Premiks za suprasne krmače 216-03

Vredna kombinacija vitamina u cilju stimulacije plodnosti

-  Intenzivni rast i razvoj ploda

-  Povećava plodnost i rodnost

-  Osigurava stabilne noge

- Pravilna kondicija krmača

- Konzumacija velikih količina hrane

- Smanjeni gubici telesne mase

 

Smeša sa premiksom P216-03 za suprasne krmače primenjuje se tri dana nakon osemenjavanja sve do 90-og dana suprasnosti. Preporučena dnevna količina hrane po krmači zavisi od njene kondicije - 2,5 do 3,5 g.

 

 

 

 

PREPORUČUENE RECEPTURE:

Kukuruz

52,0

53,0

54,0

Pšenica/Ječam/Tritikal

15,0

15,0

15,0

Sojina pogača 42% s.p.

13,0

 

18,0

Suncokretova sačma 33% s.p.

6,0

6,0

 

Suvi repin rezanac

8,5

8,5

8,5

Stočni kvasac

2,0

2,0

2,0

Premiks 216-03

2,5

2,5

2,5

Amino Pack

1,0

1,0

 

Sojina sačma 44% s.p.

 

12,0

 

 

 

HEMIJSKI SASTAV SMEŠA:

Sirovi proteini

14,8

14,5

14,5

Sirova mast

3,7

2,5

4,2

Sirova celuloza

5,0

5,3

4,0

DEMJAg

13,9

13,4

14,3

Lizin %

0,9

0,88

0,7