Aktuelno

Jesenje i zimsko oranje

Prednosti jesenjeg i zimskog oranja ogledaju se u stvaranju mrvičaste strukture zemljišta usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage jer u ovom periodu obično ima najviše padavina.

Niska cena kukuruza

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 1.950 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 38.203.250,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je veći za 254,55%, dok je vrednost prometovane robe bila viša za 266,93%.

Funkcionalne promene u estrusnom ciklusu nazimica

Postizanjem puberteta nazimica uspostavlja estrusni ciklus, koji se karakteriše specifičnim morfološkim i funkcionalnim promenama na polnim organima. Ove promene se događaju precizno određenim redosledom, a kontrolisane su delovanjem ženskih polnih hormona.

Estrusni ciklus je period između pojave dva estrusa tj. polnog žara. Prosečno, kod svinja traje 21 dan sa granicama između 18 i 24 dana.

Ishrana svinja zimi

U zimskom periodu za priplodne svinje, između ostalog, može da se koristi silaža zelenih leguminoza, s tim da se takvom silažom zamenjuje deo koncentrata, i to u toku prve dve trećine suprasnosti.

Tada bremenite krmače nemaju visoke zahteve u količini potrebnih hranljivih materija.

Drastičan pad prometa na berzi

Niže cene na svetskim tržištima i nepovoljni kursevi uticali su na nekonkurentnost domaće robe, što je prouzrokovalo pad potražnje, a samim tim i smanjenje cena na novosadskoj produktnoj berzi.

Sve to je, između ostalog, rezultiralo i uvoz soje iz okolnih zemalja.

Web Pig program za vođenje farmi svinja i apliciranje za sredstva iz IPARD fondova

Kompanija ISV pokrenula je program za vođenje farmi svinja sa ciljem da omogući kontrolu produktivnosti.

Jedna od velikih vrlina programa Web Pig je da ne iziskuje nikakvu posebnu instalaciju. Potrebni su samo računar, internet i pretraživač. Pošto je u pitanju veb program, uneti podaci ne mogu da se izgube usled eventualnog kvara računara ili kompjuterskog virusa.

Prelazak teladi na kabastu i koncentrovanu hranu

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Od optimalne nege krava do zdrave teladi

Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka. To podrazumeva odgovarajuću ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovarajuće higijenske uslove.

Veliki značaj zdrave vode u stočarstvu

Voda, vazduh i hrana su tri osnovna i činioca za održavanje života, produktivnosti i dobrog zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika. Potrebe u vodi zavise od niza činilaca, a pre svega od vlažnosti vazduha, temperature vode, vrste hrane, produkcije mleka itd.

 

Jedan od najefikasnijih proizvoda za prevenciju dizenterije svinja

Dizenterija svinja predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem u odgoju svinja.

Klinički se manifestuje sluzavo-krvavim prolivom, smanjenjem telesne težine, dehidracijom i uginućem, ako se na vreme ne preduzmu potrebne terapeutske mere.

Dizenterija svinja predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem u odgoju svinja.

Klinički se manifestuje sluzavo-krvavim prolivom, smanjenjem telesne težine, dehidracijom i uginućem, ako se na vreme ne preduzmu potrebne terapeutske mere.

U nastanku dizenterije svinja primarnu ulogu igra bakterija Brachyspira, a na razvoj bolesti mogu uticati i druge bakterije i tzv. crevni komensali.

U širenju oboljenja u zapatima od značaja su i brojni stesogeni faktori, kao na primer, loša higijena i neadekvatna ishrana.

Brachyspira ima afinitet prema crevnoj sluzi. Patogeni mikroorganizmi se nalaze samo u debelom crevu gde se razmnožavaju i indukuju sekreciju.

Bolest počinje laganim gubitkom apetita i telesne težine. Od kliničkih simptoma najuočljivija je pojava sluzavog proliva, koji je posledica hiperprodukcije sluzi i zapaljenja sluznice. U pojedinim slučajevima prethodi obični proliv, poput "vlažnog cementa".

Svinje postaju dlakavije, a slabine su im ulegnute. Može doći i do laganog povećanja telesne temperature.

Svinje mogu biti nosioci uzročnika, a da se pri tome i ne manifestuju simptomi dizenterije.

Među najefikasnije proizvode za prevenciju i lečenje ove ozbiljne bolesti svakako spada Diarr-Stop S Plus, koji se nalazi u ponudi firme ISV. Detalje u vezi ovog proizvoda možete pronaći na sajtu www.isv.rs, u rubrici Ishrana svinja.   

Home Aktuelno Jedan od najefikasnijih proizvoda za prevenciju dizenterije svinja

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!