Aktuelno

Neutralisanje efekata zagađenosti mikotoksinima

Bogata ponuda firme ISV Feed&Consulting, između ostalog, sadrži i proizvod snažnog dejstva Toksin eliminator - Escent S.

Radi se o kompleksu materija za prevenciju štetnih dejstava zagađenosti mikotoksinima.

Preporučena primena:

 

Simptomi, posledice i sprečavanje toplotnog stresa

Po svemu sudeći, ove godine nam leto stiže ranije nego što je uobičajeno, što ujedno znači da će farmeri uskoro morati da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili svoj stočni fond od žege.    

Ekstremno visoke temperature su pravi alarm za sve farmere koji se bave proizvodnjom mleka i koji na svojim gazdinstvima imaju visokoproduktivna mlečna grla.

Prvi mogući vidljivi simptomi toplotnog stresa su slabija konzumacija hrane, veće potrebe za pijaćom vodom, te opadanje proizvodnje mleka i slabiji prirast.

 

REFERENCE

Kako izgleda zdrava krava?

Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Ako se zna da lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora posvetiti svakodnevna pažnja.

Procena zdravstvenog stanja krava posebno je važna na farmama sa većim brojem grla, jer je tu uvek veća verovatnoća da poneko grlo ima neki problem.

 


Zdravlje mlečnih krava od suštinskog je značaja za uspešnu proizvodnju mleka. Svaki litar mleka manje, ako krave nisu zdrave, znači manje para za farmera.

Ako se zna da lečenje ponekad dugo traje i mnogo košta, a da bolest može da smanji  proizvodnju mleka za 20-30 odsto, onda je jasno da se praćenju zdravstvenog stanja krava na farmi mora posvetiti svakodnevna pažnja.

Procena zdravstvenog stanja krava posebno je važna na farmama sa većim brojem grla, jer je tu uvek veća verovatnoća da poneko grlo ima neki problem.

Veoma je bitno pažljivo posmatrati krave tokom muže, jer je proizvodnja mleka najčešće prvi pokazatelj zdravstvenog stanja životinje. Ako se primeti neka promena u ponašanju krave, ona treba odmah da se izdvoji iz grupe i pažljivo osmotri. Farmer treba prvo da stekne opšti utisak o zdravstvenom stanju krave, a onda da joj proveri i neke druge funkcije organizma.

Prvi korak u proceni zdravstvenog stanja krava je sticanje opšteg utiska o životinji tako što se ona posmatra sa nekoliko metara udaljenosti, s tim da je pažnja usmerena na nekoliko elemenata:

- aktivnost krave, telesnu kondiciju, popunjenost buraga, izgled dlačnog pokrivača.

Kod procene aktivnosti, potrebno je dati odgovore na sledeća pitanja: Da li krava obraća pažnju na svoju okolinu? Da li pomera uši? Da li preživa? Da li se kreće u stadu ili je izdvojena iz stada? Da li normalno jede? Odgovori na ova pitanja daju prvi utisak o tome da li je krava zdrava ili ne.

Krava koja normalno jede, ima pun burag. Ovo se može uočiti tako što se stane iza nje i upoređuje leva i desna strana. Leva strana abdomena gde se nalazi burag, mora biti malo više istaknuta od desne strane. Feces (balega) visoko produktivnih krava ne sme da bude ni previše tečan ni previše čvrst. Konzistencija fecesa ukazuje na stanje sistema organa za varenje krave. Krava normalno defecira 12-18 puta dnevno i u količini od 20-40 kg. Poželjno je uporediti digestivno stanje, kao i telesnu kondiciju posmatrane krave sa drugim kravama u stadu koje su u istom periodu laktacije.

Zdrave krave imaju lepu i sjajnu dlaku u odnosu na bolesne. Krave sa nižom telesnom kondicijom, često imaju dugačku i grubu dlaku.

Naravno, dobrom zdravlju krave značajno doprinose i vrhunski proizvodi firme ISV Feed&Consulting (pogledati rubriku Ishrana goveda na sajtu www.isv.rs).   

Home Aktuelno Kako izgleda zdrava krava?

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!