Aktuelno

Web Pig program - veliki korak u budućnost za sve proizvođače svinja!

U okviru Kompanije ISV Feed&Consulting funkcioniše program za vođenje farmi svinja Web Pig, što posebno dobija na značaju ako se ima u vidu da poljoprivredni proizvođači u Srbiji mogu da apliciraju za sredstva iz IPARD fondova.  

Jedna od vrlina programa Web Pig je da ne iziskuje nikakvu posebnu instalaciju. Potrebni su samo računar, internet i pretraživač.

 

V.O. centar: usluge, korekcija radnog vremena i telefonskih brojeva

Centar za veštačko osemenjavanje, koji funkcioniše u okviru kompanije ISV Feed&Consulting, subotom više ne vozi na teren naručeni reprodukcioni materijal. Molimo proizvođače da subotom sami dođu po naručeno seme nerastova, najkasnije do 12 časova.

Radnim danima naši stručnjaci, naravno, strankama stoje na raspolaganju po ustaljenom tempu i načinu rada.

Centar za veštačko osemenjavanje, koji funkcioniše u okviru kompanije ISV Feed&Consulting, subotom više ne vozi na teren naručeni reprodukcioni materijal. Molimo proizvođače da subotom sami dođu po naručeno seme nerastova, najkasnije do 12 časova.

Radnim danima naši stručnjaci, naravno, strankama stoje na raspolaganju po ustaljenom tempu i načinu rada.     

Došlo je i do izvesnih promena kod telefonskih brojeva. Našeg stručnjaka Petera Đureca od sada možete da nazovete na broj 069/59-44-912, a Ištvana Tokića na broj 069/59-44-908.    

Podsećanja radi, prednosti korišćenja semena iz V.O. centra su:

 - brz genetski progres kod ekonomski važnih svojstava korišćenjem nerastova top genetike, koji raspolažu sa egzaktnim performansama i sa sigurnošću prenose  svoje osobine na potomstvo;

- uključivanje odgajivača u selekcijske programe;

- korišćenjem vrhunskih nerastova terminalnih rasa u zapatima obezbeđuje se brz genetski napredak i dobijaju se tovljenici najviše klase kvaliteta;

- povećanje profita tova u jedinici vremena, na primer, godišnje (naročito kod osobina kao što su povećanje procenta mesa u polutkama tovljenika, smanjenje utroška hrane za kilogram prirasta u tovu, povećanje životnog prirasta, te povećanje broja živorođene i zalučene prasadi po krmači i po nerastu godišnje, povećanje indeksa obrta kapitala u jedinici vremena, smanjenje perioda kreditiranja itd.); 

- pomoć pri ispadanju ili preforsiranju sopstvenog nerasta;

- visok i konstantan nivo reprodukcije;

- minimalan rizik prenošenja bolesti zbog visokog zdravstvenog statusa nerastova i higijene tehnologije i manipulacije sa spermom.

Svi detalji o veštačkom osemenjavanju i ponudi V.O. centra na sajtu www.isv.rs.

 

Home Aktuelno V.O. centar: usluge, korekcija radnog vremena i telefonskih brojeva

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!