Aktuelno

Preduslovi efikasnog odgoja nazimica

Samo dobro pripremljena i pravilno odgojena nazimica može izdržati veliko opterećenje u toku prve i druge laktacije.

Greške i propusti u odgoju priplodnih nazimica, tokom porasta pre pripusta, imaju za posledicu neravnomernu pojavu estrusa koji se ne može planirati, veliki broj isključenih nazimica, mali broj prasadi u prvom leglu, veliki gubitak telesnih rezervi tokom prve laktacije i mnogo isključenih prvopraskinja.

Bitna uloga natrijuma u ishrani svinja

Prosečne potrebe Na i Cl (natrijuma i hlora) u obroku svinja iznose 0,10 i 0,13%, što se u potpunosti obezbeđuje sa 0,40% soli (NaCl) u obroku.

Obična hraniva za svinje ne sadrže značajne količine Na i Cl, tako da se praktično svim obrocima mora dodavati so.

Nedostatak soli u obroku svinja izaziva anoreksiju, mišićnu slabost i "izopačen" apetit.

 

Suština i značaj dobre mlečnosti kod krmača

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju.

Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

 

PREPORUČUJEMO DA POGLEDATE

 

REFERENCE

Metabolička bolest preživara izazvana nepravilnom ishranom

Ketoza ili acetonemija je metabolička bolest izazvana nepravilnom ishranom, a javlja se prvih 10-40 dana po telenju. Najkritičnije vreme je između petnaestog i dvadesetog dana posle telenja.

Ovaj metabolički poremećaj se javlja u kliničkoj i subkliničkoj formi.

Ketoza ili acetonemija je metabolička bolest izazvana nepravilnom ishranom, a javlja se prvih 10-40 dana po telenju. Najkritičnije vreme je između petnaestog i dvadesetog dana posle telenja.

Ovaj metabolički poremećaj se javlja u kliničkoj i subkliničkoj formi.

Simptomi kliničke forme ketoze su: gubitak apetita, mršavljenje, inertnost, smanjenje proizvodnje mleka i kao siguran dokaz oboljenja miris daha krave na aceton.

Najpouzdanija dijagnoza ketoze se dobija na osnovu analize urina, mleka ili krvi na prisustvo acetona.

Poremećaj nastaje zbog stresa koji izaziva sam partus (porođaj) i zbog smanjenog apetita usled dejstva hormona estrogena, tako da krava počinje da koristi sopstvene telesne rezerve da bi podmirila svoje potrebe.

Tada se mobiliše telesna mast koju organizam transformiše u slobodne masne kiseline. Ukoliko krava ne unosi dovoljno hrane bogate u nerazgradivom skrobu neće se sintetisati dovoljno propionata u buragu tako da će jetra slobodne masne kiseline konvertovati u ketonska tela – aceton koji se nagomilava u krvi i nastaje ketoza.

Posledice obolenja od ketoze su smanjenje proizvodnje mleka, pad plodnosti i imuniteta i neotpornost prema drugim bolestima. Lečenje ketoze što pre treba prepustiti veterinaru i potražiti savet oko promene ishrane.

Mere prevencije koje se koriste da do ketoze ne dođe su sledeće: pravilno izbalansirani obroci u periodu oko telenja, hrana ne sme biti plesniva već ukusna i sveža, krave uvek moraju imati svežu vodu ispravnu za piće, kondicija krava u periodu zasušivanja i momenta telenja treba da je za ocenu 3-3,5.

Potrebno je 15-20 dana pre partusa zasušene krave izdvojiti u posebne grupe, a obrok mora biti takav da preživanje ide normalnim tokom. Krave se ne smeju izlagati stresu. Treba brzo reagovati kada se primete prvi znaci bolesti.

Home Aktuelno Metabolička bolest preživara izazvana nepravilnom ishranom

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!