Aktuelno

Jesenje i zimsko oranje

Prednosti jesenjeg i zimskog oranja ogledaju se u stvaranju mrvičaste strukture zemljišta usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage jer u ovom periodu obično ima najviše padavina.

Niska cena kukuruza

Tokom protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj produktnoj berzi obuhvatao je 1.950 tona robe, a finansijska vrednost iznosila je 38.203.250,00 dinara.

U odnosu na prethodnu nedelju, obim prometa bio je veći za 254,55%, dok je vrednost prometovane robe bila viša za 266,93%.

Funkcionalne promene u estrusnom ciklusu nazimica

Postizanjem puberteta nazimica uspostavlja estrusni ciklus, koji se karakteriše specifičnim morfološkim i funkcionalnim promenama na polnim organima. Ove promene se događaju precizno određenim redosledom, a kontrolisane su delovanjem ženskih polnih hormona.

Estrusni ciklus je period između pojave dva estrusa tj. polnog žara. Prosečno, kod svinja traje 21 dan sa granicama između 18 i 24 dana.

Ishrana svinja zimi

U zimskom periodu za priplodne svinje, između ostalog, može da se koristi silaža zelenih leguminoza, s tim da se takvom silažom zamenjuje deo koncentrata, i to u toku prve dve trećine suprasnosti.

Tada bremenite krmače nemaju visoke zahteve u količini potrebnih hranljivih materija.

Drastičan pad prometa na berzi

Niže cene na svetskim tržištima i nepovoljni kursevi uticali su na nekonkurentnost domaće robe, što je prouzrokovalo pad potražnje, a samim tim i smanjenje cena na novosadskoj produktnoj berzi.

Sve to je, između ostalog, rezultiralo i uvoz soje iz okolnih zemalja.

Web Pig program za vođenje farmi svinja i apliciranje za sredstva iz IPARD fondova

Kompanija ISV pokrenula je program za vođenje farmi svinja sa ciljem da omogući kontrolu produktivnosti.

Jedna od velikih vrlina programa Web Pig je da ne iziskuje nikakvu posebnu instalaciju. Potrebni su samo računar, internet i pretraživač. Pošto je u pitanju veb program, uneti podaci ne mogu da se izgube usled eventualnog kvara računara ili kompjuterskog virusa.

Prelazak teladi na kabastu i koncentrovanu hranu

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Od optimalne nege krava do zdrave teladi

Prilikom telenja neophodno je posvetiti dovoljno brige i vremena nezi krava, da bi imali zdrava grla, kvalitetnu telad i visoku proizvodnju mleka. To podrazumeva odgovarajuću ishranu u periodu laktacije, zasušenom periodu i nakon telenja, kao i odgovarajuće higijenske uslove.

Veliki značaj zdrave vode u stočarstvu

Voda, vazduh i hrana su tri osnovna i činioca za održavanje života, produktivnosti i dobrog zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika. Potrebe u vodi zavise od niza činilaca, a pre svega od vlažnosti vazduha, temperature vode, vrste hrane, produkcije mleka itd.

 

Pravila prelaska teladi na kabastu hranu

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ove operacije biće izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje treba imati pouzdane kriterijume.

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Ako telad nisu dobro pripremljena za odlučivanje, stres ove operacije biće izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučivanje treba imati pouzdane kriterijume. Na nekim gazdinstvima posmatra se kretanje TM, odnosno prirasta i tako formira kriterijum za odlučivanje. Međutim, određena TM ili dobar prirast teladi u periodu tečne ishrane nije pouzdan za odlučivanje. Kod obimne ishrane tečnom hranom telad dobro napreduju, ali predželuci se ne razvijaju i tele nije dobro naviknuto na konzumiranje i iskorišćavanje kabaste i koncentrovane hrane. Zato će u vreme odlučivanja zaostati u porastu.

Prilikom utvrđivanja termina za odlučivanje uglavnom se uzima u obzir uzrast, odnosno starost teleta. Međutim, pri dugom i obimnom dojenju često telad nisu osposobljena niti naviknuta na isključivu ishranu biljnom hranom, pa u toku kritičnog perioda po odlučivanju znatno zaostaju u porastu. Inače, vremenski posmatrano, razlikujemo tzv. rano odlučivanje sa 3-6 nedelja, srednje rano (klasično ) sa 8-10 nedelja i kasno odlučivanje teladi sa 12 i više nedelja.

Do utvrđenog vremena za odlučivanje telad treba da se osposobe za konzumiranje i iskorišćavanje dovoljne količine kabaste i koncentrovane hrane, čija hranljiva vrednost omogućuje dalje napredovanje bez zastoja u rastu.

Najpouzdaniji kriterijum za uspešno odlučivanje je obim konzumirane suve hrane. To se proverava merenjem količine konzumiranog koncentrata neposoredno pred odlučivanje. U dobrim ambijentalnim uslovima, ispitivanja su pokazala da se rano odlučivanje može uspešno sprovesti kada tele konzumira najmanje 350 g/dan koncentrata. Sigurniji uspeh u odlučivanju se postiže ako se sprovodi po dostizanju konzumiranja od 400-500 g/dan koncentrata. Kod teladi koja se hrane i senom, konzumiranje koncentrata može se povećati kratkotrajnim izostavljanjem sena iz obroka. Ako se žele visoki dnevni prirasti, onda se telad odlučuju tek kada dostignu konzumirane koncentrate od 700-800 g/dan.

Odlučivanje teladi na osnovu količine konzumirane suve hrane lakše se sprovodi pri individualnoj nego pri grupnoj ishrani teladi. Kod grupne ishrane, na osnovu prosečnog konzumiranja prvo treba odlučiti dobro razvijenu telad, a slabiju duže hraniti tečnom hranom i pažljivo pripremati za odlučivanje u sledećem periodu.

(Izvor: Agroinfotel)

Za detaljnije informacije obratite se stručnjacima ISV-a putem kontakata na našem sajtu: www.isv.rs.

Home Aktuelno Pravila prelaska teladi na kabastu hranu

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!