Starter BOCM i 6122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivira enzime potrebne za nesmetanu probavu hrane

- Dobar start prasadi bez proliva

- Obezbeđuje ujednačenu kiselinsku bazu

- Veoma svarljiv

Smeša sa premiksom 6122 3,5% primenjuje se kod prasadi nakon predstartera oko 40-og dana života pa sve do 25 kg telesne mase.

- Specijalno pripremljene komponente (kuvane žitarice i full fat soja)

- Zbog visokog sadržaja aminokiselina vitamina i mikroelemenata pozitivno utiče na imuni sistem prasadi

- Visoka konzumacija hrane i visoki dnevni prirasti

- Smanjuje stres nakon zalučenja

 

 

 

Smeša sa premiksom Bocm 7,5% primenjuje se kod prasadi nakon predstartera oko 40-og dana života pa sve do 25 kg telesne mase.

 


 

 

PREPORUČENE RECEPTURE:

Kukuruz

44,5

45,5

47,0

Pšenica/Ječam

25,0

25,0

25,0

Sojina pogača 42% s.p.

20,0

 

18,0

PL 68 / zamena za riblje brašna 66% s.p.

4,0

3,0

2,5

Slatka surutka u prahu

3,0

3,0

 

Sojina sačma 44% s.p.

 

20,0

 

Premiks 61-22 3,5%

3,5

3,5

 

Premiks BOCM 7,5%

   

7,5

 

HEMIJSKI SASTAV SMEŠA:

Sirovi proteini

17,9

17,8

17,5

Sirova mast

4,5

2,7

5,0

Sirova celuloza

2,5

3,1

2,7

DEMJAg

14,7

14,0

14,8

Lizin %

1,3

1,27

1,33