Iskustva Hrvatske u proizvodnji mleka


Posle ulaska u Evropsku uniju hrvatski farmeri susreli su se sa brojnim izazovima, koji tek čekaju farmere u Srbiji.

Prema podacima kojima raspolaže Udruženje hrvatskih otkuplјivača i prerađivača mleka, prošle godine proizvedeno je oko 502 miliona kilograma mleka, što je bio pad od oko 20 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Inače, domaće potrebe iznose oko 800 miliona kilograma.

Ulazak u Evropsku uniju, a samim tim i na zajedničko evropsko tržište, doneo je nešto bolјu regulaciju isplate podsticaja od strane Ministarstva polјoprivrede, ali je sa druge strane rezultirao i ogromno povećanje uvoza gotovih proizvoda.

Problem za hrvatske farmere predstavljaju i prevelika kreditna zaduženja i visoka stopa PDV-a na sve impute proizvodnje (stočna hrana, setveno seme, sredstva za zaštitu bilja i veštačko đubrivo), dok je u većini evropskih zemalјa definisana međustopa koja iznosi između 4 i 11 odsto. Veliki broj hrvatskih farmera se razočarao i odustao od proizvodnje.

Uprkos problemima, postoje farmeri koji su zadovolјni svojom proizvodnjom i imaju stabilno poslovanje. To su najčešće oni koji imaju minimalna kreditna zaduženja i veći broj grla. Ekonomski je dokazano na nivou Evropske unije, da je danas za uspešnu i održivu proizvodnju potrebno imati barem oko 200 do 300 mlečnih krava.

Sektor proizvodnje mleka u Hrvatskoj broji oko 30.000 zaposlenih, od kojih u domaćoj industriji radi oko 10.000, a na farmama oko 20.000 lјudi.

Mlekarska industrija daje zajmove kooperantima i dotirala nabavku junica, što je donekle stabilizovalo proizvodnju.

(Izvor: PKB Poljoindustrija)