EPF MELASZ 60 Dry

EPF MELASZ 60 Dry

 

smeša sa 60% melase za krave muzare i krmače

 

Sadržaj:

 

·          smeša sa 60% melase

 

Prednosti primene:

 

·         Lako se meša i u mešalicama za stočnu hranu.

·         Umešan u koncentraciji od 1-2%  može da se koristi i za vezivanje stočnog peleta. 

·         Visok sadržaj šećera pospešuje funkcionisanje buraga, što pozitivno utiče na sintezu mikrobnih proteina.   

·         Povećava proizvodnju mleka i koncentraciju energije u hrani. 

·         Kravama obezbeđuje snabdevenost šećerom.

·         Poboljšava ukus hrane, svarljivost vlakana, zdravstveno stanje životinja i parametre u periodu bremenitosti

·         Smanjuje štetno dejstvo toplotnog stresa

·         Primenom ovog proizvoda moguće je precizno regulisati ukupan sadržaj šećera po dozi stočne hrane, i samim tim, optimalizovati sadržaj NFC, odnosno NSC (nestrukturni ugljeni hidrati) po dozi.

·         Proizvod sadrži vredna, dobro svarljiva vlakna. 

·         Preporučena doza: 1-2 kg/dan/krava.

·         U hranu za dojne krmače može da se umeša i u koncentraciji od 1-3 %.

 

Garantovani sastav:

 

Naziv

Količina

Suva materija min.

%

80,00

Sirovi proteini  

%

6,00

Sirova vlakna

%

 13,00

NDF

%

30,00

ADF

%

16,00

Sirovi pepeo

%

5,00

Sirova mast

%

0,10

Natrijum

%

0,50

Kalijum

%

1,00

DES

MJ/kg

9,50

MES

MJ/kg

8,70

NEl

MJ/kg

4,50

MFE

g/kg

60,00

MFN

g/kg

27,00

Šećer min.

%

28,00

 

 

Prednosti primene sušene melase:

 

 • Za razliku od tečne melase, nedvosmislena prednost sušene melase ogleda se u tome što ne iziskuje dodatnu opremu (za skladištenje) tokom upotrebe na farmama i u proizvodnji  stočne hrane.
 • Obezbeđuje snabdevenost krava šećerom.
 • Predstavlja brz izvor energije za mikrobe u buragu, što pozitivno utiče na sintezu mikrobnih proteina u buragu.
 • Povećava proizvodnju mleka i koncentraciju energije u hrani. (Kao što je poznato, konzumacija hrane pred telenje i prašenje je manja).
 • Poboljšava ukus hrane, svarljivost vlakana, zdravstveno stanje životinja i parametre u periodu bremenitosti.
 • Ublažava štetno dejstvo toplotnog stresa. 
 • Primenom ovog proizvoda moguće je precizno regulisati ukupan sadržaj šećera po dozi stočne hrane, i samim tim, optimalizovati sadržaj NFC, odnosno NSC (nestrukturni ugljeni hidrati) po dozi.
 • U hranu za dojne krmače može da se umeša i u koncentraciji od 1-3%. Poboljšava apetit krmača i smanjuje opasnost pojave MMA sindroma. 

 

 

Preporučeno doziranje sušene melase:

 

 • Krave muzare: 1,0-1,5 kg/dan(tokom celog perioda laktacije)
 • Tovna goveda: 1,0-1,5 kg/dan(tokom celog perioda tova)
 • U hrani za dojne krmače: 1-3%
 • U smešama za stočnu hranu kao materija za vezivanje peleta: 1-5 %

 

 

Kada je naročito preporučljivo korišćenje sušene melase u ishrani životinja?

 

 • u slučaju davanja NPN-materija (npr. karbamida),
 • u slučaju upotrebe izvora bajpas proteina i masti,  
 • u slučaju davanja lucerkine silaže/senaže,
 • u slučaju davanja hrane sa većim udelom suvog kukuruza.

 

 

 

Uticaj primene sušene melase na učinak krava:

 

Sušena melasa u dozi hrane        0%             4%           8%         12%  

Unos suve materije (kg/dan)          25,3b           25,7ab      26,3a       26,0ab

Proizvodnja mleka (kg/dan)           38,0ab         37,5ab      38,9a       36,7b      

Svarljivost organskih materija (%)  58,8c           60,1bc      61,1ab     63,1a

Svarljivost NDF (%)                          37,5b           37,8b        38,6b      41,1a

Skrob* (%)                                         31,5             28,4          25,2         23,2

Ukupan šećer* (%)                            2,6                4,2            5,6            7,2

Dodati šećer* (%)                             -                   1,6            3,0            4,6

*Suva materija u procentima: po Broderiku i Radlofu (2004); a, b, c: P<0;05  

 

 

VAŽNO!

 

Ne preporučuje se da udeo sušene melase bude iznad 20% ukupne doze stočne hrane!

Nije preporučljivo proizvoljno davanje ovog proizvoda, jer u slučaju prekomerne konzumacije preti opasnost od acidoze!

Prilikom hranjenja posebnu pažnju treba obratiti na količinu drugih upotrebljenih izvora šećera i skroba (sadržaj NSC) i njihovu uzajamnu usklađenost, odnosno proporcije!

 

 

Naučna pozadina:

 

Primena sušene melase u ishrani životinja ima brojne prednosti. Za razliku od tečne melase, nesumnjiva prednost sušene melase ogleda se u tome što ne iziskuje dodatnu opremu (za skladištenje) tokom upotrebe na farmama i u proizvodnji stočne hrane.Pored toga, značajnu biološku prednost predstavlja i zadovoljavanje potreba krave za šećerom.

Za mikrobe u buragu je brzo dostupan izvor energije, što pozitivno utiče na sintezu mikrobnih proteina u buragu. Samim tim, povećava se proizvodnja mleka i koncentracija energije u hrani, što je naročito korisno u periodu pre telenja ili prašenja kada je smanjen unos hrane. Sušena melasa u velikoj meri poboljšava ukus hrane, svarljivost vlakana i zdravstveno stanje životinja.

Kod onih životinja, u čijoj ishrani je korišćena sušena melasa, ispoljeni su znatno bolji pokazatelji u periodu bremenitosti. Štaviše, ispostavilo se da je ovaj aditiv za stočnu hranu efikasan i za ublažavanje štetnih dejstava toplotnog stresa. Zahvaljujući sušenoj melasi, u potpunosti može da se reguliše ukupan sadržaj šećera u dozi stočne hrane i tako optimalizuje sadržaj NSC-a (nestrukturnih ugljenih hidrata ).

Naučna istraživanja dala su odgovor na pitanje, kada je preporučljivo koristiti sušenu melasu u ishrani životinja. Kod preživara je to najcelishodnije kada doza osnovne stočne hrane sadrži previše NPN-materija (na primer karbamida) ili veći broj izvora slabije razgradljivih proteina i masti, koji za sobom povlače nepovoljne efekte.

Primena sušene melase preporučuje se i u slučajevima kada je u recepturi stočne hrane veći odnos lucerkine silaže (ili senaže) i ukoliko se životinjama daju veće količine suvog kukuruza. Rezultati ogleda sa kravama koje su u stanju da daju mnogo mleka, pokazuju da davavanje sušene melase u značajnoj meri poboljšava unos suve materije, povećava proizvodnju mleka, a u izvesnoj meri čak i poboljšava sastav mleka  (prvenstveno se radi o mlečnoj masti). Istraživanja su takođe otkrila da je došlo do poboljšanja svarljivosti organskih materija. Prilikom hranjenja, naravno, treba obratiti pažnju da količina i odnos korišćenih izvora šećera i skroba budu adekvatni.

Sušena melasa, osim kod preživara, sa uspehom može da se koristi i kod konja i svinja. Ove životinje rado konzumiraju sušenu melasu zbog njenog veoma prijatnog ukusa. U ishrani živine i zečeva moža da posluži kao pomoćna materija kod granuliranja. U tom slučaju prednost sušene melase se ogleda u tome što se ovom, veoma dobro svarljivom materijom poboljšava kvalitet peleta i smanjuje gubitak hrane. Pored svega navedenog, sušena melasa može da pomogne i u siliranju, pre svega kod konzervisanja hraniva koja se teško fermentišu (npr. lucerka ili razne vrste trava).

Home Ishrana svinja Proizvodi Dodaci EPF MELASZ 60 Dry

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!