih rezultata, a istovremeno i značajne uštede.

Opasni virusi koji ugrožavaju zdravlje svinja

Evolucija mikroorganizama je jedan od osnovnih razloga pojave novih oboljenja svinja.

Po pravilu, rezervoari ovakvih uzročnika su divlje rase svinja, a oboljenje se kod domaćih rasa javlja kada dođe do međusobnog kontakta.

Jedan od ključnih činilaca za uspešan metabolizam svinja

Mineralne materije učestvuju u gotovo svim metaboličkim procesima i imaju značajnu ulogu u fukcionisanju organizma svinje.

U savremenim objektima, u kojima se svinje drže, sve veća pažnja posvećuje se i kvalitetnoj ishrani koja podrazumeva adekvatan sadržaj vitamina i mikroelemenata.

Uloga soje u evropskoj proizvodnji stočne hrane

Mnogi stručnjaci smatraju da je količina soje iz Brazila dovoljna da zadovolji potrebe evropske industrije hrane za životinje.

Međutim, postoji i mišljenje da bi bilo racionalno povećati proizvodnju i tako smanjiti zavisnost od uvoza iz Južne Amerike.

Preventiva upale vimena

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

 

Preventiva upale vimena

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

Da bi se dobilo mleko ekstra kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mere od kojih je pravilna higijena vimena najznačajnija.

Mikroorganizmi najčešće dospevaju u vime i mleko preko vode koja se koristi za pranje sisa pre muže. Voda je idealna podloga za rast i razvoj mikroorganizama.

Kada se vime pere vodom, ona se sliva niz sisu i lako dolazi do sisnog otvora. Dovoljno je da do sisnog otvora dospe samo jedna kap vode pa da prodre u sisni kanal potencijalno unoseći mikrooganizme.

Mleko iz inficiranih četvrti vimena sadrži bakterije koje mogu da se prenose na druge krave putem muže. Takve su Staphaureus i Strepagalactie bakterije. One se mogu naći duž jedne linije i aparata za mužu i prenositi do sledećih 5-6 krava koje su na muži. Jednom kada se nađu na koži sise, bakterije počinju svoje razmnožavanje.

Pogodna mesta za njihov rast i razvoj predstavljaju pukotine koje nastaju kao posledica mikrolezija (ranica) na koži sisa. Poslednja istraživanja pokazuju da su pojave novih infekcija vimena direktno povezane sa većom zaprljanošću vimena.

Povećan broj somatskih ćellija je znak zapaljenskog oboljenja mlečne zlezde poznatog kao mastitis (upala vimena)
Upala vimena nastaje kao posledica patološkog procesa u kome učestvuju patogeni mikroorganizmi. Kod mastitisa dolazi do značajnog smanjenja proizvodnje mleka u mlečnoj žlezdi. Troškovi lečenja su značajni naročito kod teških slučajeva sa neizvesnim ishodom. Nakon izlečenja nivo laktacije se retko kad vraća na prethodnu vrednost, a nisu retki i slučajevi izlučenja takvog mastitičnog grla.

Upala vimena je najskuplja bolest muznih krava koja farmere širom sveta košta, po nekim procenama, oko 140 evra po jednom oboljenju.

Pre muže je neophodno sise očistiti i dezinfikovati da bi se smanjio mogući broj mikroorganizama koji mogu dospeti u mleko. To se sprovodi u postupku koji se popularno naziva suva muža. Osnovno je da se ne upotrebljava voda ni u kom slučaju u toku pripreme sisa za mužu.

Time se značajno smanjuje rizik od prodora mikroorganizama u sisni kanal i mleko. Pre čišćenja vimena preporučuje se izmuzavanje tj. proba prvih mlazeva. Postupak je koristan jer se na taj način izlučuju i mikroorganizmi kojih je najviše upravo u prvim mlazevima mleka.

Sadržaj koji se dobija u toku probe treba pokupiti u posebnu posudu sa crnom podlogom. Zatim, proceniti stanje mleka prema izgledu i neškodljivo prosuti sadržaj lončeta. Paziti da se sadržaj izmuženog mleka ne raznese po podu štale što, ukoliko u njemu ima patogenih mikroorgamizama, može dovesti do širenja infekcije na ostale krave.

Posle muže je neophodno da se sise zaštite i dezinfikuju. Brojna istraživanja pokazuju da efikasna dezinfekcija nakon muže može rezultirati smanjenje pojave mastitisa i preko 50%. Treba izbegavati dezinfekciju sa vodenim rastvorima dezinficijenasa, koji se prave neposredno pred nanošenje.

Kvalitet vode koja služi za pravljenje takvog rastvora je od naročitog značaja.Ova voda nije uvek odgovarajućeg kvaliteta što se ogleda u mogućem prisustvu mikroorganizama (alge, bakterije), preterane koncentracije minerala (kamenac) i rastvorljivih gasova. Stoga je neophodno vodu povremeno testirati. Odlike vode kao rastvarača u ovom slučaju direktno mogu imati negativan uticaj na sposobnost dezinficijensa da uništava mikroorganizme. Naročito je nepovoljan uticaj saliniteta vode, njene tvrdoće, prisustva organskih materija i hlora.

Salinitet je mera taloženja vode i određuje se preko sadržaja kalcijum karbonata. Smatra se, a i potvrđeno je kroz brojna istraživanja, da voda saliniteta sa preko 500 jedinica/milion značajno smanjuje koncentraciju raspoloživog joda u dezinficijensu za sise.

Tvrda voda sadrži visok nivo kalcijuma, magnezijuma i mangana. Vode se klasifikuju prema stepenima tvrdoće na meke, veoma meke, tvrde i veoma tvrde. Dokazano je da pojedine dezinfekcione komponente, kao npr. hlorheksidin, gube svoju baktericidnu moć pri nivou tvrdoće od 20  jedinica/milion. Kada je tvrdoća iznad tog nivoa, hlorheksidin se taloži i postaje praktično neaktivan.

Period između dve muže je kritičan za prodor mikroorganizama i razvoj patološkog procesa u mlečnoj žlezdi. Sisni kanal je neposredno nakon muže opušten i delimično otvoren tako da postoji mogućnost prodora mikroorganizama iz spoljne sredine. Da bi se to sprečilo potrebno je sise odmah nakon muže dezinfikovati sredstvom koje ima sposobnost zatvaranja sisnog otvora.

Između dve muže sise su izložene različitim nepovoljnim uticajima spoljašnje sredine, pre svega klimatskim. S toga je važno da se sise zaštite i spreči nepovoljno dejstvo klimatskih faktora kao što je jako dejstvo sunčevih zraka, zatim uticaja vlage ili izrazite hladnoće.

Sredstva za zaštitu sisa treba da sadrže emulzije i druge kozmetičke sastojke koji  mogu da poboljšaju stanje kože sisa. Dodate emulzije doprinose dobrom zdravstvenom stanju kože sisa čineći je glatkom i tako smanjuju nakupljanje potencijalnih patogenih uzročnika mastitisa u pukotinama na površini kože.

Zdravo, čisto i negovano vime povoljno utiče na opšte stanje krave i produktivnost, ali je i ogledalo samog farmera, njegove brige i svesti o značaju pravilne higijene vimena.

(Izvor: Agroplod)

Home Aktuelno Preventiva upale vimena

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!