Magnum 312-971

Optimalna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija

- Povečava otpornost i potpomaže proces razmene materija

- Jača ekstremitete i učvršćuje papke

- Povećava konzumaciju hrane

- Povećava dnevni prirast

Smeša sa ovim premiksom primenjuje se nakon smeše Grover u uzrastu od 45 - 105 kg.

 

 

 

TOV 1 ( 45-75 kg. )

PREPORUČENE RECEPTURE

Kukuruz

55,0

57,0

54,0

Pšenica / Ječam Tritikal

19,0

20,0

20,0

Sojina pogača 42% s.p.

21,0

18,0

15,0

Stočni kvasac

2,0

2,0

2,0

Suncokretova sačma

   

6,0

MAGNUM 312-971

3,0

3,0

3,0

 

HEMIJSKI SASTAV SMEŠA

Sirovi proteini

1,5-3,0

15,2

15,2

Sirova mast

4,6

2,7

4,0

Sirova celuloza

3,1

3,6

4,1

Lizin %

1,0

0,96

0,93


 

TOV 2  ( 75-110 kg. )

PREPORUČENE RECEPTURE

Kukuruz

59,0

60,0

60,0

Pšenica/Ječam/Tritikal

20,0

20,0

17,0

Sojina pogača 42% s.p.

15,0

 

12,0

Sojina sačma 44% s.p.

 

14,0

 

Suncokretova sačma

   

6,0

Stočni kvasac

3,0

3,0

2,0

 

HEMIJSKI SASTAV SMEŠA

Sirovi proteini

14,2

14,0

14,1

Sirova mast

4,1

2,7

3,8

Sirova celuloza

3,0

3,4

4,0

Lizin %

0,9

0,88

0,85