Myco Curb Liquid

Proizvod sa površinski aktivnim materijama, namenjen je za sprečavanje razvoja plesnivosti (fungicidno dejstvo) na različitim žitaricama.Tretiranjem celih zrna kukuruza, pšenice, ječma, zrna uljarica obezbeđuje se  uskladištenje sa izrazito niskim nivoom mikotoksina.Na ovakav način obezbeđuje se proizvodnja kvalitetne stočne hrane, a krajnji proizvodi domaćih životinja - mleko, meso, jaja - biće mnogo kvalitetniji i bezbedniji za upotrebu.

 

Pored toga što smanjuje nivo mikotoksina u sirovinama, proizvod MYCO CURB® ES LIQUID pruža mogućnost uskladištenja sirovina sa povećanim procentom vlage.Na ovaj način, ratarima se obezbeđuje fleksibilnost prilikom žetve i berbe, odnosno pruža im se mogućnost prizvodnje stočne hrane sa povećanom vlagom. Veća vlažnost stočne hrane pozitivno utiče na procese varenja u digestivnom traktu životinja, kao i napovećanje prirasta uz manji utroša khraniva.

 

MYCO CURB®ES LIQUID sadrži propionsku kiselinu i njene soli, sorbinsku kiselinu, fosfornu kiselinu, antioksidans, antikorozivni dodatak i surfaktant.

 

Kombinacija organskih kiselina i njihovih soli obezbeđuje dugotrajnu zaštitu tretiranih sirovina. Antioksidans sprečava oksidativne procese u tretiranim sirovinama i na taj način konzerviše hranljivu vrednost, antikorozivni dodatak sprečava koroziju metalnih delova silo ćelija i druge opreme koja dolazi u kontakt sa tretiranom masom, a surfaktant obezbeđuje ravnomernu raspodelu proizvoda po čitavoj tretiranoj masi.

Za uspeh tretiranja neophodni su i određeni tehnički preduslovi. Količina preparata koji se dodaje na masu, zavisi od vlage i željene dužine skladištenja.Tačno određena količina preparata, koja je određena prema tabeli aplikacije, dodaje se putem mašina - aplikatora. One obezbeđuju pravilnu distribuciju preparata po tretiranoj masi, što je neophodno za uspeh tretmana.

Neke od prednosti proizvoda navedene su u uvodnom delu. Želimo da istaknemo još neke detalje koji mogu biti korisni za korisnike preparata MYCO CURB® ES LIQUID:

  • Veoma stabilan nakon upotrebe, ne isparava
  • Nije korozivan, niti agresivan, lako se primenjuje
  • Garantovana bezbednost hraniva
  • Obezbeđuje higijenu unutar lanca ishrane
  • Izuzetno ekonomičan
  • Širok spektar fungicidnog dejstva
  • Čuva kvalitet hraniva, sprečava razvoj plesni
  • Omogućava optimalizaciju roka upotrebe
Home Ishrana goveda Specijaliteti Myco Curb Liquid

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!